• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kaikille opettajille palkankorotuksia kevään aikana – ensimmäiset yleiskorotukset maksuun huhtikuussa

29.04.2019 - 14.21 Uutinen
Kuvituskuva

Kaikki opettajat saavat kevään aikana palkankorotuksia. Yleiskorotukset tulevat eri aloilla maksuun joko huhti- tai toukokuussa. Kokosimme yhteen keväällä luvassa olevat korotukset.

OVTES tuo yleissivistäville opettajille yleiskorotuksen huhtikuussa

Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen eli OVTESin piirissä olevat peruskouluissa ja lukioissa työskentelevät yleissivistävät opettajat saavat huhtikuun alussa yleiskorotuksen, joka on suuruudeltaan 0,99 prosenttia.

Vuoden alussa OVTESsiin kuuluvat opettajat saivat tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän, ja moni opettaja sai myös paikallista järjestelyerää.

Tämän sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus maksettiin yleissivistäville opettajille toukokuun alussa 2018. Korotuksen suuruus oli 1,17 prosenttia. Lisätietoa palkoista löytyy OAJ:n verkkosivujen Työelämäoppaasta.

Ammatillisessa OVTESsissa yleiskorotus huhtikuussa

Ammatillisista opettajista noin 11 000 noudattaa kunnallista opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimusta OVTESsia. Ammatillisissa oppilaitoksissa opettavat OVTES-sopimukseen kuuluvat opettajat saavat huhtikuun alussa 0,99 prosentin yleiskorotuksen.

Sopimuskauden ensimmäinen 1,17 prosentin yleiskorotus tuli voimaan toukokuussa 2018. Tammikuussa 2019 OVTES:n piirissä olevat ammatilliset opettajat saivat kertaerän, ja osa opettajista sai myös paikallista järjestelyerää.

Joulukuussa 2018 OVTES:n ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat saivat 0,3 prosentin korotuksen, jolla kompensoitiin palvelulisien korotuksia OVTESsin muilla sopimusaloilla.

Ammatillisten ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien suurin meneillään oleva sopimusmuutos on siirtyminen vuosityöaikaan. Vuosityöajasta löytyy tietoa täältä. Lisätietoa palkoista löytyy OAJ:n verkkosivujen Työelämäoppaasta.

Avainotes-sopimuksessakin yleiskorotus huhtikuussa

Avaintyönantajien opetusalan työehtosopimuksen eli avainotesin piirissä olevat opettajat saavat huhtikuussa 1,18 prosentin palkankorotuksen.

Tammikuussa opettajat saivat kunnan sopimusta vastaavan järjestelyerän. Sen suuruus oli 1,0 prosenttia lukuun ottamatta monialaisia ammatillisia oppilaitoksia, joissa se oli 0,4 prosenttia.

Huhtikuun alussa 2018 maksettiin 1,28 prosentin korotus. Lisätietoa palkoista löytyy OAJ:n verkkosivujen Työelämäoppaasta.

Sivistan oppilaitoksissa yleiskorotus toukokuussa

Sivistan sopimuksessa mukana olevissa oppilaitoksissa sekä aikuiskoulutuskeskuksissa työskentelevät opettajat saavat toukokuun alussa 1,1 prosentin yleiskorotuksen sekä 0,4 prosentin järjestelyerän. Järjestelyerää ei jaeta ammatillisissa oppilaitoksissa.

Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus 1,2 prosenttia maksettiin toukokuussa 2018. Samaan aikaan maksuun tuli 0,3 prosentin suuruinen järjestelyerä.

Myös Sivistan sopimuksen piirissä olevissa yli ammatillisessa 30 oppilaitoksessa siirrytään vuosityöaikaan viiden vuoden siirtymäaikana. Sopimus ei kuitenkaan koske yksityisiä ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia. Perustietoa yksityisten ammatillisten oppilaitosten vuosityöajasta löydät täältä. Lisätietoa palkoista löytyy OAJ:n verkkosivujen Työelämäoppaasta. 

Yliopistoissa ja harjoittelukouluissa yleiskorotus huhtikuussa

Yliopistojen ja harjoittelukoulujen opettajille maksetaan huhtikuun alussa 1,1 prosentin yleiskorotus. Kesäkuun alussa maksuun tulee 0,85 prosentin suuruinen paikallinen erä, joka käytetään henkilökohtaiseen palkanosaan työnantajan päättämällä tavalla.

Yliopistot ovat omissa ohjeissaan määritelleet tämän kevään arviointijakson ajankohdan, jolloin arvioinnit tehdään. Lue tuore uutinen aiheesta täältä.

Yleiskorotuksen ensimmäinen, yhden prosentin suuruinen osa, tuli maksuun huhtikuun alusta 2018 alkaen. Tämän vuoden alusta maksettiin yhteensä 0,5 prosentin suuruinen korotus, josta suurin osa kohdentui palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen palkanosan alimman prosentin nostamiseen 6 prosenttiin. Loput käytettiin paikallisesti työnantajan päättämällä tavalla vaativuustasoihin ja -lisiin.

Yliopistoissa tuli tämän vuoden alussa voimaan uusi palkkausjärjestelmä. Suurimmat muutokset kohdistuvat henkilökohtaiseen palkanosuuteen. Henkilökohtaista työsuoritusta kuvaavien tasojen määrä väheni yhdeksästä suoritustasosta neljään suorituskategoriaan.

Yliopiston sopimuskierros oli erittäin vaikea, ja Helsingissä yliopiston ja harjoittelukoulujen opettajat olivat yhden päivän lakossa. Lopulta myös yliopistolaisille saatiin yleisen linjan mukaiset yleiskorotukset. Lisätietoa palkoista löytyy OAJ:n verkkosivujen Työelämäoppaasta.

Varhaiskasvatuksessa yleiskorotus huhtikuussa

Varhaiskasvatuksessa kuntien ja yksityisten palveluksessa olevat työntekijät saavat huhtikuussa yleiskorotuksen. Kunnalla yleiskorotus on tasan prosentin ja Avaintyönantajien päiväkodeissa 1,2 prosenttia.

Niissä yksityisissä päiväkodeissa, joissa noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, yleiskorotus on 1,34 prosenttia ja lisäksi taulukkopalkkoja korotetaan prosentilla kesäkuun alusta alkaen.

Tammikuussa kuntien henkilöstölle maksettiin tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Moni päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettaja ja erityisopettaja sai myös paikallisesta erästä korotusta tehtäväkohtaiseen palkkaan tai henkilökohtaiseen lisään.

Myös Avaintyönantajien päiväkodeissa oli mahdollista nostaa palkkoja paikallisella järjestelyerällä tammikuusta lähtien. Lisätietoa palkoista löytyy OAJ:n verkkosivujen Työelämäoppaasta.

Sopimuskausi loppuu 31.3.2020

Kaikki OAJ:n ja JUKOn neuvottelemat sopimukset ovat voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Tavoiteasettelu seuraaviin sopimusneuvotteluihin on jo alkanut. Lue lisää tavoitteiden asettamisesta täältä.

Työelämäopas tarjoaa tietoa ja vastaa kysymyksiin

OAJ:n verkkosivujen Työelämäopas antaa koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen alan ammattilaisille tietoa alan työehdoista ja kertoo ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Teksti: Maija-Leena Nissilä

Julkaistu alun perin 27.3. klo 12.20. 

Jaa