• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n valtuutetut: Työhyvinvointiin tarvitaan lisää paukkuja

22.11.2018 - 13.15 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n valtuuston puheenvuorot todistivat, että ammattijärjestöä tarvitaan torppaamaan opettajien älyttömäksi paisuvaa työmäärää. Opettajien jaksamista pitää tukea kaikilla koulutusasteilla.

OAJ:n valtuustossa keskustelu kävi keskiviikkona vilkkaana, kun valtuutetut esittivät huolia ja huomioita opettajan työstä eri kouluasteilla.

Valtuutettujen puheenvuoroissa kuvailtiin monisanaisesti sitä, kuinka opettajat eri kouluasteilla ovat luhistumassa työtaakan alle.

Opettaja yrittää venyä suuressa opetusryhmässä suuntaan ja toiseen. Monilla lapsilla on tehostetun tuen tarpeita, ja suuri osa ajasta menee lasten rauhoittamiseen.

Yleissivistävien opettajien valtuutettu Katariina Katteluksen mukaan luokanopettaja rämpii kolmiportaisen tuen hetteikössä ja miettii, tuliko kaikki varmasti merkittyä Wilmaan. Työ nielee voimavarat, eikä opettaja jaksa aina huolehtia omasta jaksamisestaan ja omista eduistaan.

Sak-ajan käyttöä seurattava

Kuormittuneet opettajat heikentävät myös lasten hyvinvointia. Lastentarhanopettajaliiton valtuutettu Anne Liimola kysyi, millaista lapsuutta päiväkodeissa vietetään, jos työntekijät uupuvat kiireen keskellä.

— Lapset tarvitsevat aikuisia tunteiden säätelyssä. Jos varhaiskasvatuksen opettajat ja hoitajat eivät pysty tekemään työtään kunnolla, perusopetukseen tulee oppilaita, joiden vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat hakusessa. On kerrottava päättäjille, miten varhaiskasvatussuunnitelmaa ja opetussuunnitelmaa voidaan toteuttaa laadukkaasti ja samalla niin, että opettaja itse jaksaa.

LTOL:n Eija Kamppurin mielestä tarvitaan selvitystä sopimusmuutosten toteutumisesta kuten siitä, miten vuosi sitten käyttöön tullut sak-työaika on otettu käyttöön.

Tämä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin varattu aika on sopimuksen mukaan lapsiryhmätyön ulkopuolista aikaa, mutta joidenkin työnantajien mielestä sak-aikaa tulee käyttää lasten havainnointiin tai vanhempien tapaamisiin.

Tuloksiin tuijottaminen syö laatua

Ammatillisia opettajia edustavan Lauri Hietalahden mielestä sekasotkun aika ammatillisen koulutuksen puolella jatkuu. Rahoitusta on leikattu kymmenessä vuodessa 20 prosenttia.

Ammattikorkeakoulussa pelataan surkuhupaisaa tuloksellisuuspeliä: kun vähennetään henkilöstöä ja tuotetaan enemmän tutkintoja, saadaan vähemmällä enemmän.

— Opiskelijoita pusketaan valmistumaan, oli heillä osaamista tai ei, ja tuhoisa tuloksellisuusajattelu jyrää laadullisen kehittämisen. Ehdotetussa rahoitusmallissa tuloksellisuuden merkitys korostuu entisestään, Hietalahti mietti.

OAO:n valtuutetun Juha Lindströmin mielestä nyt on revitty riittävästi otsikoita ammatillisen koulutuksen rapautumisesta.

— On aika tuoda esiin positiivisia tarinoita, sillä edelleenkin on mahdollista saavuttaa hyvä ammattitaito ammatillisessa koulutuksessa, Lindström sanoi.

Toivotetaan tutkijatkin tervetulleiksi

Ysiläisen valtuutetun Pekka Lempiäisen mukaan lukion opettajien työmäärä on tuplaantunut 10 vuodessa.

Myös yliopiston opettajat joutuvat tekemään hallinnollista työtä entistä enemmän, ja yliopistoissa demokraattinen, henkilöstöä kuuleva päätöksenteko on vähentynyt.

Inkeri Ruokonen kertoi Yliopistojen opetusalan liiton  luomasta uramallista ja muistutti, että opetuspainotteisillakin ansioilla on syytä edetä yliopistoissa. OAJ:n jäsenkriteereitä voisi laajentaa niin, että myös tutkijat voisivat päästä OAJ:n jäseniksi.

Pekka Natunen OAJ Keski-Suomesta nosti esiin työpahoinvoinnin. Monen opettajan mieli voi huonosti eivätkä opettajat jaksa liikkua työn ohella riittävästi. Natusen mielestä on syytä perustaa alueellisia työhyvinvointiryhmiä valvomaan sitä, että opettajien työhyvinvointia parantavia toimia toteutetaan kaikkialla Suomessa.

Tukea kotoutumiskoulutukseen

LTOL:n valtuutettu Hanna Iso-Kuortti kiinnitti huomiota siihen, että pääkaupunkiseudun monissa päiväkodeissa ja kouluissa on maahanmuuttajataustaisia oppilaita kolmasosa tai enemmän.

— Me olemme huolissamme näiden lasten ja nuorten kotouttamisesta ja kielellisestä kehityksestä, mutta erityisesti olemme huolissamme heidän opettajistaan, joiden työmäärä on kasvanut liian suureksi. Nämä opettajat tarvitsevat oman järjestön ja työnantajan tukea jaksaakseen. Huolehditaan kollegoista, Iso-Kuortti kehotti.

OAO:n valtuutettu Mirva Salokorpi huomautti, että maahanmuuttajissa on paljon potentiaalia työmarkkinoille, mutta kielen oppimiseksi tarvitaan pätevien S2- opettajien opetusta. Kotoutumiskoulutuksen kilpailutukseen tulee saada tolkkua, ettei se luisu palkkoja polkeville reppufirmoille. Kotoutumiskoulutuksen hallinnointi olisi syytä siirtää Salokorven mielestä työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Taide tuo sydämen sivistystä

OAO:n valtuutettu Säde Heikinheimo halusi, että OAJ liputtaa koulutuksen, kasvatuksen, tieteen ja tutkimuksen lisäksi myös taiteen puolesta.

— Koulutuksen ja kasvatuksen ei ole tarkoitus kasvattaa ainoastaan järkeä. Sydänkin on tärkeä, ja sydämen sivistämiseen tarvitaan taidetta. Meillä on yhä enemmän näppäriä härpäkkeitä, joilla voi puuhata mitä mieleen tulee, mutta millaiseen mieleen? Toivoisin, että avaraan, tieteen ja taiteen avulla kasvatettuun mieleen, Heikinheimo sanoi.

Hyvä paha vuosityöaika

Myös vuosityöaikaa sivuttiin valtuutettujen puheissa.

OAO:n valtuutetun Venla Olinin mielestä ammatillisen kouutuksen vuosityöaika tukee parhaimmillaan ammatillisen reformin toteuttamista.

— Vuosityöaika ei ole mikään mörkö, mutta paikallinen soveltamisohje on kaiken a ja o.

Ysiläinen valtuutettu Juho Vehviläinen epäili ”vuosityöajan ilosanomaa” perusopetuksessa ja halusi ponnessaan, että OAJ ei hyväksy vuosityöaikakokeilun aloittamista ilman, että koulun opettajien enemmistö on äänestänyt asian puolesta.

Finlands Svenska Lärarförbundin edustaja Annika Norrgård kertoi, että FSL:n puolella on halukkuutta ja valmiutta vuosityöajan kokeiluun.

— Tarvitaan kuitenkin kriittisyyttä ja monipuolista analysointia, kun kokeillaan uusia asioita. Ammattijärjestön uskottavuuteen kuuluu, että voimme argumentoida rakentavasti myös vaikeista asioista, Norrgård sanoi.

Toiveita seuraavalle neuvottelukierrokselle

Valtuutetut esittivät seuraavalle neuvottelukierrokselle monia toiveita ponsissaan. Niissä haluttiin, että OAJ panostaa entistä enemmän esimerkiksi vapaan sivistystyön tuntiopettajien, yksityisen sektorin opettajien ja lukion opettajien edunvalvontaan.

Luokanopettajien palkkaan toivottiin parannusta ja päiväkodinjohtajien palkan korottamiseen palkkaohjelmaa. Kelpoisuudesta on palkittava.

Koska kaikki opettajat tarvitsevat lisää erityispedagogista osaamista, erityispedagogiikan lisäopintojen suorittaminen pitää tehdä nykyistä kannattavammaksi.

Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Jarkko Mikkonen

Uutisen sanamuotoja täsmennetty 15:39.