• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityisen opetusalan ammatillisten oppilaitosten opettajille uusi työaikajärjestelmä

23.11.2018 - 11.44 Tiedote
Kuvituskuva

OAJ ja Sivistystyönantajat ovat neuvotelleet ratkaisun koskien yksityisen opetusalan ammatillisten oppilaitosten opettajien työaikajärjestelmää. Vuosityöaikaan siirrytään elokuusta 2019 lähtien viiden vuoden siirtymäajan kuluessa.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Sivistystyönantajat ovat neuvotelleet ratkaisun koskien yksityisen opetusalan ammatillisten oppilaitosten opettajien työaikajärjestelmää. Vuosityöaikaan siirrytään elokuusta 2019 lähtien viiden vuoden siirtymäajan kuluessa. Uusi opettajien vuosityöajan sisältävä työaikajärjestelmä koskee yli 30 ammatillisen oppilaitoksen palveluksessa olevaa opettajaa. 

Yksityinen opetusala vastaa näin ammatillisten koulutusuudistuksen eli ns. reformin tuomiin muutospaineisiin. Ammatillisten opettajien työ ja oppilaitosten tehtävät ovat muuttuneet huomattavasti, eikä vanha, pidettyihin oppitunteihin perustuva palkkaus- ja työaikamalli enää vastannut opettajien nykyistä tehtäväkuvaa.

Uuden työaikamallin etuna on, että se ottaa huomioon kaiken opettajan tekemän työn. Kokoaikaisen opettajan vuosityöaika on 1500 tuntia, ja lisäksi työnantaja voi määrätä työtä 1700 tuntiin saakka. Sen voi ylittää vain opettajan kanssa erikseen sopimalla

– Opettaja voi itse päättää vähintään 25 prosentin osalta siitä, missä ja milloin hän tekee työtään. Tämä ns. vastuutyö voi olla esimerkiksi opetuksen suunnittelua tai jälkityötä, mutta myös muuta opettajan työtä, jota ei tarvitse tehdä koululla, OAJ:n neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen kertoo.

– Uusi työaikajärjestelmä tuo ammatillisille oppilaitoksille joustavuutta toimintaan ja mahdollistaa paremmin mm. opettajuuden ja ammatillisen lainsäädännön muutosten huomioimisen myös työaikajärjestelmässä, Sivistystyönantajien työmarkkinalakimies Tari Aho toteaa.

Muutoksia opettajien vapaisiin

Uusi sopimus tuo kaikille yksityisten oppilaitosten ammatillisille opettajille saman määrän vapaajaksoja. Ne voidaan sijoittaa uudella tavalla ja se saattaa vähentää opettajan kesällä viettämiä vapaita. Vapaata on kuitenkin vastaavasti luvassa enemmän muina vuodenaikoina. Taustalla ovat lainsäädäntö- ja rahoitusmuutokset, jotka velvoittavat oppilaitoksia toimimaan myös kesäisin.

Sosiaali- ja terveysalan ja metsäoppilaitosten opettajille täydet vapaajaksot tulevat kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa.

Vuosityöajassa opettajan palkan määrä vastaa tehdyn työn määrää. Yksilötasolla palkkaukseen voi tulla muutoksia, jos työmäärä lisääntyy tai vähenee.

– Neuvottelutulos on merkittävä saavutus opetusalalla. Osapuolet ovat tunnistaneet palvelussuhteen ehtojen muutostarpeen jo pitkään. Vaikka muutamista yksityiskohdista sopiminen oli vaikeaa ja kesti pitkään, oli kummallakin osapuolella tahtoa jatkaa yritystä. Näin saavutettiin lopulta neuvottelutulos. Se oli osoitus tuloksekkaasta neuvottelukulttuurista yksityisen opetusalan neuvottelupöydässä, Urpilainen ja Aho toteavat yhdessä.

 Sopimus ei koske yksityisiä ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia. 

Kuva Leena Koskela

Jäikö kysyttävää?