• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Karvi: Johtaminen vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun – Lisäresursseja tarvitaan

06.09.2019 - 12.22 Uutinen
Kuvituskuva

Valtakunnallinen arvio paljastaa, että johtamisella on suuri merkitys varhaiskasvatuksen laatuun. Varhaiskasvatuksen resurssit onkin syytä turvata aiempaa vahvemmin.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen mukaan pedagogiikan johtamisella on iso merkitys varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumisessa. Karvin arviossa todetaan, että suuressa osassa päiväkoteja varhaiskasvatuksen sisällölliset tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin. Varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee kuitenkin runsaasti, ja osassa päiväkoteja ja perhepäivähoitoryhmiä sisällölliset tavoitteet toteutuvat heikosti. 

Tarkastelussa vasun toteutuminen ja maksuttomuuden vaikutukset

Karvi arvioi vuosina 2018–2019 varhaiskasvatuksen laatua tarkastelemalla varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Lisäksi Karvi arvioi viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun tavoitteiden toteutumista. Molemmat arviot julkaistiin perjantaina 6. syyskuuta.

Parhaiten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet toteutuivat Karvin mukaan siellä, missä pedagogiikka oli hyvin johdettu ja missä paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma oli riittävän konkreettinen. Vasun perusteiden toteutumista edistäviä tekijöitä olivat lisäksi sopiva työkuorma, työolosuhteisiin ja lapsiryhmiin liittyvä pysyvyys sekä täydennyskoulutus.

Johtajien aika kortilla

OAJ:n erityisasiantuntija Auli Setälä pitää Karvin selvitystä erittäin tärkeänä. Johtajien vaikeus keskittyä ydintehtäväänsä, pedagogiikan johtamiseen, tuli selkeästi esille myös OAJ:n parin vuoden takaisessa johtajuuskyselyssä.

– Johtajien tehtävät ovat lisääntyneet ja aika on kortilla. Pedagogiikan johtamiseen pitää varata tarpeeksi resurssia rajaamalla yksiköiden kokoa ja jakamalla tehtäviä esimerkiksi apulaisjohtajalle. Hyvää, täydentävää koulutustakin tarvitaan lisää, Setälä sanoo.

Karvin tavoitteena oli selvittää, miten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden tavoitteet toteutuvat ja mitkä asiat edistivät ja mitkä estivät niiden toteutumista. Tavoitteet toteutuivat parhaiten siellä, missä työntekijät tunsivat hyvin varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet ja vastaavasti heikommin siellä, missä perusteita tunnettiin huonosti. Myös työnkuva oli positiivinen silloin, kun vakan perusteet olivat hyvin hallussa.

– Johtajan on oltava hyvin perillä siitä, mitä hyvä varhaiskasvatussuunnitelma edellyttää ja pystyttävä tukemaan henkilöstöä sen toteuttamisessa, Setälä toteaa.

Suurimmat rakenteelliset esteet hyvään pedagogiikkaan olivat Karvin kyselyyn vastanneiden mukaan liian suuret ryhmät ja sopimattomat tilat. Karvi ehdottaakin, että varhaiskasvatuksen resurssit turvataan aiempaa vahvemmin.

Setälä on samaa mieltä. Lisää pedagogista koulutusta ja täydennyskoulutusta on saatava sekä johtajille että muulle henkilöstölle.

OAJ pitää pedagogiikan johtamista esillä

Pedagoginen johtaminen on ollut vahvasti esillä myös OAJ:n koulutuksissa ja tapahtumissa. Tällä viikolla OAJ ja Lastentarhanopettajaliitto järjestivät päiväkodin johtajille ja kuntien varhaiskasvatusjohtajille seminaarin otsikolla Johda pedagogiikkaa yliopistonlehtori Elina Fonsénin alustamana.

Seminaarin tallenteen voi katsoa verkosta oaj.fi-sivulta. Lue myös Elina Fonsénin haastattelu, jossa hän vinkkaa viisi kysymystä, joita pohtimalla pedagogiikan johtamista voidaan päiväkodissa lähteä kehittämään.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela

Jaa