• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Amkien luottamusmiehet: Toiveikkuus ja voimattomuus vaihtelevat

21.05.2019 - 15.22 Uutinen
Kuvituskuva

Lahden ammattikorkeakouluissa on käyty yt-neuvotteluja; Savoniassa niiltä on säästytty viime vuosina. Ammattikorkeakoulujen luottamusmiehet olivat koolla Akavatalon Valopihalla 14.-15.5.

Lahden ammattikorkeakoulussa LAMK:ssa on ollut muutosten vuosi.

– Syksyllä 2018 muutimme uudelle campukselle, ja nyt kaikki alat ovat saman katon alla. Viime syksy meni osittain keskeneräisissä tiloissa, ja se kuormitti etenkin muotoilun ja tekniikan alojen opettajia, kertoi LAMK:in lehtori ja OAJ:n pääluottamusmies Taina Heininen-Reimi.

Uusissa tiloissa töitä tehdään avokonttoreissa.

– Usein kuulee, että nykyään työkavereita näkee vähän. Jokainen sukkuloi omaa arkeaan isolla campuksella tai sitten tehdään entistä enemmän kotona töitä. Yhteisen campuksen toivottiin synnyttävän uutta yhteisöllisyyttä ja monialaisia kohtaamisia, mutta vielä yhteisöllisyydessä on kehitettävää.

Yt-neuvotteluja ja rahoitusleikkauksia

Syksyyn 2018 osuivat myös yt-neuvottelut.

– Vaikka opetushenkilöstö ei ollut toimenpiteiden kohteena, töiden uudelleen järjestäminen ei voi olla vaikuttamatta työyhteisöön.

Rahoitusta leikattiin, koska rahoitusmittareiden mukaan LAMK ei ollut tehnyt riittävän hyvää tulosta esimerkiksi valmistuneiden osalta.

– Vuonna 2018 valmistuneiden määrä tosin jo ylitti tavoitteet, mutta sen varaan ei voi tuudittautua.

Uudet rahoitusmittarit ovat tulossa ja ne vaativat panostamaan määräajassa valmistumiseen ja tki-toimintaan.

– Tki-toiminnan osalta tavoitteet ovat todella korkeat. Aika ajoin huomaan miettiväni, mikä määrittää työtä. Talouden reunaehtoja tuodaan koko ajan enemmän esille myös riviopettajille, Heininen-Reimi pohti.

Nyt LAMK on jälleen uuden edessä, kun fuusiovalmistelut Saimaan amkin kanssa ovat menossa. Myös opsit menevät uusiksi fuusion myötä.

– Toivon, että saamme luotua opsit, joissa aikaa annetaan sopivassa suhteessa oman alan perusosaamiseen, valinnaisuuteen ja monialaisuuteen. Lamk:ssa edellinen ops-uudistus ei ollut onnistunut, mutta uusien opsien valmisteluissa on kuultu paremmin opetushenkilöstöä..

Savoniassa edistetty johdon ja henkilöstön kohtaamisia

Savonian kuulumisista kertoi lehtori ja luottamusmies Timo Sirviö.

– Opettajat jaksavat Savonia-ammattikorkeakoulussa tänään ehkä hiukan paremmin kuin muutama vuosi takaperin. Viime vuosina talossa ei ole käyty YT-neuvotteluja monen muun AMK:n malliin.  Savonian talous on ollut viime vuosina hyvä, Sirviö sanoi.

Henkilöstön eteen on tehty töitä kolmen vuoden Great Place to Work -kehitysprojektissa ja panostettu   henkilöstön ja johdon kohtaamistilanteisiin.

– Rehtorintapaamisissa OAJ Savonian paikallisyhdistyksen hallitus, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettu tapaavat rehtorin ilman mitään agendaa. Tulevaisuuskatsauksissa henkilöstöllä on puheenvuorot esitellä mennyttä ja tulevaa sekä keskustella alan ja talon tulevaisuudesta. Savonia AMK:n hallituksessa on myös opettajien edustaja, Sirviö kiittää.

Savonia on kuitenkin edelleen haastava ja kiireinen työympäristö, ja ajoittain voimattomuuden tunne valtaa opettajien mielen.

– TKI- ja liiketoimintatyö haastavat henkilöstöä, kun opetuksetkin pitää hoitaa. Monesta opettajasta tuntuu myös, että kiinnostus substanssiin eli opettamiseen ja työn varsinaiseen sisältöön on vähentynyt opettajasta ylöspäin aina opetusministeriöön asti. Tämä turhauttaa ja lannistaa opettajia.

Esimiestyössä varaa parantaa

OAJ:n erityisasiantuntija Hannele Louhelainen ja korkeakouluasiamies Pasi Repo osallistuivat Kuopion ammattikorkeakoulupäiville toukokuun alussa.

Puheenvuoroissa ja pöytäkeskusteluissa korostui ammattikorkeakoulun positiivinen tapa toimia yhdessä työelämän kanssa.

– Amkia pidetään rohkeana ja pidäkkeettömänä toimijana, joka uudistaa yhteiskuntaa ja prosesseja. Tämä näkyy työntekijöiden työnkuvissa yllättävinä muutoksina, ja opettajien työaikasuunnitelmiin olisikin jätettävä kohdentamatonta työaikaresurssia. Työnantajan ja työntekijän välille on rakennettava aktiivisempi ja säännöllinen vuoropuhelu työtehtävien sisällöstä ja suunnittelusta, Louhelainen ja Repo sanovat.

Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Leena Koskela

Jaa