• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Saako opettajaa muistaa lukukauden päättyessä? 7 vinkkiä

13.12.2018 - 15.24 Uutinen
Kuvituskuva

Oppilaat ja heidän perheensä ovat jo vuosikymmenten ajan muistaneet opettajia lukukauden päätteeksi pienillä lahjoilla. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Vanhempainliitto ovat koonneet seitsemän kohdan listan asioista, jotka lahjaa pohtiessa kannattaa huomioida.

1. Paras ja opettajaa eniten ilahduttava lahja on, kun oppilas koko lukuvuoden ajan on ahkera, tekee tunnollisesti tehtävänsä ja käyttäytyy asiallisesti.

2. Jos rehtoria, johtajaa tai opettajaa halutaan tämän lisäksi muistaa myös muulla tavoin, siihen sopii hyvin esimerkiksi itse tehty kortti.

3. Mikäli luokassa järjestetään yhteiskeräys, johon kukin voi laittaa tai olla laittamatta kohtuullisena pitämänsä rahamäärän, on suositeltavaa, että lahja annetaan koko luokan nimissä, eikä eritellä oppilaita sen mukaan, osallistuivatko he rahoitukseen vai eivät.

4. Alkoholia alaikäisen ei ole lain mukaan oikeus hallussa pitää, joten se ei sovi lapsen tai oppilaan antamaksi lahjaksi.

5. Yleisesti on hyvä muistaa maalaisjärki ja kohtuus. Suomessa ei ole olemassa euromääräistä rajaa lahjalle, jonka virkamies voi vastaanottaa. Hyväksyttävyyden arviointi on aina tapauskohtaista. Työnantaja on voinut antaa asiasta myös omaa ohjeistusta.

6. Oli sitten opettaja tai vanhempi, jos itse kokee, että lahja ei ole kohtuuden rajoissa, niin on syytä jättää lahja antamatta tai vastaanottamatta.

7. Aika ajoin pohditaan, onko tällaisessa muistamisessa kyse lahjonnasta. OAJ:n ja Vanhempainliiton näkemyksen mukaan kasvatus- ja opetusalalla lukukauden päättyessä tapahtuvalla muistamisella on pitkäaikaiset perinteet, eikä tarkoituksena ole lahjonta, vaan hyvän mielen jakaminen niin lahjan antajalle kuin saajalle.

Lahjus olisi sellainen lahja, jonka tarkoituksena on vaikuttaa hoivaan, huolenpitoon tai opetukseen ja arviointiin. Jouluna tai keväällä annetut lahjat on annettu eri tarkoituksessa.

Kuntaliitto ohjeistaa

Jaa