• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kysely: Yli puolet työikäisistä huolissaan työelämän murroksesta

17.07.2019 - 08.00 Tiedote
Kuvituskuva

Yli puolet suomalaisista on huolissaan työelämän murroksesta, selviää OAJ:n, EK:n ja Sivistystyönantajien teettämästä kyselystä. Huolta herättävät eniten työmäärän kohtuuton lisääntyminen ja oman työpaikan häviäminen. Nuorille tarve päivittää osaamista työuran aikana on jo itsestäänselvyys.

Puolet työikäisistä uskoo nykyisen koulutuksen turvaavan riittävän osaamisen työuran loppuun saakka. Silti lähes kaikki vastaajat päivittävät omaa osaamistaan eri tavoin. Tiedot käyvät ilmi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Sivistystyönantajat Sivistan Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta. Tutkimus toteutettiin internet-paneelissa ja siihen osallistui 1 355 suomalaista, joista 1 086 oli mukana työelämässä.

Nuoret tunnistavat tarpeen päivittää osaamista

Kyselyssä nuoret pitävät tarvetta osaamisen päivittämiseen käytännössä itsestäänselvyytenä: 18–34-vuotiaista työikäisistä vain kolmannes uskoo nykyisen koulutuksen riittävän työuran loppuun saakka.

Vain joka kymmenes työikäisistä kokee, ettei työpaikalla ole mahdollisuutta uuden oppimiseen. Puolet vastaajista on osallistunut työnantajan järjestämään koulutukseen ja lähes yhtä moni kehittää itse osaamistaan jatkuvasti. Kaksi viidestä on myös täydentänyt opintojaan tai käynyt kurssilla. Kolmannes 18–49-vuotiaista on lisäksi vaihtanut työtehtävää oppiakseen uutta.

Hyvä valmius kouluttautua uudelle alalle

Jäädessään pitkäaikaistyöttömäksi lähes kaikki työikäiset olisivat valmiita kouluttautumaan johonkin muuhun työhön. Vain yhdeksän prosenttia vastaajista ei olisi siihen valmis. Yli 50-vuotiaiden vastaajien joukossa haluttomuus uudelleenkoulutukseen on korkeampaa kuin sitä nuorempien kohdalla.

Suomalaiset kokevat, että joko yritysten tai yhteiskunnan tulisi maksaa työntekijöiden uudelleenkoulutuksen kustannukset. Yksilön vastuulle uudelleenkoulutuksen kustannuksia laittaisi viidennes työssäkäyvistä.

Eniten huolettaa työmäärän lisääntyminen

Työelämän murros aiheuttaa myös pelkoja. Lähes kaksi kolmannesta suomalaisista työssäkäyvistä pelkää työelämän murrosta. Eniten pelätään sitä, että oma työmäärä lisääntyy kohtuuttomasti tai oma työpaikka häviää.

Huolestuneimpia omasta tulevaisuudestaan ovat nuoret 18–34-vuotiaat vastaajat, vähiten pelkäävät yli 50-vuotiaat. Kolmannes suomalaisista ei pelkää työelämän murrosta. Heistä enemmistö ajattelee, että on turha pelätä sellaista, jonka toteutustavasta ei voi ennalta tietää. Muina syinä on usko omaan osaamiseen ja jatkuva oman osaamisen kehittäminen.

Seuraa keskustelua aiheesta Porissa tai verkossa!

Keskustelu jatkuvasta oppimisesta ja keinoista sen järjestämiseksi jatkuu tänään Porin SuomiAreenalla. Onko oppiminen sinun vastuullasi? kysytään OAJ:n, EK:n ja Sivistystyönantajien keskustelussa Antinkatu 5:n lavalla klo 10–11. OAJ:stä keskustelemassa on puheenjohtaja Olli Luukkainen. Tilaisuutta on mahdollisuus seurata myös etänä MTV:n sivuilta. Lue myös uutinen keskustelusta.

Lue myös Olli Luukkaisen blogiteksti Millaisesta työstä suomalainen saa jatkossa leipänsä?

Yhteenveto kyselyn tuloksista