• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hallinto-oikeus: Kunta muutti lainvastaisesti opettajan virantoimituspaikkaa

28.03.2019 - 12.00 Uutinen
Kuvituskuva

Kunta muutti työnjohto-oikeudella opettajan virantoimituspaikkaa. Hallinto-oikeus katsoi, että kunnan päätös oli lainvastainen, koska opettajalla olisi pitänyt olla oikeus hakea muutosta päätökseen.

Opettajalta otettiin koulun apulaisjohtajan tehtävät pois ja hänet sijoitettiin kunnan toiseen kouluun. Päätökset tehtiin työnjohdollisella määräyksellä, eikä opettajalle annettu oikeutta hakea muutosta päätökseen.

Opettajalla oikeus muutoksenhakuun

Opettaja valitti sekä menettelystä että tehtyjen päätösten sisällöstä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus tuomitsi kunnan päätöksentekotavan, muttei ottanut kantaa itse päätöksiin.

Hallinto-oikeus katsoi, että kyseessä oli kunnallisen viranhaltijalain mukainen virantoimitusvelvollisuuden muutos, jolla on iso vaikutus opettajan oikeusasemaan. Kunnan olisi pitänyt tehdä opettajan virantoimituspaikan ja tehtävien vaihtumisesta muutoksenhakukelpoinen päätös, jotta opettaja olisi voinut saattaa päätöksen laillisuuden asianmukaisesti oikeuden tutkittavaksi.

Opettajan työtehtäviä ja virantoimituspaikkaa koskevia muutoksia ei siis voitu tehdä työnjohdollisella määräyksellä. Hallinto-oikeus palautti asian kuntaan uudelleen oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Oikeus ei vielä ottanut kantaa itse päätöksiin

Hallinto-oikeus ei ottanut kantaa itse pääasiaan eli siihen, oliko työnantajalla oikeus ottaa opettajalta pois apulaisjohtajan tehtävät ja muuttaa virantoimituspaikkaa.

— Todennäköisesti nämä asiat tulevat uudelleen hallinto-oikeuden käsiteltäväksi, mikäli kunta tekee samat muutokset opettajan virkasuhteeseen ja antaa hallinto-oikeuden velvoittaman muutoksenhakukelpoisen päätöksen, opettajaa oikeudessa avustanut OAJ:n työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiainen sanoo.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela