• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lukion erityisopettajat voivat siirtyä vuosityöaikaan syksystä lähtien

22.05.2019 - 10.30 Uutinen
Kuvituskuva

Kunnallisissa lukioissa työskentelevät erityisopettajat voivat siirtyä vuosityöaikaan ensi elokuusta alkaen. Lisäksi erityisopettajilla on mahdollisuus työskennellä opetusvelvollisuustyöajassa. Uusi sopimus ei vaikuta muihin lukiossa työskenteleviin opettajiin. Erityisopettaja Heli Ketovuori näkee vuosityöajassa positiivisia mahdollisuuksia, kunhan muutoksessa huomioidaan erityisopettajien työn luonne.

Ensi syksystä lähtien kunnallisten lukioiden erityisopettajat voivat siirtyä vuosityöaikaan. OAJ:n ja KT:n sopima uusi erillinen virkaehtosopimus tulee voimaan 1.8.2019. Sopimus koskee ainoastaan erityisopettajia, ei muita lukiossa työskenteleviä opettajia.

Erityisopettajilla on mahdollisuus työskennellä myös OVTES:n opetusvelvollisuuksiin perustuvassa työaikajärjestelmässä. Työnantaja päättää, kumpaan työaikajärjestelmään erityisopettajat palkataan. Opv-järjestelmä tulee kysymykseen esimerkiksi silloin, kun erityisopettaja työskentelee sekä perusopetuksessa että lukiossa.

Lukion erityisopettajille vuosityöaikasopimus ei ole uusi, sillä lukiossa opettavat erityisopettajat ovat voineet työskennellä paikallisesti tehdyissä vuosityöaikasopimuksissa. Heidän tilanteensa ei muutu aiempaan verrattuna.

Vuosityöajassa työskentelevän lukion erityisopettajan alkupalkka 1. kalleusluokassa on 3 857,13 e ja 2. kalleusluokassa 3 825,06 e.

Työaikaa tarkastellaan vuositasolla

Syksyllä voimaan tulevassa sopimuksessa kokoaikaisen lukion erityisopettajan työaika on vuositasolla 1 624 tuntia. Erityisopettaja voi päättää tekemänsä työn ajankohdan ja paikan 424 tunnin ajalta. Omavalintainen työaika käytetään esimerkiksi opiskelijoiden oppimisen tuen ja erityisopetuksen valmisteluun liittyvään työhön. Loput 1 200 tuntia on työnantajan määrättävissä olevaa työaikaa.

Vuosityöajassa työskentelevällä erityisopettajalla on 190 oppilastyöpäivää, joista vähennetään työpäiville osuvat loppiainen, vappu ja itsenäisyyspäivä. Kukin pyhä vähentää 1 200 tunnista seitsemän tuntia työaikaa.

Kesäkeskeytyksen ajalle voi sijoittaa työtä vain silloin, kun asiasta sovitaan yhteisesti luottamusmiehen kanssa. Yhdessä kesälle sovittua työtä voi olla korkeintaan 30 tuntia. Tämä työ voi olla esimerkiksi lausuntojen kirjoittamista yliopistoon hakeville opiskelijoille.

Työtehtävät kirjataan työaikasuunnitelmaan

Ennen lukuvuoden alkua erityisopettajalle tehdään työajan käyttösuunnitelma, johon kirjataan opettajan lukuvuoden aikaiset työtehtävät. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan syys- ja kevätlukukauden lopussa.

Jos lukuvuoden aikana tarvitsee muuttaa vahvistettua suunnitelmaa, erityisopettajalta voidaan poistaa tai vaihtaa aiemmin määrättyjä tehtäviä.

Tukea sujuvaan siirtymävaiheeseen

Turun viidessä eri lukiossa erityisopettajana työskentelevän Heli Ketovuoren työaika perustuu tällä hetkellä opetusvelvollisuuksiin, mutta Turussa lukion erityisopettajien on tarkoitus siirtyä vuosityöaikaan noin vuoden kuluttua.

– Uskon, että työaikamalli soveltuu hyvin lukiossa työskenteleville erityisopettajille, sillä työnkuvamme on paljon muuta kuin oppituntien pitämistä. Mielestäni vuosityöaika voi olla positiivinen mahdollisuus, jos muutoksessa huomioidaan erityisopettajien työn luonne. Muutosvaiheessa myös ammattikunnan kannattaisi olla mahdollisimman yhtenäinen, jolloin opettajat voivat olla toistensa tukena muutoksessa, Ketovuori sanoo.

Hän pitää tärkeänä, että opettajille tarjotaan selkeää tietoa uudesta työaikamallista. Lisäksi hän korostaa paikallisten toimijoiden tukemisen merkitystä.

– OAJ:n tulisi antaa paikallisille toimijoille suositukset siitä, kuinka mallia tulisi paikallisesti soveltaa, Ketovuori kertoo.

Tarvittaessa OAJ ohjeistaa ja neuvoo järjestelmän käyttöönotossa.

Uudistuva lukiolaki vahvistaa opiskelijoiden oikeutta erityisopetukseen

Ensi elokuussa tulee voimaan myös uusi lukiolaki. Uudistuva lainsäädäntö turvaa opiskelijoille aiempaa enemmän erityisopetusta. Heli Ketovuori toivoo, että perusopetuksen ja lukion erityisopettajien työnkuvat lähenevät toisiaan lakimuutoksen myötä.

– Toivottavasti aineenopettajien kanssa tehtävä samanaikaisopettajuus lisääntyisi myös lukioissa.

Tällä hetkellä Ketovuori jakaa työkuormansa toisen erityisopettajan kanssa. Heillä on yhteensä nelisen tuhatta opiskelijaa, sillä turkulaisiin lukioihin tulee vuosittain noin 1 200 uutta opiskelijaa.

– Nykyisellään lukion erityisopetuksessa on hyvin paljon opiskelijoita, mutta niukasti resursseja. Laissa tulisi määritellä myös erityisopettajaresurssi, jotta yhtä opettajaa kohden voisi olla tietty määrä opiskelijoita, hän summaa.

Työelämäoppaastaamme löydät lisätietoa palvelussuhteen ehdoista ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Teksti: Sara Juntunen
Kuva: Leena Koskela