• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Vuosityöaikakokeilulle tarve – pääluottamusmies kaipaa lisää kokeilijoita

20.09.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Perusopetuksen vuosityöaikaa kokeilee tällä hetkellä noin 300 alakoulun opettajaa. Tuloksia kannattaa neuvottelujohtaja Petri Lindroosin mukaan odottaa aikaisintaan keväällä.

Keskisuurten ja pienten kuntien pääluottamusmiehet ja yhdistysten puheenjohtajat keskustelivat neuvottelupäivillään muun muassa palkkauksesta ja työaikajärjestelmistä OAJ:n Valopihalla. Neuvottelujohtaja Petri Lindroos muistutti, että perusopetuksen vuosityöaikakokeilu ei ole toimiston oma hanke.
 
– Toimisto työskentelee valtuuston ja hallituksen päätösten pohjalta. Hallitus on päättänyt vuosityöaikakokeilusta, Lindroos sanoo.
 
Nyt vuosityöaikakokeilussa keskitytään käynnistymisen tukeen ja ohjaukseen. OAJ tapaa säännöllisesti pääluottamusmiesmiehiä ja kokeilukoulujen rehtoreita. Tulopoliittinen toimikunta tupa ja järjestön hallitus käsittelevät kokeiluasioita jokaisessa kokouksessaan.

Kajaanissa loppui aika kesken

Kajaanissa keskusteltiin keväällä perusopetuksen vuosityöaikakokeiluun osallistumisesta. Yksikään koulu ei kuitenkaan vielä ollut valmis lähtemään mukaan.
 
Pääluottamusmies Heikki Kallunki Kajaanista tähdentää vuosityöaikakokeilujen tarpeellisuutta. Opettajan työssä oppituntien ulkopuolinen työ on huomattavasti lisääntynyt, ja tätä työtä ei palkkausjärjestelmä tunne.
 
– Opettajien työaika ei ole hallinnassa. Opettajan omien tehtävien lisäksi jokaisessa koulussa on yhteisiä tehtäviä, jotka on hoidettava. Lisäksi on huolehdittava myös kuntatason yhteistyöstä. Siksi on hyvä etsiä kokeilujen kautta sopivaa työaikajärjestelmää, Kallunki toteaa.
 
Vuosityöaikakokeilussa on mukana seitsemän alakoulua Helsingistä, Vantaalta ja Lahdesta. Kallunki toivoisi mukaan myös yhtenäisiä peruskouluja ja aineenopettajia.
 
– Olisi ollut hyvä päästä hakemaan kokemuksia laajemmalla repertuaarilla heti alkuun. Meillä Kajaanissa ongelmaksi tuli ajan puute.

Opettajat tarvitsevat oikeaa tietoa

Kajaanissa vuosityöaikakokeilua valmisteli kuusi jukolaista luottamusmiestä, sillä Kallungin mukaan paikallisesti käyttöön otettavan sovelluksen rakentaminen vaatii sopimusten ymmärtämistä.
 
– Paikallinen sovellus oli meillä työn alla ja se tarkentui koko ajan, mutta ennätimme tuottaa opettajakohtaista vertailutietoa riittävästi vain yhden koulun opettajille. Niinpä vain tämä yksi koulu äänesti kokeiluun lähdöstä.
                   
Kallungin mukaan valtaosa opettajista tunnistaa opetusvelvollisuustyöajan ongelmat, mutta kokee tarvitsevansa enemmän tietoa vuosityöaikakokeilun valtakunnallisista ja paikallisesti sovittavista asioista.
 
– Koska opettajilla ei ole vuosityöajasta riittävää ja oikeaa perustietoa, monilla on turhia pelkoja ja epävarmuutta. Kaikki eivät esimerkiksi tiedä, että kenenkään palkka ei kokeilun vuoksi laske.

Kokeileminen auttaa luomaan uutta

Kokeiluun liittyy ennakkoasenteita. Opettajilla on pelkoja, epäluuloja ja huolia. Kokeilun kuluessa näihin etsitään ratkaisuja.
 
– Henkilökuntaa ei voida ajaa vastakkain eikä koulua kriisiin kokeilun vuoksi, Kallunki sanoo.
 
Kallunkia kuitenkin ilahduttaa, että keskustelu on nostanut kiinnostusta vuosityöaikaa kohtaan. Hän myös toivoo, että opettajat oppivat vähitellen erottamaan väärän tiedon oikeasta.
 
– Kannustan kouluja kaikkialta Suomesta mukaan kokeiluun, jotta saamme pohjan uuden työaikamuodon luomiselle.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä