• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kouvola kärähti taas ketjuttamisesta – opettajalle ja OAJ:lle korvauksia

19.03.2019 - 12.18 Uutinen
Kuvituskuva

Kouvola joutuu maksamaan opettajalle 10 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen määräaikaisten virkasuhteiden ketjuttamisesta.

Korkein hallinto-oikeus piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa, ja Kouvola joutuu maksamaan korvauksia siitä, että opettajan määräaikaisia virkasuhteita ketjutettiin perusteetta.

Kaupunki velvoitettiin maksamaan opettajalle yhteensä 10 kuukauden palkkaa vastaava korvaus ja OAJ:lle oikeudenkäyntikuluja 3 500 euroa.

Opettaja voitti juttunsa hallinto-oikeudessa jo vuonna 2017, mutta kaupunki valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä ja hyväksyi hallinto-oikeuden perustelut.

Työ oli pysyvää

Kaupunki perusteli opettajan palkkaamista määräaikaiseen virkasuhteeseen sijaisuudella. Korvaukseen oikeutettu opettaja oli toiminut toisen opettajan sijaisena vuodesta 2003 vuoteen 2015.  Kaupunki oli kuitenkin myöntänyt vakituisessa virassa olleelle opettajalle virkavapaata toistaiseksi jo vuonna 2005.

Kaupunki ei ollut esittänyt hallinto-oikeudelle selvitystä, jonka perusteella olisi voitu olettaa, että virkavapaalle jäänyt opettaja olisi ollut palaamassa jossain vaiheessa takaisin työhönsä. Hallinto-oikeus korosti päätöksessään, että viranhaltijalain tarkoituksena on korostaa toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen ensisijaisuutta. Kun työ on pysyvää, viranhaltija otetaan virkaan toistaiseksi.

Osa-aikaisuus ei ole peruste

Kaupunki perusteli määräaikaista virkasuhdetta myös hakijan omalla pyynnöllä. Hallinto-oikeus totesi, että hakijan siirtyminen osa-aikaeläkkeelle tai pyynti opetustuntien rajoittamisesta 16 opetustuntiin viikossa eivät ole syitä ottaa viranhaltijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Kaupunki ei myöskään pystynyt osoittamaan, että hakija olisi pyytänyt tulla nimitetyksi määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Määräaikaisuuksien perusteet arvioitava aina erikseen

Opettajaa oikeudessa avustanut OAJ:n työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiainen pitää KHO:n päätöstä tärkeänä, koska KHO:n päätökset linjaavat myös hallinto-oikeuksien toimintaa.

— Kuntien tulee tiedostaa, ettei sijaisuutta voi automaattisesti käyttää määräaikaperusteena, vaan joka kerta on vielä erikseen arvioitava, onko määräaikaisuuksille todellinen peruste.

Kouvola tuomittu ketjuttamisesta ennenkin

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun oikeus määrää Kouvolan kaupungin maksamaan korvauksia määräaikaisten virkasuhteiden ketjuttamisesta. Vuonna 2017 hallinto-oikeus määräsi kaupungin maksamaan ketjutetulle kotitalouden opettajalle 12 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen sekä korvaamaan OAJ:lle 2 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Epäiletkö määräaikaisuuden perustetta? Luottamusmies auttaa

Määräaikaisuudet ovat opetusalalla edelleen yleisiä. OAJ riitauttaa oikeudessa joka vuosi 10-20 laitonta ketjuttamistapausta. Lakipalvelut kuuluvat OAJ:n jäsenetuihin.

Aiemmin tänä vuonna OAJ:n verkkosivuilla on uutisoitu oikeuden päätöksistä, joissa muun muassa HelsinkiKauniainen, Espoo ja Sipoo ovat joutuneen maksamaan korvauksia perusteettomista ketjutuksista.

Jos opettaja epäilee, että hänen virkasuhdettaan on ketjutettu perusteettomasti, kannattaa olla yhteydessä omaan luottamismieheen. Hän on paras asiantuntija selvittämään asiaa ja konsultoi tarvittaessa OAJ:n lakimiehiä.

Perustietoa määräaikaisuudesta ja sen perusteista löytyy myös OAJ:n verkkosivujen Työelämäoppaasta.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela