• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Suomesta pohjoismaisen opettajajärjestön NLS:n puheenjohtaja – keskiössä tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen

05.12.2018 - 09.27 Uutinen
Kuvituskuva

NLS valitsi yksimielisesti OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen NLS.n puheenjohtajaksi vuodelle 2019. Vuoden teemana on tulevaisuuden haasteet ja ammattijärjestöjen rooli niihin vastaamisessa.

Parhaillaan Tanskassa kokoustava NLS:n eli Nordiska Lärarorganisationers Samrådin hallitus valitsi yksimielisesti ensi vuoden puheenjohtajamaaksi Suomen ja puheenjohtajaksi OAJ:n Olli Luukkaisen. Vuoden teemana on tulevaisuuden haasteet ja ammattijärjestön rooli.

– Suomi painottaa puheenjohtajavuotenaan opettajien ja koko kouluyhteisön hyvinvointia, digitalisaation vaikutusta opetustyöhön sekä ammattijärjestön uudistamistyötä, Olli Luukkainen sanoo.

Oppimisen ja opettamisen olosuhteet kuntoon

NLS on 17 opettajajärjestön pohjoismainen yhteisjärjestö. Jäseniä järjestöillä on yhteensä 600 000.

NLS:n hallitus painottaa, että koko kouluyhteisön tulee ottaa vakavasti alan monimuotoiset ja vaikeaselkoiset haasteet. Opettajille, opiskelijoille ja kouluille on luotava edellytykset laadukkaalle koulutukselle.

– Toimivat ratkaisut ovat tarpeen, jotta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoite saavutetaan ja jotta aikamme kavaliin ongelmiin löydetään ratkaisut. Toimenpiteitä tarvitaan myös opettajien saatavuuden varmistamiseksi.

Hyvinvoinnin lisäämisessä riittää haastetta

Suomessa opetusalalla työhön liittyvää ja terveydelle haitallista stressiä koetaan useammin kuin muualla työelämässä. Monet opetusalan muutokset lisäävät tätä stressiä. Suomen työoloista kertoo muun muassa OAJ:n Työolobarometri.

Myös oppilaat voivat tänä päivänä huonommin kuin aikaisemmin. Oppilaat kokevat entistä enemmän stressiä, ja heillä on yhä useammin diagnooseja ja henkistä pahoinvointia.

Ruotsissa Folkhälsoinstitutet i Sverige teki 2016 suuren tutkimuksen, joka koski 172 000 oppilasta. Tutkimuksen mukaan yhdeksännen vuosiluokan tytöistä 7% ja pojista 6% raportoi psyykkisistä ongelmista.

– Niin hyvinvointiin satsaamisessa, digitalisaation vaikutuksissa kuin ammattijärjestötoiminnan uudistamisessa riittää haastetta seuraavalle ja tulevillekin vuosille, Luukkainen sanoo.

Hänen mukaansa digitalisaatiosta liikkuu monta myyttiä, liioittelua ja väärinkäsityksiä siitä, minkälaisia haasteita koululla on. Digipuheessa keskitytään usein vain laitteisiin, kun olennaista on, miten laitteita käytetään, jotta ne tuovat lisäarvoa opetustyöhön ja oppimiseen.

–Olennaista on se, miten oppilaille voidaan turvata opetussuunnitelmien edellyttämä digitaalinen kompetenssi.

OAJ:n kansainvälinen toiminta

Teksti: Heikki Pölönen
Kuva: Leena Koskela