• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Valtuusto haluaa työhyvinvointiasiat vahvemmin esiin

18.05.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Valtuuston ensimmäisen kokouksen keskusteluissa nousi esille erityisesti kolme asiaa: opettajien työhyvinvointi, alueyhdistysten resurssit ja vuosityöaikakokeilu.

Hallitus sanoo kuulleensa valtuuston huolen opettajien työssäjaksamiseen, työhyvinvointiin ja työoloihin liittyen. Siksi hallitus aikoo vahvistaa työhyvinvointiasioiden käsittelyä kaikessa valmistelussa ja päätöksenteossa.
 
Myös huoli alueyhdistyksen rahoituksesta koetaan suureksi, ja kokousväki sai käsiteltäväkseen asiasta valtuustoaloitteen. Hallitus lupasi valtuustolle ottaa alueyhdistysten rahoituksen kokonaisuuden pikaisesti tarkasteluun niin, että tehokas alueellinen edunvalvonta, mukaan lukien puheenjohtajan työajan ostaminen yhdeksi työpäiväksi viikossa, mahdollistuu.
 
Paljon ponsiesityksiä
 
Tulopoliittinen valiokunta sai käsiteltäväkseen eniten ponsiesityksiä. Esimerkiksi vuosityöaikakokeilusta tehtiin useampi ponsi.
 
Syysvaltuustolle muun muassa esitetään selvitys vuosityöajan käytöstä ja kokemuksista eri maissa. OAJ myös ohjeistaa vuosityöaikakokeilukuntien luottamusmiehiä ja yhdistyksiä siitä, mitä ja miten rehtorin työsuhteen ehdoista tulee sopia paikallistasolla.
 
Ponsissa kiinnitettiin huomiota myös päiväkodin johtajien palvelussuhteen ehtojen parantamiseen, ammattikorkeakoulujen sopimusmääräysten kehittämiseen, aineenopettajien työtilanteeseen, sisäilmaongelmiin sekä tuntiopettajien asemaan.
 
Hallitus valitsi varapuheenjohtajat
 
OAJ:n sääntöjen mukaan uuden hallituksen toimikausi alkaa heti valtuuston kokouksen päättymisen jälkeen. Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsi varapuheenjohtajat.
 
Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa yleissivistäviä opettajia edustava Petri Kääriäinen, toisena ammatillisten opettajien Päivi Koppanen ja kolmantena lastentarhanopettaja Anitta Pakanen.
 
Seuraavan kerran valtuusto kokoustaa 21.–23. marraskuuta Helsingissä hotelli Presidentissä.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä