• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Alavus korvauksiin laittomista määräaikaisuuksista

04.06.2019 - 10.33 Uutinen
Kuvituskuva

Alavus joutuu maksamaan erityisluokanopettajalle korvauksia kahdesta laittomasta määräaikaisuudesta. OAJ:n lakimiehen mielestä kuntien kannattaisi satsata rekrytointiosaamiseen, jotta laittomuudet saataisiin kitkettyä.  

Vaasan hallinto-oikeus velvoitti Alavuden kaupungin maksamaan erityisluokanopettajalle seitsemän kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen kahdesta laittomasta määräaikaisuudesta. Alavuden kaupungin on lisäksi maksettava OAJ:lle oikeudenkäyntikuluja 2600 euroa.

Perusteissa häikkää

Erityisluokanopettajan määräaikaisuudet ajoittuvat lukuvuosiin 2014–2015 ja 2015–2016.

Ensimmäiselle määräaikaisuudelle ei ilmoitettu määräaikaperustetta lainkaan. Jälkimmäiseen oli kirjattu monia perusteita: avoinna olevan virkasuhteen tehtävien hoidon järjestäminen, erityisopetuksen organisaatiomuutos, kaupungin oppilasmäärän lasku, tuntien riittävyys virkaan jatkossa sekä kouluverkkopäätöksen käsittelyn keskeneräisyys. 

Tehtävä laitettiin hakuun toistaiseksi voimassa olevana erityisluokanopettajan tehtävänä keväällä 2016. Kaksi vuotta tehtävää hoitanut ja nyt korvausta saava opettaja ei tullut valituksi.

Hallinto-oikeus kiistää kaupungin perustelut

Vaasan hallinto-oikeuden mukaan Alavuden kaupungilla ei ollut perustetta määräaikaisiin virkasuhteisiin. Hallinto-oikeus velvoittaa siksi kaupungin maksamaan korvausta hyvityksenä perusteettomista määräaikaisiin virkasuhteisiin nimittämisistä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan määräaikaisuus on mahdollinen vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos esimerkiksi tehtävän luonne tai sijaisuus sitä vaatii. Toistuvasti perusteettomaan määräaikaisuuteen otettu on lain mukaan oikeutettu virkasuhteen päätyttyä vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Korvausvaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä.

Alavuden kaupunki joutuu lisäksi maksamaan opettajan asiaa oikeudessa ajaneelle OAJ:lle oikeudenkäyntikuluina 2600 euroa.

Esimiesten tulisi tuntea lainsäädäntö paremmin

Työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiaisen mukaan Alavuden kaupungin toiminta valitettavan yleinen esimerkki siitä, että määräaikaisuuden perusteiden laillisuutta ei ole arvioitu huolella ennen opettajan ottamista määräaikaiseen virkasuhteeseen.

– Kuntien tulisi panostaa enemmän esimiesten osaamiseen rekrytointiprosesseissa. Esimiehillä tulisi olla vahvempi osaaminen siitä, missä tilanteissa lainsäädäntö sallii palkata opettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen. Jälkikäteen mietityt määräaikaperusteet harvoin kelpaavat oikeudelle, Tuhkiainen sanoo.

Hän muistuttaa, että kunnan huono taloudellinen tilanne tai rektytointikielto eivät ole laillisia määräaikaperusteita.

– Laittomat määräaikaiset virkasuhteet ovat edelleen opetusalalla varsin yleisiä, vaikka OAJ on pyrkinyt kitkemään niitä pois jo vuosia. Useimmat kunnat ottavat onneksi opiksi näistä oikeuden päätöksistä ja muuttavat käytäntöjään, Tuhkiainen toteaa.

OAJ ohjeistaa paikallisia toimijoita syksyllä

OAJ ohjeistaa taas syksyllä paikallisia toimijoita puuttumaan kyseenalaisiin määräaikaisiin palvelussuhteisiin. Tarkoitus on, että paikalliset luottamusmiehet selvittävät määräaikaisten palvelussuhteiden laillisuutta säännöllisesti vuosittain. Aikaisemmin nämä prosessit ovat johtaneet hyviin tuloksiin.

– Mikäli jäsen kokee olevansa laittomassa määräaikaisessa palvelussuhteessa, kannattaa hänen aina ensin olla yhteydessä omaan paikalliseen luottamusmieheen. Luottamusmies konsultoi tarvittaessa OAJ:n lakimiehiä, Tuhkiainen neuvoo.

OAJ hoitaa vuosittain kymmeniä tapauksia

OAJ riitauttaa oikeudessa joka vuosi kymmeniä laittomia ketjuttamistapauksia. Lakipalvelut kuuluvat OAJ:n jäsenetuihin.

OAJ varoittaa, että määräaikaisuuksien laiton ketjuttaminen tärvää kunnan maineen työnantajana pitkäksi aikaa ja vaikeuttaa osaavien opettajien rekrytointia.

Aiemmin tänä vuonna OAJ:n verkkosivuilla on uutisoitu oikeuden päätöksistä, joissa muun muassa HelsinkiKauniainenEspoo, Sipoo ja Kouvola ovat joutuneen maksamaan korvauksia perusteettomista ketjutuksista.

Perustietoa määräaikaisuudesta ja sen perusteista löytyy myös OAJ:n verkkosivujen Työelämäoppaasta.

Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: Leena Koskela