• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Seitsemän järjestöä otti kantaa: Sisäilmasairaita ei saa sysätä ”toiminnallisten häiriöiden” hoitopolulle

21.05.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Seitsemän ammattiliittoa, lapsiasiajärjestöä ja potilasjärjestöä on allekirjoittanut lausunnon sisäilmaoireiden ja -sairauksien hoidosta. Järjestöt eivät hyväksy sisäilmaoireiden perusteetonta luokittelua niin sanotuiksi toiminnallisiksi häiriöiksi, joiden hoito painottuu kognitiivisiin terapioihin.

OAJ on yksi lausunnon allekirjoittaneista järjestöistä.
 
Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan linjauksia toiminnallisten häiriöiden hoidolle. Ministeriön asetettaman työryhmän muistiossa nimetään toiminnallisiin häiriöihin myös sellaisia oirenimikkeitä, joilla sisäilmasta sairastuneiden tilannetta usein kuvataan. Esimerkiksi ympäristöyliherkkyys ja monikemikaaliherkkyys luokitellaan tähän joukkoon.
 
Toiminnallisten häiriöiden hoito painottuu esityksessä pitkälti muun muassa kognitiivisiin terapioihin. Sisäilmasairaille tilanne on ongelmallinen, sillä puutteellisen diagnostiikan ja ohjeistuksen vuoksi moni tulee perusteetta luokitelluksi ympäristöherkäksi.
 
– Ympäristöherkkiä on vain kourallinen sisäilmasairastuneista. Toiminnallisten häiriöiden hoitopolku voi sopia pienelle joukolle mutta ei missään nimessä kaikille, sanoo työelämäasiamies Riina Länsikallio OAJ:stä.
 
Hoito ja töihin paluu uhattuina
 
Järjestöt toteavat, että sisäilmaan liittyvää oireilua ja sairastumista ei tule perusteetta käsitellä toiminnallisena ja selittämättömänä häiriönä. Sen sijaan sisäilmasta sairastuneille pitää kehittää diagnostiikkaa, hoitoja ja kuntoutusta perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä aihealueeseen erikoistuneilla poliklinikoilla.
 
Jos sisäilmasairaudet luokitellaan toiminnallisiksi häiriöiksi, merkittävällä osalla sairastuneista uhkaa jäädä toteutumatta oikeus heidän tarvitsemaansa lääketieteelliseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä sosiaali- ja vakuutusturvaan. Moni menettää mahdollisuuden nopeaan töihin paluuseen väistötilojen puuttumisen tai asenteiden vuoksi.
 
– Sairastuneet ovat useimmiten työkykyisiä omaan tehtäväänsä mutta työpaikkakyvyttömiä, Länsikallio muistuttaa.
 
Kansalaisten kuuleminen hakusessa
 
Yhteislausunnon ovat allekirjoittaneet OAJ:n lisäksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, lähi- ja perushoitajaliitto Super, terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehy, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto ja Homepakolaiset ry.
 
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelemat linjaukset toiminnallisten häiriöiden hoidosta ovat olleet huhti–toukokuussa lausuntokierroksella. Yhteislausunnon allekirjoittaneilta järjestöiltä lausuntoa ei kuitenkaan pyydetty.
 
– Terveet tilat 2028 -ohjelmassa luvattiin kuulla kansalaisia, mutta näyttää siltä, että ministeriön toimintatavat eivät ole vielä muuttuneet, Länsikallio harmittelee.
 
Teksti: Heta Lievonen