• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tavoitteena vakaa ja ennustettava kunta- ja maakuntatalous

12.12.2018 - 13.08 Uutinen
Kuvituskuva

KT Kuntatyönantajat ja palkansaajia edustavat pääsopijajärjestöt ovat ottaneet kantaa tulevaan hallitusohjelmaan. Järjestöjen tavoitteena on vakaa ja ennustettava kunta- ja maakuntatalous.

KT Kuntatyönantajien ja työntekijöitä edustavat kunta-alan pääsopijajärjestöt  ovat ottaneet kantaa tulevaan hallitusohjelmaan. Järjestöjen tavoitteena on vakaa ja ennustettava kunta- ja maakuntatalous. 

Neuvotteluosapuolten tavoitteena on, että tulevalla hallituskaudella varmistetaan kuntien ja mahdollisten maakuntien talouden vakaa ja ennustettava kehitys.

Tämä mahdollistaa palvelujen suunnitelmallisen kehittämisen yli hallituskausien. Kuntien ja maakuntien perusrahoituksen tulee olla riittävä, jotta palveluita ei tarvitse rahoittaa erillisen hankerahoituksen turvin.

Mikäli paikallishallinnon järjestettäväksi annetaan uusia tehtäviä, tulee niihin ohjata sataprosenttinen valtion rahoitus. Sote- ja maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutoskustannukset on korvattava täysimääräisesti kunnille ja maakunnille.

Kilpailukykysopimukseen perustuvat väliaikaiset valtionosuusleikkaukset on palautettava kunnille täysimääräisesti leikkausperusteiden päätyttyä.

KT ja pääsopijajärjestöt kantavat vastuuta julkisrahoitteisten palvelujen tuloksellisesta tuottamisesta. Julkisrahoitteisten palveluiden merkitys kansakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistäjinä pitää näkyä hallitusohjelmassa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO oli yksi kannanoton allekirjoittajista.

Kuva: Leena Koskela

Jaa