• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutus ratkaisee ilmastonmuutoksen ja maahanmuuton haasteita – OAJ:n eurovaalitavoitteet korostavat tutkimuksen ja kehitystoiminnan merkitystä

02.03.2019 - 05.02 Tiedote
Kuvituskuva

Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä vain panostamalla koulutukseen, tutkimukseen, kehitystyöhön ja innovaatioihin. Opetusalan Ammattijärjestö on julkaissut konkreettisia ehdotuksia, jotka nostavat maanosamme ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun edelläkävijäksi ja globaalisti vetovoimaisimmaksi osaamiskeskittymäksi.

OAJ:n mielestä EU voi vastata globaaliin kilpailuun ja maailman suuriin haasteisiin ainoastaan lisäämällä merkittävästi pitkäkestoisen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitusta ja tukemalla radikaalien innovatiivisten ratkaisujen ja kasvun väyliä.

– Uudessa Ratkaisuja Euroopalle -julkaisussa korostamme muun muassa sitä, että EU-tukia pitää kohdentaa laajemmin korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyönä tehtävän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen sekä uusien markkinoiden luomiseen. EU:n budjettia on uudistettava niin, että tutkimus- ja innovaatiopanostukset kaksinkertaistuvat nykyisestä, sanoo OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka.

Euroopasta ilmastopolitiikan edelläkävijä

Koulutuspolitiikalla on tärkeä rooli muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

– Euroopan pitää asettua vastapainoksi maailman ilmastoskeptikkojen vaikutuspiireille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää ylikansallisia toimenpiteitä ja yhteistyötä, ja siksi myös EU:n on otettava siinä merkittävä edelläkävijän rooli. Koulutuksen ja tieteen avulla voidaan saada aikaan konkreettisia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi sekä kestävien elämäntapojen ja rakenteiden edistämiseksi, Heljä Misukka sanoo.

Koulutus kotouttaa tehokkaimmin

Koulutuksella on ensisijainen merkitys myös Eurooppaan tulleiden maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä. Kaikenikäisille maahanmuuttajille alle kouluikäisistä ikääntyviin pitää taata uuden maan kielen ja kulttuurin opetus välittömästi maahan saapumisen jälkeen. Sekä oman äidinkielen että kohdemaan kielen opetuksella on merkittävä vaikutus kaiken muun oppimiseen.

– Euroopan unionin pitää laatia kokonaisvaltainen maahanmuuttopoliittinen ohjelma, jossa koulutuksella on keskeinen asema.

Eurooppaan tarvitaan myös reilummat työmarkkinat ja paremmat työolot sekä terveelliset ja turvalliset työtilat.

– Muun muassa tasa-arvoisiin perhevapaisiin ja työhön paluun turvaan on myös asetettava riittävän kunnianhimoiset minimivaatimukset koko EU:ssa, Heljä Misukka sanoo.

OAJ:n tavoitteena on vahvistaa sellaista Eurooppaa, jonka menestys perustuu
– sivistykseen, taiteeseen ja kulttuuriin
– vahvaan osaamiseen, tutkimukseen ja tieteeseen
– suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoon sekä ihmisarvon ja -oikeuksien kunnioittamiseen.

#koulutusratkaisee

Ratkaisuja Euroopalle -julkaisu on ruotsiksi nimellä Lösningar för Europa ja englanninkielisenä nimellä Solutions for Europe