• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Espoo ketjutti määräaikaisuutta perusteetta – Opettajalle korvauksena 14 kuukauden palkka

28.01.2019 - 12.20 Uutinen
Kuvituskuva

Espoon kaupunki joutuu maksamaan opettajalle ison korvauksen poikkeuksellisen pitkästä määräaikaisuuksien ketjuttamisesta.

Helsingin hallinto-oikeus määräsi Espoon kaupungin maksamaan kotitalouden ja terveystiedon opettajalle 14 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen, koska hänet oli toistuvasti vuodesta toiseen palkattu määräaikaiseen virkasuhteeseen ilman lain mukaista määräaikaperustetta.

Opettajan määräaikaisuutta ketjutettiin vuodet 2003–2017. Välissä oli yksi laillinen vuoden sijaisuus.

—  Korkeaan korvaukseen vaikutti se, että opettajaa oli ketjutettu poikkeuksellisen pitkään, yhteensä 13 vuotta, opettajaa oikeudessa avustanut OAJ:n työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiainen kertoo. 

Valinnainenkin voi olla pysyvää

Tuhkiainen ihmettelee, miten Espoo voi perustella toistuvia määräaikaisuuksia sillä, ettei opetuspalvelujen kysyntä ole vakiintunut, vaikka oppilaiden lukumäärä Espoossa kasvaa joka vuosi.

— Vaikka opetettava aine olisi valinnainen, opetustyö voi olla pysyvää.

Tuhkiainen muistuttaa, että vakituisen opettajan palkkaaminen ei tule yhtään sen kalliimmaksi kuin vuodesta toiseen palkattavan määräaikaisen. Jos opetuksen tarve jostain syystä kaupunkitasolla merkittävästi vähenisi, työnantajalla olisi mahdollisuus lainmukaisiin vähentämistoimiin.

Kaupungin toiminnassa paljon puutteita

Palvelussuhteita koskeva lainsäädäntö lähtee siitä, että määräaikaiset palvelussuhteet ovat poikkeuksia. Aiheesta löytyy tietoa esimerkiksi OAJ:n verkkosivujen työelämäoppaasta

Espoon kaupungin toiminta on Tuhkiaisen mukaan ollut tässä tapauksessa todella puutteellista.

Hallinto-oikeus totesi, että kahdeksan ensimmäisen määräaikaisuuden osalta ei määräaikaperustetta oltu kirjattu lainkaan viranhoitomääräykseen, vaikka viranhaltijalaki niin velvoittaa.

Neljän seuraavan vuoden määräaikaisuutta kaupunki perusteli opetuspalvelujen vakiintumattomuudella. Tämä peruste ei kelvannut hallinto-oikeudelle. Oikeus totesi, että opettajan opetustunnit ylittivät säännönmukaisesti päätoimisuuden rajan, eikä asiassa ollut kyse opetustuntien vakiintumattomuudesta.

Viimeistä määräaikaisuutta kaupunki perusteli avoimen viran hoidolla. Hallinto-oikeus totesi, että avoimen viran hoito määräaikaperusteena on tarkoitettu lähinnä viran haku- ja nimittämismenettelyn ajaksi. Koska siitä ei ollut kyse, ei tämäkään peruste kelvannut hallinto-oikeudelle.

Verorahat voisi käyttää paremmin

Opettajalle maksettavan korvauksen lisäksi Espoo joutuu maksamaan OAJ:lle oikeudenkäyntikuluja yhteensä 2 500 euroa.

Tuhkiainen toivoo, että päätös vaikuttaisi kuntien toimintaan jatkossa, jotta kuntalaisten verorahat voitaisiin käyttää opetukseen sen sijaan, että ne menevät korvausten maksamiseen.

Lue myös, mitä ketjuttaminen maksoi Kauniaisille 

Teksti: Riitta Korkeakivi