• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Pääluottamusmies onnistui vaikuttamistyössä: Kotka torppasi leikkauksia

21.02.2019 - 10.19 Uutinen
Kuvituskuva

Kotka perui suunnitelmansa säästää lapsilta ja nuorilta ja lomauttaa henkilöstöään. JUKOn pääluottamusmies Minna Paavola teki yhdessä muiden pääluottamusmiesten ja OAJ:n paikallisyhdistyksen kanssa paljon töitä leikkausten torppaamiseksi.

Opettajien lomautus, oppituntien määrän vähentäminen, varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen. Kotkan säästölista oli alkuvuodesta pitkä.

Pääluottamusmies Minna Paavola lobbasi sinnikkäästi kolme viikkoa estääkseen Kotkan kaupunkia tekemästä lapsiin ja nuoriin sekä henkilöstöön kohdistuvia mittavia rahoitusleikkauksia.

”Lapsista ja nuorista ei voi säästää”

Kaupungin ehdotus talouden tasapainotusohjelmaksi sisälsi henkilöstön lomautuksen, merkittävän vähennyksen henkilötyövuosiin ja muutoksia palvelurakenteeseen.

Koska valtaosa kaupungin henkilöstöstä työskentelee opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, säästötoimet olisivat kohdistuneet kipeästi opettajiin ja esimiehiin – sekä lapsiin ja nuoriin.

– Tein paljon työtä saadakseni päättäjät ymmärtämään, että lapsista ja nuorista ei voi säästää. Tällaiset säästöt tulisivat myöhemmin kalliiksi, ja kaupungin vetovoimaisuus kärsisi. Kerroin myös lomautuksista aiheutuvista hankaluuksista ja kokemuksia siitä, että ne eivät tuo säästöjä. Viikonkin lomautus sotkee toiminnan jopa kuukausiksi silloin, kun toimintaa ei voi kokonaan sulkea, Paavola sanoo.

Kotka lomautti henkilöstönsä vuonna 1992. Silloin lomautus ei tuonut plussaa, päinvastoin. Naapurikaupunki Kouvolan lomautukset vuonna 2013 eivät nekään saavuttaneet säästötavoitetta, aiheuttivat vain paljon harmia.

Vaikuttamistyö tuotti tulosta

Talouden tasapainotusohjelma esiteltiin pääluottamusmiehille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille 15. tammikuuta, ja 11. helmikuuta kaupunginvaltuusto päätti, että suurin osa leikkauslistalle kirjatuista säästöistä jätetään toteuttamatta.

Väliin jäi siis kolme viikkoa aikaa pääluottamusmiesten ja OAJ:n paikallisyhdistyksen sinnikkäälle vaikuttamistyölle.

Minna Paavola kävi kaksi kertaa valtuustosalissa puhumassa ryhmänjohtajille ja valtuutetuille, kirjoitti yleisönosastolle yhdessä paikallisyhdistyksen puheenjohtajan kanssa ja käytti pääluottamusmiehenä puheenvuoroja erilaisissa tapaamisissa ja neuvotteluissa. Lisäksi hän vastasi sähköpostilla ja puhelimitse päättäjien kysymyksiin.

– Onneksi sinnikäs vaikuttamistyö tuotti tulosta, ja saimme päättäjät ymmärtämään, kuinka haitallista ja lyhytnäköistä lapsilta ja nuorilta säästäminen ja henkilöstön kurittaminen olisivat.

Määräaikaiset opettajat ja tuntijako selvisivät leikkauksilta

Kaupunginvaltuusto poisti talouden tasapainotustavoitteista muun muassa koko henkilöstön viikon mittaisen lomautuksen. Opetustoimen osalta leikkauslistalta poistettiin määräaikaisten opettajien palkkaaminen vain koulun työpäivien ajaksi, määräaikaisten opettajien ja koulunkäynninohjaajien määrän vähentäminen sekä opetustuntien järjestäminen ainoastaan valtakunnallisen minimituntijaon mukaan.

Jos määräaikaisten opettajien määrää olisi vähennetty, olisi noin 300 lasta ja nuorta pitänyt sijoittaa jo olemassa oleviin luokkiin pienemmällä tuntikehyksellä ja ilman avustavaa henkilökuntaa.

Jos Kotka olisi antanut opetusta vain valtakunnallisen minimitason, olisi se tarkoittanut, että naapurikunnissa oppilaat saavat peruskoulun aikana noin 230 tuntia enemmän opetusta.

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen säilyy

Varhaiskasvatuksesta Kotka aikoi alkuperäisen suunnitelman mukaan säästää rajaamalla subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta, kasvattamalla ryhmäkokoja ja perumalla viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun.

Näin nyt päiväkodissa oleva neli-viisivuotias olisi saattanut joutua vuodeksi pois varhaiskasvatuksesta ennen kuin olisi kuusivuotiaana ollut oikeutettu esiopetukseen.

– Kotka haluaa profiloitua lapsi- ja koulutusmyönteisenä kaupunkina. Jos talouden tasapainotuslista olisi toteutunut, tämä olisi ollut mahdotonta.

Pääluottamusmiehet tekivät tiivistä yhteistyötä

Minna Paavola kiittää onnistuneesta vaikuttamistyöstä hyvää yhteistyötä kaupungin muiden pääluottamusmiesten kanssa. Myös opettajayhdistysten väki oli aktiivisesti mukana.

– Meillä oli juuri jäsenilta yleissivistävässä koulutuksessa työskenteleville. Olemme kaikki tyytyväisiä siihen, että voimme nyt keskittyä työntekoon sen sijaan, että miettisimme esimerkiksi lomautusjärjestelyitä, Paavola kiittää.

Jos lomautus uhkaa

  • Lomautus tarkoittaa, että työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta palvelussuhde pysyy muutoin voimassa.
  • Vaikka opettajia voidaan lomauttaa tuotannollis-taloudellisista syistä, OAJ korostaa, etteivät lomautukset voi olla säästämisen keino.
  • Jos kuulet, että kunnassasi tai työpaikallasi suunnitellaan lomautusta, ota nopeasti yhteys paikallisyhdistyksesi puheenjohtajaan, pääluottamusmieheen tai luottamusmieheen. He ovat yhteydessä OAJ:n toimistoon.
  • Lisätietoa lomautuksista  löydät OAJ:n verkkosivujen Työelämäoppaasta

Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: Leena Koskela