• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Vastuutehtävien jako saa kiitosta - vuosityöaikakokeilu käynnistyi Vierumäellä

07.09.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Vierumäen peruskoulussa Vantaalla on aina ollut yhdessä tekemisen kulttuuri ja innovatiivinen ote työn kehittämiseen. Niinpä opettajat kokivat vuosityöaikakokeiluun siirtymisen mahdollisuudeksi.

Vierumäellä sitomatonta työaikaa on vähintään 25 prosenttia vuosityöajasta. Käytännössä 40 tunnin viikoittainen työaika jakautuu niin, että keskimäärin kuusi tuntia päivässä on sidottua ja kahden sitomattoman tunnin osalta opettaja voi itse päättää, missä ja milloin hän ne tekee. 
 
Opettajat seuraavat työaikaansa Kirstu-sovelluksella. Tavoitteena on, että opettaja kirjaa edellisen viikon tekemiset viimeistään maanantaina. Näin opettajalla itsellään ja rehtori Jukka Ihalaisella on mahdollisuus seurata, miten työaika jakaantuu.
 
– Kirstun merkintöjen avulla opettaja voi seurata työmääräänsä ja -aikaansa. Olennaista on, että opettaja merkitsee Kirstuun todellisen ajankäyttönsä. Tarkoitus ei ole, että kukin pysyy tarkasti etukäteissuunnitelmassa vaan että kokonaistuntimäärä on tasapainossa. Tulevana vuonna osaamme jo tehdä etukäteissuunnitelmatkin paremmin, Ihalainen toteaa.
 
Vastuualueissa pyritty tasapuolisuuteen
 
Ihalainen muistuttaa, että vuosityöaikakokeilu ei muuta opettajan työtä vaan tuo oppituntien ulkopuolisen työn näkyväksi. Vierumäellä esimerkiksi vastuutehtävien huomioiminen vuosityöajassa on saanut opettajilta kiitosta.
 
– Opettajan työhön on kuulunut paljon opetustuntien ulkopuolista työtä. Me olemme kirjanneet opettajille vastuualueita, joihin käytettävä tuntimäärä on pyritty suunnittelemaan niin, että se vastaisi kuhunkin tehtävään tarvittavaa aikaa. Vastuualueet helpottavat myös rehtorin työtä. Tiedän heti, kenen opettajan kanssa keskustelen lukuvuoden aikana eteen tulevista asioista.
 
Vierumäellä vastuualueita ovat muun muassa tvt-tehtävät, kirjaston hoito, juhlat, tapahtumat, kansainvälisyys, johtoryhmän jäsenyys, oppilascoutsaus ja Liikkuva koulu -yhteistyö. Vastuualueita ovat myös versotoiminnan, koulun kulttuuritoiminnan, aktivoivan oppimisympäristön, osallisuuden ja arviointikulttuurin kehittäminen.
 
Vierumäki on inklusiivinen peruskoulu, jossa on luokat 1-5. Erityisluokkia ei ole, mutta jokaisella luokka-asteella on laaja-alainen erityisopettaja. Opetustuntien määrä on kaikilla 37 opettajalla suunnilleen sama.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä