• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Vuosityöaikaa kokeileville peruskouluille tarjolla tukea

04.10.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Jos vuosityöaikaa kokeilevissa kouluissa toimitaan vastoin kokeilusopimusta, on toimintaan puututtava pikaisesti, OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta toteaa.

Osasta vuosityöaikaa kokeilevista kouluista on kantautunut viestiä, että kokeilun aloitukseen on liittynyt epävarmuutta. Kokeilusopimuksen soveltamisessa on epätietoisuutta esimerkiksi siitä, miten yhteissuunnitteluaika kuuluu kirjata: onko se sidottua vai sitomatonta työaikaa.
 
– Ys-aika on sidottua työaikaa. Jos kokeilukoulussa toimitaan vastoin kokeilusopimusta, on toimintaan puututtava nopeasti, jottei kokeilussa mukana olevien opettajien harmistus kasva. Mikäli kokeilu ei onnistuisi, jäisimme ilman arvokasta tietoa kokeilumallin hyvistä ja huonoista puolista, neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo.
 
OAJ:n hallitus asetti tavoitteet vuosityöaikakokeilujen toteutukselle ennen kokeilujen käynnistymistä. Näiden tavoitteiden valossa OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta tarkasteli perusopetuksen vuosityöaikakokeilun ensikokemuksia tämänviikkoisessa kokouksessaan.

Vierailukierros lokakuussa

OAJ:n ja työnantajapuolen KT:n edustajat lähtevät käymään kokeilukouluissa jo lokakuussa. Tarkoitus on selvittää, onko opettajia ohjeistettu oikein ja onko toimittu niin kuin on yhdessä sovittu.
 
– Haluamme varmistaa, että kokeilusopimusta sovelletaan oikein. Siksi käymme jokaisessa kokeilukoulussa mahdollisimman nopealla aikataululla. Opettajat saavat siis vastauksia epäselviin kysymyksiin, Lindroos lupaa.

Työajan seuranta on työaikaa

Kokeilussa mukana olevat vantaalaisopettajat ovat kokeneet seurantajärjestelmän hankalaksi käyttää. Helsingissäkin työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto on takkuillut. Työajan seuraaminen on uusi asia, ja kun järjestelmät vielä ovat vaikeakäyttöisiä, osa opettajista on hämmennyksissä.
 
– Työajan seuranta on työaikaa, tästä on selkeä ohjeistus, neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen painottaa.
 
Tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta muistuttaa, että koska kyse on paikallisista sopimuksista, myös paikallisten arviointiryhmien on tehtävä tehtävänsä. Paikallisilta seurantaryhmiltä toimikunta odottaa tiukempaa otetta. Myös OAJ:n ja Kuntatyönantajien yhteistä viestintää kaivataan lisää.

Pääluottamusmies pitää kokeilemista välttämättömänä

Helsingissä vuosityöaikaa kokeilee kaksi alakoulua. Päätoiminen pääluottamusmies Jukka Talvitie pitää kokeilemista välttämättömänä.
 
– Vasta kokeilemisen jälkeen voimme kriittisesti arvioida opettajien työaika- ja palkkausjärjestelmän kehittämistä. On myös muistettava, että kokeilu on ihan alkuvaiheessa, vielä ei pidä vetää johtopäätöksiä suuntaan eikä toiseen. Se on kuitenkin jo tullut selväksi, että kokeilun käynnistäminen ja sen pyörittäminen edellyttävät työnantajalta riittävää resursointia, Talvitie sanoo.
 
Talvitie kertoo, että Helsingissä pääluottamusmies Jaana Alaja ja varapääluottamusmies Sami Nurminen käyvät kokeilukoululla keskustelemassa opettajien kanssa. Seurantaryhmä valmistelee kokeilukoulujen opettajille kyselyä, jossa vastaajat voivat ottaa kantaa kokeiluun ja siihen liittyviin järjestelyihin.

Kokeilemalla voi vaikuttaa

Turku kartoittaa parhaillaan peruskoulujen kiinnostusta lähteä mukaan vuosityöaikakokeiluun. Työnantaja selvitti ensimmäiseksi rehtoreitten kiinnostusta, sillä kokeilu ei onnistu ilman asiaan paneutuvaa rehtoria.
 
Kolme koulua äänesti halukkuudesta hakea mukaan kokeiluun, ja näistä yhdessä opettajien enemmistö oli kokeilemisen kannalla. Yksi yhtenäiskoulu äänestää myöhemmin tänä syksynä. Turussa ajatus on, että kokeilu alkaisi elokuussa 2019.
 
– Opettajilla pitää olla rohkeutta kokeiluihin, koska kokeilemalla pääsemme vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan työaikajärjestelmää kehitetään. Toisaalta kokeilusta keskusteleminen on hyödyllistä myös siksi, että se lisää tietoisuutta nykysopimuksista, päätoiminen pääluottamusmies Tomi Törrönen toteaa.

Työnantajan tavoitteet jääneet epäselviksi

Törrönen on havainnut, että osa opettajista suhtautuu kokeiluun epäilevästi, koska ei tiedä riittävästi työnantajan tavoitteista. Hänen mukaansa rehtorit ovat avainasemassa pohtimaan työaikajärjestelmiä koulun toiminnan kannalta.
 
– OAJ on linjannut, että järjestö hakee kokeilulta kaiken työn näkyväksi tekemistä ja työajan rajausta. Nyt kaipaamme avointa keskustelua työnantajapuolen intresseistä. Pelkoja tuntuu olevan molemmilla osapuolilla. Opettajat pelkäävät palkan putoavan ja työnantaja palkkakustannusten karkaavan, Törrönen sanoo.
 
Paikallisesti saavutetut kokeilusopimukset käsitellään OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisessa toimikunnassa tupassa, ja ne hyväksyy OAJ:n hallitus. Hallitus on linjannut, että uusia sopimuksia ei tulla hyväksymään ellei niissä ole osoitettu rehtoreille riittävästi työaikaa.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä