• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Uusi tunnustus: LTOL valitsi Helsingin Vuoden varhaiskasvatuskunnaksi

22.09.2019 - 17.34 Uutinen
Kuvituskuva
Apulaispormestari Pia Pakarinen otti Lastentarhanopettajapäivillä vastaan Helsingin kaupungin saaman tunnustuksen.

Helsinki sai ensimmäisenä kuntana Lastentarhanopettajaliiton eli pian Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitoksi muuttuvan liiton uuden tunnustuksen: Vuoden varhaiskasvatuskunta. Helsinki täytti kaikki valintakriteerit.

Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtajan Anitta Pakasen mukaan Helsinki on ansainnut historian ensimmäisen Vuoden varhaiskasvatuskunta -tunnustuksen, koska se täyttää liiton kaikki tiukat valintakriteerit:

1. Lapsivaikutusten arviointi tehdään kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa.
2. Varhaiskasvatuslain säädäntömuutoksia (2016) ei ole otettu käyttöön eli lapsen oikeutta laajennettuun varhaiskasvatukseen ei ole rajattu. Lapsiryhmän kokoa ei ole kasvatettu, vaan suhdelukuasetus 1:7 on säilytetty.
3. Varhaiskasvatus on kunnan julkinen palvelu, jota yksityinen palveluntarjoaja täydentää.
4. Varhaiskasvatustyön pedagoginen arviointi on käynnistetty.

Tulkaa meille töihin – Pyritään yhdessä kohti kymppiä

Apulaispormestari Pia Pakarinen otti tunnustuspalkinnon vastaan kiitellen ja samalla kaupunkia mainostaen.

– Tämä on tunnustus teiltä ja teille. Meillä on kasvavassa kaupungissa ihan valtava työ myös varhaiskasvatuksessa, on muun muassa pulaa pätevästä henkilöstöstä ja välillä myös tiloista. Otamme tunnustuksen nöyrästi vastaan, ja tämä kannustaa meidät yrittämään entistä parempaa. Vielä emme ole ansainneet työstämme kymppiä, mutta siihen pyrimme, apulaispormestari Pia Pakarinen sanoi Lastentarhanopettajapäivillä.

– Moni ongelma ratkeaisi sillä, että saisimme lisää päteviä varhaiskasvatuksen opettajia päiväkoteihin. Tulkaa siis mahdollisimman moni meille töihin, meiltä saa työsuhdeasunnonkin ihan työpaikan läheltä. Kaupungilla ja teillä on ihan samat tavoitteet, joten mennään yhdessä kohti sitä kymppiä, hän mainosti Helsinkiä.

Lisäkriteerejä neljän lisäksi

Kun Helsingille haettiin tunnustusta, hakemusta oli täydennetty neljän pakollisen kriteerin lisäksi useilla lisäperusteilla. Niiden mukaan Helsinki pyrkii pitämään yllä korkeaa laatua ja arvostaa koulutuksen tuomaa osaamista. Lapsen tukemiseen panostetaan muun muassa siten, että integroiduissa erityisryhmissä on mitoituksena kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Helsinki järjestää myös runsaasti täydennyskoulutusta henkilöstölle. Helsinki korotti kaikkien varhaiskasvatuksen opettajaryhmien palkkoja käyttämällä myös kaupungin omaa rahaa korottaakseen palkkoja yli sopimuskorotusten.

Helsingissä on hakemuksen mukaan lisäksi hyvät ohjeistukset sak-työajan käytöstä ja toteutuksesta. Ohjeistus on laadittu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Lisäksi kaupungissa on vakiintunut mentorointikäytäntö, joka käynnistettiin yhdessä lastentarhanopettajayhdistyksen ja yliopiston kanssa. Ja edelleen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii hyvässä vuoropuhelussa ja yhteistyössä henkilöstön, yhdistyksen, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa kehittäen varhaiskasvatusta ja työolosuhteita.

Helsinki on palkintoperusteluiden mukaan tuonut varhaiskasvatussuunnitelmassa myös vahvasti esille opettajan pedagogisen vastuun kaikessa toiminnassa.

Teksti: Airi Vuolle
Kuva: Nina Kaverinen