• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hyvä arviointi on monipuolista ja vuorovaikutteista – OAJ:llä keinoja arvioinnin tueksi

25.01.2019 - 12.37 Uutinen
Kuvituskuva

Mitä on hyvä arviointi: numeroita, kokeita, virheitä vai jotain ihan muuta? Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi selvitti opettajien, oppijoiden ja huoltajien näkemyksiä ja esitteli alustavia tuloksia tänään Educa-messuilla. OAJ ehdottaa arvioinnin tueksi tutoropettajia ja kansallista tukipankkia.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi julkaisee kevään kuluessa raportin oppimisen ja osaamisen arvioinnista perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Raportista käy muun muassa ilmi, haluavatko opettajat tai rehtorit Suomeen kansallisia kokeita ja kokevatko oppijat tai huoltajat arvioinnin kannustavana.

Rehtorit, opettajat, oppijat ja huoltajat vastasivat Karvin sähköisiin kyselyihin tammi-helmikuussa 2018. Arviointiryhmän jäsen, Itä-Suomen yliopiston professori Päivi Atjonen esitteli arviointiraportin alustavia tuloksia tänään Educa-messuilla.

– Oppijoiden mielestä hyvä arviointi on oikeudenmukaista, rehellistä, monipuolista ja hyvin perusteltua. Hyvässä arvioinnissa käy selkeästi ilmi, mitä arvioidaan ja millä perusteella, Päivi Atjonen kertoo.

Huoltajille numerot tärkeitä

Myös huoltajat pitävät arvioinnin perusteluita tärkeinä. He haluavat enemmän tietoa siitä, miksi lapsi saa juuri niitä arvosanoja kuin saa.

– Monien oppijoiden ja huoltajien mielestä hyvä arviointi on numeroita. Opettajat taas ovat taipuvaisempia pitämään kokeita hyvänä arviointina. Arviointitutkimusten perusteella näkemyksissä olisi hieman tarkistamisen varaa, Atjonen sanoo.

Karvin mukaan hyvä arviointi on menetelmiltään monipuolista, vuorovaikutteista ja kannustavaa. Näistä rakentuu oppimista riittävästi ennakoiva ja oikeudenmukainen arviointi.

OAJ haluaa vähimmäisosaamiselle kriteerit

Opetushallitus on laatimassa päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7 ja 9 nykyisen 8:n lisäksi. Uusien kriteereiden on tarkoitus olla käytössä keväällä 2020, joten niiden tulisi olla valmiit elokuussa 2019.

OAJ haluaa arviointiin myös vähimmäisosaamisen kriteerit esiopetuksen, kakkos-, nelos- ja kuutosluokan loppuun sekä perusopetuksen päättövaiheeseen.

– Nämä vähimmäisosaamisen kriteerit ovat perälauta oppilaan oppimisen tuelle, kehittämispäällikkö Jaakko Salo sanoo.

Arvioinnin tehtävät selkeiksi opsissa

OAJ pitää tärkeänä arvioinnin eri tehtävien selkiyttämistä opetussuunnitelman perusteissa, koska nyt nämä tehtävät sekoittuvat. Siksi opsin arviointiluku on kirjoitettava uusiksi ja arvioinnin eri tehtävät selkiytettävä.

– Pääpaino on oltava oppilaan osaamisen tason arvioinnin kuvauksissa. Oppilaalle annettava jatkuva palaute ja ohjaaminen itsearviointiin on selkeästi erotettava tästä, ja niissä on korostettava vuorovaikutusta, ei byrokratiaa, Salo toteaa.

Arviointitutoreita ja tukipankki

OAJ odottaa arviointikriteereiltä yksiselitteisyyttä, jotta kriteereiden tulkinta on yhdenmukaisempaa. Myös arviointikriteereiden määrää on karsittava. Numeroarvioinnin aloittamiseen tarvitaan linjaus.

– Arvioinnin kehittämiseksi on luotava kansallinen arvioinnin tukipankki, jonka kokeita ja tehtäviä hyödyntämällä opettaja voi kalibroida omaa arviointiaan suhteessa kriteereihin. Koska arviointi kuuluu jokaisen opettajan ydinosaamiseen, arviointitaidoista on huolehdittava opettajien perus-, perehdytys- ja täydennyskoulutuksessa. Yksi keino voisivat olla arviointitutoropettajat, Salo ehdottaa.

Asiaa arvioinnista Educan molempina päivinä

  • OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo jatkaa keskustelua arvioinnista Educa-messujen Open Loungessa molempina messupäivinä, perjantaina ja lauantaina, kello 14–14.30.

Teksti: Maija-Leena Nissilä