• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

#OpettajanÄäni: “Kun elämä on kaaosta, koulu voi olla ainoa turvallinen tila”

19.02.2019 - 13.21 Uutinen
Kuvituskuva

Erityisopettajana minun on löydettävä yhteys jokaiseen oppilaaseen, jotta kukaan ei jäisi ulkopuolelle.

Elämä ei anna helppoa alkua kaikille. Niille lapsille, jotka ovat joutuneet kohtaamaan paljon muutoksia, sirpaleita tai surua jo ennen koulunkäynnin aloittamista, koulun merkitys turvallisena paikkana korostuu. Opettaja, joka pitää huolta ja asettaa rajoja voi olla silloin erityisen tärkeä.   

Maailma muuttuu välillä niin nopeasti, että aikuistenkin on vaikea pysyä kyydissä.

Tämä aiheuttaa kaaosta myös lasten ja oppilaiden elämään. Kaiken sen lisäksi, mitä kasvavan ihmisen tulee oppia maailmasta, hänen tulee myös sopeutua siihen, että kaikki voi muuttua nopeasti.

Joillakin tämä muutos tarkoittaa myös muutoksia kotona tai ylipäätään elämässä – tällaisissa tilanteissa koulu tarjoaa tukea ja turvaa.

Tukea varhaisessa vaiheessa

On tärkeää, että kunnat tarjoavat erityisluokan niitä tarvitseville. Mitä varhaisemmassa vaiheessa oppilas saa erityistä tukea, sitä isompi apu siitä on.

Omassa työssäni opettajana huomaan, miten tärkeää on, että oppilas saa mahdollisuuden tulla nähdyksi kokonaisena ihmisenä ei vain konfliktien tai aiempien töppäysten kautta.

Varsinkin oppilaalle pitää kommunikoida, mikä väärän sijaan on oikea suunta ja milloin homma on mennyt hyvin.

Kouluun saapuminen voi olla joillekin iso saavutus. Jollekin lapselle opettaja voi olla ensimmäinen aikuinen, jolle lapsi uskoutuu. Silloin, kun oppilas tulee luokse, hänet on kohdattava oikealla herkkyyden tasolla.

Koulusta rutiineja ja turvaa

Erityistilanteissa perusasiat korostuvat. Koulu tarjoaa oppilaalle aikataulun, raamit, säännöt ja jopa ruoan. Koulu voi olla näiden lisäksi myös päivän ainoa paikka, josta löytyy turvallisia aikuisia.

Yksikin turvallinen aikuinen voi ehkäistä oppilaan syrjäytymisen, ja tämä rooli on usein opettajilla.

Palkitsevinta omassa työssäni on, kun suurin osa oppilaista pääsee yleisopetuksen puolelle isoon ryhmään muiden kanssa touhuamaan. Silloin oppilaat ovat ylittäneet omat esteensä niin, että voivat olla mukana yhtenä oppilaana muiden joukossa.

Tähtään työssäni siihen, että oppilas osaa ja pystyy toimimaan itsenäisesti ilman erityisopetusta. Tiedän, että työni on tehty kun oppilaat pärjäävät ilman minua.

Gretel Ruuskanen

Erityisopettaja

 

Valokuva: Konsta Leppänen

Juuri sinä voit vaikuttaa somessa – #opettajanääni esiin!

Haluamme, että myös opettajat pääsevät esiin, kun heidän työstään puhutaan. Opettaja, kerro työsi merkityksestä sosiaalisessa mediassa #opettajanääni-tunnisteella, ja haasta kollegasi mukaan!

Opettajan ääni esiin