• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatuslaki voimaan 1. syyskuuta – vaatii kunnilta heti toimia

31.08.2018 - 00.00 Tiedote
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksen laatu paranee, kun henkilöstön koulutustaso nousee ja tehtävänimikkeet selkiytyvät koulutustaustan mukaan.

Uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan huomenna 1. syyskuuta 2018. OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan kunnissa täytyy heti tarttua toimeen, jotta lain vaatimukset eivät pääse yllättämään.
 
Huomisesta lähtien lastentarhanopettajat ovat varhaiskasvatuksen opettajia. Kelpoisuudet nykyisiin tehtäviin säilyvät, mutta jatkossa varhaiskasvatuksen opettajilla on oltava yliopistokoulutus.
 
Luukkainen muistuttaa, että kunnilla on nyt suuri mahdollisuus ottaa osaaminen parhaaseen käyttöön.
 
– Lakiuudistus selkiyttää ja kirkastaa lopultakin nyt oikealla tavalla varhaiskasvatuksen opettajan roolin ja tehtävän. Muilla ammattiryhmillä on omat tärkeät tehtävänsä ja yhteistyöllä saavutetaan aina parhaat tulokset.
 
Vakalaki tähtää vuoteen 2030, mutta kunnilta se vaatii toimia jo nyt. Esimerkiksi henkilöstö- ja taloussuunnittelussa on ajoissa valmistauduttava henkilöstörakenteen muutoksen.
 
– Kuntien kannattaa palkata yliopistokoulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia eläkkeelle siirtyvien tai muutoin pois lähtevien tilalle ja ottaa uudet nimikkeet viipymättä käyttöön. Vaikka rekrytointi ei heti onnistuisikaan, mittavien koulutusmäärien lisäysten myötä tilanne paranee koko ajan, Luukkainen tähdentää.
 
Lapselle uusi varhaiskasvatuslaki tuo lisää turvaa. Lapsen etu on nyt huomioitava ensisijaisesti varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Laki edellyttää, että kiusaamiseen puututaan ja lasta suojellaan häirinnältä ja väkivallalta.
 
Vanhemmat tietävät vastedes paremmin, keitä päiväkodeissa työskentelee. He voivat luottaa siihen, että pedagogiikasta vastaavat koulutetut opettajat. Lisäksi laki takaa sen, että tieto kulkee helpommin kodin ja päiväkodin välillä.
 
Luukkainen on tyytyväinen siihen, että uusi varhaiskasvatuslaki liittää oppimisen polut yhä vahvemmin yhteen. Varhaiskasvatus on nyt entistä selkeämmin osa koulutusjärjestelmää ja varhaiskasvatusta koskeva sääntely yksissä kansissa.
 
– Tärkeintä on, että henkilöstön koulutustaso nousee ja pedagogiikan laatu paranee, Luukkainen sanoo.
 
Lakiin jäi OAJ:n mielestä vielä korjattavaa. Siitä puuttuu edelleen muun muassa riittävät säännökset lapsen oikeudesta oppimisen, kasvamisen ja kehittymisen tukeen.
 
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on luvannut, että erityisen tuen kysymykset nostetaan esille heti seuraavaan varhaiskasvatuksen kehittämisvaiheeseen.
 
Eduskunta hyväksyi uuden varhaiskasvatuslain kesäkuun lopussa selvin numeroin 127–45.
 
Näin henkilöstörakenne muuttuu
 
Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Vuonna 2030 päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla yliopistokoulutetun varhaiskasvatuksen opettajan tai ammattikorkeakoulusta valmistuneen sosionomin kelpoisuus. Heistä vähintään puolella on oltava varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.
 
Lue lisää: