• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kohtaaminen On the Roadilla

17.09.2019 - 09.55 Uutinen
Kuvituskuva
Luottamusmies Linda Tammelin ja Olli Luukkainen keskustelivat kentän tunnoista ja vuosityöajan kokeilusta.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja turkulainen perusopetuksen opettajien luottamusmies Linda Tammelin kohtasivat toisensa On the Road -kiertueen opettajien illan edellä.

Linda Tammelin ja Olli Luukkainen olivat tavanneet jo aiemmin päivällä, kun OAJ:n ryhmä vieraili Tammelinin luokassa Topeliuksen koulussa ja 9-luokkalaiset esittivät kysymyksiä puheenjohtajalle.

Alkuillan tapaamisesta olivat oppilaat ja ulkopuoliset poissa ja keskustelu saattoi alkaa. Vajaan puolen tunnin aikana edettiin vuosityöajan kokeiluista jäsenten vaikutusmahdollisuuksiin, pettymyksiin, odotuksiin ja järjestön tuleviin näkymiin.

Vuosityöajan kokeilut puhuttavat

Linda Tammelin: Jäsenet ovat varuillaan vuosityöaikakokeilujen takia. Olisi mielenkiintoista teettää vuosityöajasta ulkopuolinen, puolueeton selvitys, johon opettajat saisivat vastata henkilökohtaisesti.

Olli Luukkainen: Perusopetuksen vta-keskustelu on tällä hetkellä liian tunnepitoista. Asiaan otetaan vahvasti kantaa mielikuvien perusteella. On myös erikoista ajatella, ettei OAJ itse keräisi ja tuottaisi tietoa luotettavalla tavalla. Selvitysten aika on, kun on ensin saatu kokemusperäistä tietoa mielikuvien tilalle.

Keräämme kokemuksia kaiken aikaa sekä ammatillisen koulutuksen vuosityöajasta että peruskoulujen kokeiluista. Perusopetuksen kokeilu on kolmivuotinen. Ensimmäinen vuosi menee käynnistymiseen, toinen vuosi näyttää, miten uusi työaikajärjestelmä alkaa toimia ja kolmantena vuonna alamme saada todellista kuvaa.

Linda: Moni peruskoulun opettaja pelkää silti, että vuosityöaika tulee kaikkia koskevana voimaan kesken kokeilun.

Olli: Yleissivistävässä opetuksessa on varmasti meneillään puhdas, rajattu kokeilu. Jatkosta päätetään vasta vuonna 2023. Kokeilun ideana on nimenomana testata ja löytää toimivia ja toimimattomia käytäntöjä.

Ammatillisten opettajien tilanne oli toinen. Lainsäädäntömuutos uhkasi romuttaa heidän asemansa ja leikkaukset veivät rahat. Tehtiin sopimusratkaisuja, joilla turvattiin ammatillisten opettajien työpaikat ja ansiotaso suhteessa työmäärään sekä rajattiin kokonaistyömäärää muuttuneessa toimintaympäristössä hallittavissa olevaksi. Ratkaisun keskeinen perusta oli ja on saattaa kaikki opettajan tehtävässä tehtävä työ työajan ja palkanmaksun piiriin.

Kentällä etäisyyttä päättäjiin

Linda: Tavalliset OAJ:n jäsenet tuntevat olevansa eri kenttää kuin OAJ:n luottamushenkilöt. Portaat paikallistasolta eteenpäin ovat liian pitkät, monimutkaiset ja vaikeat hahmottaa, kuin yhtä möykkyä. Erilaiset mielipiteet saattavat tyssätä jo paikallisyhdistykseen.

Jäsenet arvostavat kuitenkin paikallistason toimintaa ja toimijoita. Tyytymättömyys kohdistuu ylempään päätöksentekoon, joka jää etäiseksi. Päätöksentekoa pitää tehdä näkyvämmäksi niin, että esimerkiksi valtuuston pöytäkirjat saadaan kaikkien kiinnostuneiden luettavaksi, kun nyt niitä tarjotaan OAJ-areenassa vain aktiiveille.

Olli: Olen samaa mieltä siitä, että järjestö on liian moniportainen ja jäsenen voi olla vaikea hahmottaa edes sitä, mihin jäsenryhmään kuuluu. Järjestörakenteen selkiyttämiseksi on tehty esityksiä, mutta ne eivät ole edenneet, koska luottamushenkilöpäättäjät eivät ole olleet valmiita muutoksiin. Olemme käynnistäneet OAJ:n strategiatyön ja koko OAJ:n ammattijärjestötoiminnan uudistamishankkeen. Siihen halutaan mukaan kentän rivijäsenet, luottamushenkilöt ja aluetoimijat sekä toimisto ja hallitus.

Olemme kyllä pyrkineet avoimuuteen. Esimerkiksi tilinpäätöstiedot löytyvät OAJ:n sivuilta ja aloimme julkaista niitä verkossa jo paljon ennen kuin säädökset sitä edellyttivät. Minusta valtuuston pöytäkirjat voivat aivan hyvin olla netissä jäsenten katseltavissa.

Linda: Vaikuttamis- ja yhteydenpitotapoja pitää muuttaa. Nykyopettajat, erityisesti nuorempi polvi, eivät halua asioida OAJ:n kanssa lomakkeilla, saada vakiovastausta ja jäädä viikoiksi odottamaan asiansa käsittelyä. Asioinnin pitää olla niin helppoa, että kuka vaan voi hoitaa sen kotisohvalta. Lisäksi pidän tärkeänä kehittää vuorovaikutteista viestintää, joka tapahtuu avoimella viestintäkanavalla.

Olli: Tästäkin olen täsmälleen samaa mieltä. Meidän on tarkkaan mietittävä, miten tavoitamme erityisesti nuoremman polven opettajat. He ovat kuitenkin niitä, jotka vuorostaan vievät järjestöä eteenpäin.

Linda Tammelinin 9-luokkalaiset kyselivät vieraalta mm. tämän tyypillisestä työpäivästä.

Vaikuttamistyökin on edunvalvontaa

Olli: Minua välillä häiritsee, ettei keskustelussa eroteta, mikä työ on vaikuttamista ja mikä sopimista. OAJ neuvottelee ja sopii palkoista ja palvelussuhteen ehdoista, mutta se ei vielä riitä. Pitää koko ajan vaikuttaa myös koulutuksen voimavaroihin, maan hallitukseen, laajasti eri sidosryhmiin, kuntiin ja työnantajiin, koska sieltä tulevat rahat. Ne eivät kuitenkaan ole sopimustoimintaa.

Linda: Edunvalvontaa pitää silti tehdä opettajien etu edellä.

Olli: Niin sitä tehdäänkin. Juuri tätä on esimerkiksi kuntatalouteen vaikuttaminen. 

Linda: Moni kunta on köyhä ja noudattaa sopimuksia aina minimin mukaan. Keskustason sopimukset on saatava riittävän tarkoiksi ja pitäviksi.

Olli: Tästäkin tavoitteesta olen samaa mieltä. Sopimusten on oltava riittävän tiukat. Rahojen kohdentamisesta päätetään kuitenkin aina paikallisella tasolla ja siihen vaikuttaminen on paikallisten OAJ:läisten tehtävää.

Linda: Pitää tehdä yhdessä töitä. Toivottavasti opettajat jaksavat lähteä rakentamaan parempaa järjestöä.

Olli: Uskon demokratiaan. Ihmiset valitsevat ehdokkaansa vaaleissa ja valituilla on valta ja vastuu viedä järjestöä eteenpäin. Sen mukaan emme voi toimia, että kuka kovimpaan ääneen huutaa, saa läpi tahtonsa.

Linda: Itse toivon jäitä hattuun ihmisille ja myös toisen mielipiteen kunnioittamista ja kuuntelemista.

Olli: Niin minäkin! Vakuutan, että joka päivä me toimihenkilöt menemme töihin sillä eetoksella, että miten voisimme koko ajan paremmin ajaa muuttuvissa olosuhteissa jäsentemme etua.

 

Teksti: Heikki Sahlman

Kuvat: Jussi Vierimaa