• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Jyväskyläläinen yhtenäiskoulu mukaan työaikakokeiluun

15.03.2019 - 13.25 Uutinen
Kuvituskuva

Mankolan yhtenäiskoulu lähtee mukaan perusopetuksen vuosityöaikakokeiluun. Jyväskylässä kokeilu aloitetaan ensi syksynä.

Jyväskyläläinen Mankolan yhtenäiskoulu lähtee mukaan kolmivuotiseen perusopetuksen vuosityöaikakokeiluun ensi elokuun alusta. Koulun opettajien selkeä enemmistö äänesti kokeilun puolesta.

OAJ:n hallitus on linjannut, että kokeiluun voivat osallistua vain sellaiset koulut, joiden opettajien enemmistö haluaa kokeiluun osallistua. Jyväskylässä rajana kokeiluun osallistumiselle oli, että vähintään kaksi kolmasosaa opettajista kannattaa kokeiluun osallistumista.

Mankola on ensimmäinen vuosityöaikakokeiluun osallistuva yhtenäiskoulu. Koulussa on 650 oppilasta. Jyväskyläläinen pääluottamusmies Petri Kääriäinen pitää tärkeänä, että kokeilussa on mukana myös yhtenäis- tai yläkouluja.

– Ilman yhtenäiskoulua ei saada tietoa vuosityöaikajärjestelmän toimivuudesta tällaisessa ympäristössä. Aineenopettajien mukanaolo on tärkeää, jotta kokemuksia saadaan heidänkin osaltaan.

Kokeilun pelisäännöt puntaroitiin perusteellisesti

Jyväskylässä kokeilun alkamiseen on valmistauduttu perusteellisesti.

– Koulun opettajana työskentelevä luottamusmies on keskustellut viikoittain opettajien kanssa mahdollisista eteen tulevista ongelmakohdista. Lisäksi työnantajan kanssa on neuvoteltu kokeilun pelisäännöistä jo pitkään, Kääriäinen kertoo.

Kääriäinen odottaa kokeilulta kokemuksia vaihtoehtoisesta opettajien työaikajärjestelmästä.

– Lisäksi tavoitteena on saada opettajien jatkuvasti laajentuva ja lisääntyvä työmäärä rajattua ja kaikki työ palkan piiriin.

Rohkea hyppy tuntemattomaan

Petri Kääriäinen arvostaa kokeiluun lähtevän koulun opettajien rohkeutta lähteä kokeilemaan uutta. Kokeiluun osallistuminen osoittaa hänen mukaansa suurta luottamusta paitsi koulun johtoon, myös luottamusmieheen, joka koululla työskentelee asian parissa.

– Erityisesti arvostan niitä opettajia, jotka lähtevät kokeiluun muita epäileväisemmällä mielellä äänestettyään kokeilua vastaan. On tärkeää, että myös koulussa epäilevästi kokeiluun suhtautuvien opettajien ääni tulee kuulluksi ja se otetaan huomioon. Se antaa kokeilusta tärkeää kehittämistietoa jatkoa varten.

Jyväskylä on viides kokeilukunta

OAJ:n hallitus hyväksyi tammikuussa 2018 sopimuksen perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta. Uutta työaikamallia kokeillaan neljässä eri kunnassa. Kolmivuotinen kokeilu on myös mahdollista irtisanoa, mikäli se ei täytä OAJ:n hallituksen asettamia tavoitteita.

Ensimmäiset koulut aloittivat vuosityöaikakokeilun elokuussa 2018. Mukana olevilta opettajilta on alkuvuodesta kerätty kyselyllä kokemuksia kokeilusta. Kyselyn tuloksista kerrotaan maaliskuussa Opettaja-lehdessä ja OAJ:n verkkosivuilla.

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu pähkinänkuoressa

  • Opettajan työ on muutoksessa. Opetusvelvollisuuteen perustuva työaikajärjestelmä ei tunnista opettajan jatkuvasti muuttuvaa työnkuvaa, ja tällöin opettaja tekee osan töistään ilman korvausta. Kokeilu mahdollistaa sellaistenkin työtehtävien korvaamisen, joita ei korvata nykyjärjestelmässä.
  • OAJ haluaa lisätä jäsentensä työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Kokeilun avulla selvitämme, auttaisiko vuosityöaika rajaamaan opettajan työmäärää.
  • Kokeilussa mukana olevat opettajat ovat äänestäneet halukkuudestaan osallistua kokeiluun. Jokaisessa mukana olevasta koulusta vähintään puolet – usein kaksi kolmasosaa – opettajista on kannattanut kokeilua.
  • Vuosityöaikakokeiluun on mahdollista tulla vielä mukaan.
  • Kyseessä on nimensä mukaisesti kokeilu – ei pysyvä vuosityöaikajärjestelmään siirtyminen.
  • OAJ:n tavoitteena on aidosti etsiä, millainen työaikajärjestelmä ajaa opettajien etua parhaiten, ja sen vuoksi haluamme kuulla, millaiset asiat siinä eivät toimi tai pitää toimia paremmin. Nämä saadaan selvitetyksi vain kokeilemalla.
  • Lue lisätietoa perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta.

Teksti: Sara Juntunen
Kuva: Satu Kettunen