• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tasa-arvon viestikapula siirtyi Erilaisten oppijoiden liitolle – "Oppimisvaikeus ei estä oppimista"

19.09.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Joka kymmenennellä suomalaisella on oppimisvaikeus. Erilaisten oppijoiden liitto tahtoo varmistaa, että heilläkin on tasa-arvoiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulutukseen.

Erilaisten oppijoiden liitto on saanut tasa-arvoisen koulutuksen viestikapulan turvallisuuspalveluyritys Securitakselta
 
Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen on mielissään. Koulutuksen tasa-arvossa riittää liitolla vielä tekemistä, vaikka paljon hyvää on jo saatu aikaan. Lukioihin on saatu lisää opinto-ohjausta ja erityistä tukea, mutta sähköiset oppimisympäristöt ja itsenäinen opiskelu voivat tuottaa vaikeuksia oppimisvaikeuksissa oleville.
 
Viestin tasa-arvoisen koulutuksen puolesta on laittanut liikkeelle OAJ, joka on kantanut vahvaa huolta oppimistulosten erojen kasvusta ja siitä, että kaikilla väestöryhmillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia kouluttautumiseen.
 
Tähän mennessä viestiä ovat vieneet Kuntaliitto, Seta, Syl ja Samok, Moniheli, Stadin osaamiskeskus ja Securitas.
 
 
Erilainen, mutta hyvä oppimaan
 
Reinikainen kertoo, että joka kymmenennellä meistä on jokin oppimisvaikeus. Erilaisten oppijoiden liitto puolustaa kaikenikäisiä, joilla on vaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa, hahmottamisessa, muistamisessa tai keskittymisessä.
 
– Heille tietyt oppimistavat tuottavat vaikeuksia, mutta he eivät ole huonoja oppimaan. Päinvastoin, he ovat usein erinomaisia oppijoita, kunhan heidän vaikeutensa tunnistetaan ajoissa ja he saavat yksilöllistä ja oikeanlaista tukea, hän sanoo.
 
Erilaisten oppijoiden liitto pyrkii vaikuttamaan siihen, että erilaiset oppijat otetaan huomioon kaikessa lainsäädännössä. Liitto on antanut ahkerasti lausuntoja koulutusta koskevista uudistuksista, kuten lukiolaista, ylioppilastutkintouudistuksesta ja A1-kielen opetuksen varhentamisesta.
 
 
Digitalisaatio huolettaa
 
Lukiolakiin saatiin monta hyvää asiaa, kuten erityinen tuki ja henkilökohtainen opinto-ohjaus, mutta oppimisympäristön muuttuminen huolettaa. Reinikainen muistuttaa, että erilaiset oppijat on nyt otettava erityisesti huomioon, kun ympäristö digitalisoituu ja itsenäinen opiskelu lisääntyy.
 
– Nyt on seurattava tarkkaan, miten erilaiset oppijat pysyvät mukana. Esimerkiksi sähköisessä ylioppilaskokeessa oppilaat eivät pääse itse valitsemaan kirjainfonttia, ja se voi teettää joillekin vaikeuksia.
 
Myös ammatillisessa koulutuksessa lähiopetus vähenee ja opiskelu muuttuu yhä itsenäisemmäksi. Sielläkin täytyy olla tarkkana, etteivät oppimisvaikeuksissa olevat putoa kärryiltä.  
 
 
Vaikeuksia ei aina tunnisteta
 
Asenteissa on Reinikaisen mukaan vielä paljon tekemistä. Oppimisvaikeus ei saisi olla este opiskelulle eikä syy syrjäytymiselle.
 
– Valitettavan usein monien ongelmien, kuten päihde- ja mielenterveysongelmien tai rikollisuuden taustalla on oppimisvaikeus, jota ei ole ajoissa tunnistettu.
 
Reinikainen muistuttaa, että lukivaikeus on yhtä tavallinen asia kuin likinäkö. Oppilaan levottoman käytöksen taustalla voi olla oppimisvaikeus. Asuinpaikasta ja koulusta riippuu, miten hyvin se tunnistetaan.
 
– Oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja niissä tukemisessa on isoja eroja koulujen kesken. Joku saa apua varhain, toisella kivi hiertää kengässä vuosikausia.
 
Erilaisten oppijoiden liitto kouluttaa opettajia oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja oppimisen tuen välineiden hyödyntämisessä kaikilla koulutusasteilla. Maksutonta koulutusta on tarjottu ennen kaikkea opinto-ohjaajille ja erityisopettajille, mutta myös luokanopettajille, aineenopettajille, varhaiskasvatuksen opettajille ja ammatillisille opettajille.
 
Koulutukset ovat olleet kaivattuja, mutta tänä syksynä tapahtui jotain outoa. Reinikainen kertoo, että yli puolet perusopetuksen erityisopettajista perui osallistumisensa liian kovan työkiireen vuoksi. Moni kertoi olevansa aivan uupunut.
 
 
Koulutusta, vertaistukea ja apuvälineitä
 
  • Erilaisten oppijoiden liitto neuvoo, ohjaa, kouluttaa ja tarjoaa vertaistukea oppimisvaikeuksissa. Kaikki palvelut ovat maksuttomia.
  • Tänä syksynä Erilaisten oppijoiden liitolla on meneillään kaksi ESR-hanketta. Taitotuunaajat tarjoaa oppimisen olohuoneita yli 16-vuotiaille, ja Oppiva-hanke tukee erilaisia oppijoita työelämässä.
  • Liitolla on oppimisen apuvälinekeskus ja valtakunnallinen lukipuhelin. Jäsenjärjestö Monikieliset erilaiset oppijat tukee maahanmuuttajataustaisia oppimisvaikeuksissa.
  • Pääosa Erilaisten oppijoiden liiton rahoituksesta tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta STEAsta.
 
Teksti ja kuva: Riitta Korkeakivi
Jaa