• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Valtuusto nuiji OAJ:n päätavoitteet – Palkkaus, resurssit ja työhyvinvointi kuntoon

22.11.2018 - 16.32 Uutinen
Kuvituskuva

Suuntaviivat tuleville vuosille on taas linjattu. OAJ:n valtuusto hyväksyi kokouksensa päätteeksi järjestön toimintasuunnitelman. Valtuuston kokous Helsingin keskustassa päättyi torstaina 22. marraskuuta.

Palkkaus- ja työaika- ja neuvottelujärjestelmiä kehitetään ja työhyvinvointia parannetaan kaikilla koulutusasteilla. Siinä OAJ:n kahden seuraavan vuoden tavoitteita, joita järjestön valtuusto linjasi syyskokouksessaan.

Kaksipäiväisen kokouksensa päätteeksi valtuusto hyväksyi järjestön toimintasuunnitelman vuosille 2019–20 ja ensi vuoden talousarvion. Toimintasuunnitelmaan eli tosuun on kirjattu järjestön erityiset painopisteet, ja se täydentää OAJ:n strategiaa, jonka valtuusto hyväksyi kevätkokouksessaan vuonna 2016.

Työaikajärjestelmiä uudistetaan

Tosussa on 16 tavoitetta. Kahden seuraavan vuoden aikana OAJ muun muassa parantaa jäsentensä palkkauksellista asemaa ja uudistaa työaikajärjestelmiä.

Samalla järjestö varautuu neuvotteluissa sote- ja maakuntauudistukseen sekä vaikuttaa siihen, että oppimisen tukea on riittävästi ja opetushenkilöstöä tarpeeksi.

OAJ tekee töitä sen eteen, että kasvatusta, koulutusta ja tutkimusta uudistetaan myönteiseen suuntaan tuntuvin panostuksin.

Työmäärää halutaan rajata

Valtuusto otti kantaa myös Turun paikallisyhdistyksen aloitteeseen, jossa toivottiin, että OAJ nostaa työmäärän rajaamisen keskeiseksi neuvottelutavoitteeksi palkkakehityksen rinnalle.

Vastauksessaan valtuusto totesi, että opettajien työajat määräytyvät virka- ja työehtosopimusten määräysten mukaisesti, eikä työmäärän kasvuun ole olemassa vain yhtä ratkaisumallia.

OAJ on saanut neuvoteltua voimassa oleviin sopimuksiin varhaiskasvatuksen suunnittelu- arviointi- ja kehittämisajan sekä peruskoulun opettajille lisää yhteissuunnitteluaikaa.

OAJ:n työhyvinvointityöryhmä puolestaan seuraa hyvinvointiin liittyviä asioita ja valmistelee niitä järjestön tulo- ja palkkapoliittiselle toimikunnalle.

Kolmiportainen tuki kuntoon

Ponsiesitysten perusteella valtuusto päätti muun muassa, että OAJ pyrkii vaikuttamaan siihen, että tukea tarvitseville oppijoille turvataan riittävät taloudelliset resurssit sekä koulutuksen saaneet, kelpoiset erityisopettajat ja erityisluokanopettajat.

Järjestö vaikuttaa valtuuston päätöksellä myös siihen, että koulutuksen järjestäjät noudattavat lakia oppimisen tuen järjestämisessä.

Teksti: Riitta Korkeakivi

Teksti: Jarkko Mikkonen