• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Aluehallintovirasto kovistelee kuntia – Myös eskarilaisilla oikeus varhaiskasvatukseen

14.06.2019 - 13.38 Uutinen
Kuvituskuva

Avi muistuttaa kuntia siitä, että esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus täydentävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Vanhemmatkaan eivät aina tiedä kerhotoiminnan ja varhaiskasvatuksen eroa.

Aluehallintovirasto on julkaissut tiedotteen lapsen oikeudesta esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen. Kaikki kuntien palvelut, kuten aamu- ja iltapäiväkerhot eivät avin mielestä välttämättä täytä näitä vaatimuksia.

Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville lapsille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta vastaa siitä, että esiopetus on perusopetuslain mukaista. Esiopetukseen kuuluu opetuksen lisäksi oppilashuolto ja perusopetuslain mukainen oppilastuki.

Varhaiskasvatuslain mukaan esiopetusikäisellä lapsella on lisäksi oikeus saada osa-aikaista varhaiskasvatusta, jos siihen on tarvetta huoltajien työssä käynnin, opiskelun tai lapsen tarvitseman tuen takia. 

— Perusopetuslain perusteella kunnan on siten esiopetuspaikoista päättäessään huomioitava, että lapsella on mahdollisuus saada varhaiskasvatusta osa-aikaisesti joko päiväkodissa tai perhepäiväkodissa, avi toteaa.

Kerhoissa ryhmäkoot ja henkilöstön määrä vaihtelevat

Avi muistuttaa, että kuntien järjestämä perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on suunnattu vain oppivelvollisuusikäisille lapsille. Kerhotoiminnassa henkilöstön ja lasten välistä henkilöstömitoitusta tai ryhmäkokoa ole ei ole säädelty.

OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton on tyytyväinen, että avi on puuttunut asiaan, koska vanhemmille voi olla epäselvää, miten kerhotoiminta ja varhaiskasvatus eroavat toisistaan.

Sutton muistuttaa, että ero kerhotoiminnan ja päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen välillä on selkeä: laki ei edellytä, että kerhotoiminnasta vastaa opettaja.

— Päiväkotien varhaiskasvatuksessa sen sijaan toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista tavoitteellista toimintaa, josta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja, Sutton sanoo.

Avi on puuttunut asiaan aikaisemminkin

Avi on puuttunut eskareiden varhaiskasvatusoikeuteen aikaisemminkin. Länsi- ja Sisä-Suomen avi antoi viime vuonna Tampereen Eppu-kerhoja koskevan päätöksen, jossa se pitää tärkeänä, että Tampereen kaupunki tiedottaa vanhemmille selkeästi, millaisia todellisia vaihtoehtoja kerhotoiminta tai esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ovat.

Kunnan palveluohjauksesta on avin mukaan käytävä ilmi, että huoltajalla on oikeus hakea lapselleen paikkaa päiväkodista, jos hän haluaa lapselleen esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela