• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Eduskuntapuolueet: Koulutuksen rahoitustasoa ja oppilaitosten sisäilmaongelmia ratkottava kansallisilla ohjelmilla

07.02.2019 - 09.00 Uutinen
Kuvituskuva

Lähes kaikki eduskuntapuolueet ovat sitä mieltä, että koulutukselle tarvitaan pitkän aikavälin kasvuohjelma rahoitustason nostamiseksi. Tätä mieltä ovat OAJ:n ja Opettaja-lehden kyselyssä kaikki puolueet yhtä lukuun ottamatta. Siniset eivät ole esityksestä samaa eivätkä eri mieltä.

Valtiovarainministeriö esitti juuri, että valtiontaloutta pitäisi sopeuttaa 2 miljardilla eurolla. Puolueiden vastaukset osoittavat, että ne eivät halua leikata tulevilta sukupolvilta, vaan investoida koulutukseen ja osaamiseen. Koulutus onkin paras keino vastata oman maamme ja ihmiskunnan suuriin kysymyksiin aina ilmastonmuutoksesta lähtien, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa.

– Koulutuksen perusta pitää saada kuntoon investoimalla perusopetukseen 200 miljoonaa euroa rahoituspohjaan. Sillä saataisiin lisää erityisopettajia opintopolun alkupäähän sekä lisää oppitunteja ja ohjausta.  

Näkemykset toiselle asteelle ulottuvasta oppivelvollisuudesta, yksityisen varhaiskasvatuksen voitontavoittelusta sekä koulukohtaisten opettajamitoitusten kirjaamisesta lakiin nousivat kyselyssä selkeästi puolueita erottaviksi tekijöiksi.

Toiselle asteelle ulottuvaa oppivelvollisuutta kannattavat vihreät, sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto.

– Kaikki puolueet ovat yksimielisiä siitä, että jokaiselle nuorelle pitää taata toisen asteen tutkinto, mutta näkemykset keinoista eriytyvät. Työllisyysasteen pysyvä nosto edellyttää, että on opiskeltava vähintään toisen vähintään toisen asteen tutkinto, Luukkainen korostaa.

Voitontavoittelua yksityisessä varhaiskasvatuksessa rajoittaisivat vihreät, sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto sekä lisäksi siniset ja perussuomalaiset.

– Yksityinen varhaiskasvatus on julkisesti rahoitettua, mutta yksityiset palveluntarjoajat voivat toimia eri pelisäännöin kuin kunnalliset toimijat. Ne voivat periä korkeampia asiakasmaksuja, valikoida asiakkaansa ja tinkiä todellisesta henkilöstömitoituksesta supistamalla avustavan henkilökunnan määrää. Lapsille on turvattava oikeus yhdenvertaisesti toteutettuun varhaiskasvatukseen, Luukkainen katsoo.

Ammatillisen koulutuksen ahdinko huomattu

Suurin osa puolueista reagoisi ammatillisen koulutuksen vähentyneeseen opetuksen määrään. Kokoomusta ja Rkp:ta lukuun ottamatta kaikki muut puolueet ovat sitä mieltä, että ammattiin opiskelevalla tulisi olla säädetty oikeus kokonaisiin opiskelupäiviin ja -viikkoihin.

– Ammatillisen koulutuksen alasajo oli kohtalokas virhe, jonka korjaustoimet on kirjattava hallitusohjelmaan. Työllisyysasteen nostaminen ja osaajapulan ratkaiseminen edellyttävät laadukasta ammatillista koulutusta, Luukkainen tähdentää.

Kaikki puolueet kokoomusta lukuun ottamatta haluavat sisäilmaongelmien korjaamiseksi kansallisen rahoitusohjelman.

Yksikään puolue ei vastusta ajatusta siitä, että jatkuvan ja elinikäisen oppimisen tueksi otettaisiin käyttöön osaamisseteli. Kaikki puolueet pitäisivät myös opettajien kelpoisuusvaatimukset vähintään nykyisellä tasolla.

Tammikuun puolivälissä tehdyn kyselyn tulokset on koottu oheiseen taulukkoon.