• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lukion uusi ops julki – OAJ: toimeenpanoon tarvitaan tukea ja työrauhaa

07.11.2019 - 07.00 Uutinen
Kuvituskuva

Opetushallitus on julkaissut lukion uudet opetussuunnitelman perusteet. OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso korostaa, että nyt on tärkeää antaa opettajille aikaa, tukea ja työrauhaa uudistuksen toteuttamiseen.

Monilta osin opetus lukioissa jatkuu ennallaan, mutta myös muutoksia on luvassa, kun koulut lähtevät muovaamaan opetustaan uusien valtakunnallisten lukion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Nämä julkaistaan tänään 7. marraskuuta Helsingissä pidettävillä lukiopäivillä. 

  • Lukiopäivän ohjelmaa on mahdollista seurata myös verkon välityksellä torstaina 7.11.2019 klo 10.00–11.15 täällä

Näkyvimmät muutokset liittyvät opittaviin elämänhallinnan ja vastuullisen vaikuttamisen taitoihin, opinto-ohjaukseen ja opintojen jäsentämiseen.

Opettajille tukea, aikaa ja työrauhaa

OAJ oli mukana opetussuunnitelmatyön seurantaryhmässä. Lisäksi pedagogiset opettajajärjestöt ovat osaltaan olleet valmistelemassa yleistä osaa ja oppiainekohtaisia sisältöjä. OAJ:ssä lukioasioista vastaava erityisasiantuntija Tuomo Laakso toteaa, että opsin päivitystä tarvittiin, jotta se vastaa lukiolakiin tehtyihin muutoksiin.

– Uudistuksen tarkoitus on vastata paremmin lukiokoulutuksen tulevaisuuden tarpeisiin toimintakulttuuria ja työtapoja uudistaen, Laakso sanoo.

Jotta muutokset siirtyvät päivitetyistä teksteistä osaksi arkea, pitää opetussuunnitelman toimeenpanoon kohdentaa OAJ:n mielestä riittävästi pitkäkestoista tukea.

– Lukiokoulutusta on uudistettu viime vuosina merkittävästi. Nyt on tärkeää antaa aikaa ja tukea näiden uudistusten toimeenpanemiseen kaikessa rauhassa. Pelkkä komento ei riitä kääntämään valtakunnallisen lukiovaltamerilaivan kurssia, vaan matkantekoon tarvitaan koko miehistön yhteistyötä. Matkustajat pitää viedä satamaan yhtä turvallisesti kuin ennenkin, Laakso sanoo.

Pelkkä komento ei riitä kääntämään valtakunnallisen lukiovaltamerilaivan kurssia, vaan matkantekoon tarvitaan koko miehistön yhteistyötä.

Hän muistuttaa, että lukion uuden opsin toimeenpanossa pitää huomioida opettajien osaamisen kehittäminen.

– Täydennyskoulutusta tarvitaan arviointiosaamisen, ohjausosaamisen ja myös digitaalisen osaamisen vahvistamiseksi.

OAJ:n tavoite opinto-ohjauksen vahvistamisesta toteutui

Tuomo Laakso on tyytyväinen siitä, että jatkossa lukiolaiset saavat entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-ohjausta. Opiskelijoilla on jatkossa myös oikeus saada erityisopetusta tai muuta oppimisen tukea, mikä oli yksi OAJ:n tavoitteista lukiokoulutuksen kehittämisessä.
 
– Opetussuunnitelman myötä vahvistuva ohjaus ja tuki edellyttävät riittävää resursointia opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen. Opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan aikaa opettajan ja opiskelijan kohtaamiselle, Laakso sanoo.

Opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan aikaa opettajan ja opiskelijan kohtaamiselle.

OAJ on ehdottanut mallia opettajamitoitukseksi, joka takaisi, että esimerkiksi toisella asteella olisi vähintään yksi opettaja 20:tä opiskelijaa kohden.
 
–Jotta lopsin tavoitteet hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja yleissivistyneeksi ihmiseksi kasvamiseksi toteutuvat, tarvitaan säädökset opinto-ohjaajien ja opettajien riittävästä mitoituksesta suhteessa opiskelijamääriin.

Yhteistyö lisääntyy, ja se vaatii aikaa

Nykyisten kurssien sijaan lukio-opinnot suoritetaan vastaisuudessa opintojaksoittain. Lukio-opintoihin käytettävä vähimmäistuntimäärä, eli laajuus, ei muutu nykyisestä. Opintojaksoihin siirtyminen mahdollistaa eri oppiaineiden välisen yhteistyön lisäämisen.

– Opintojaksorakenne yhdessä laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden kanssa edellyttää opettajilta yhä enemmän yhteistä suunnitteluaikaa, Laakso toteaa.

Tämä on syytä huomioida, kun lukioissa aletaan työstää paikallista opetussuunnitelmaa.

– Kaikissa lukioissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että opintorakenteen edellyttämään yhteistyöhön ja suunnitteluun on riittävästi yhteistä työaikaa, Laakso vinkkaa.

Kaikissa lukioissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että opintorakenteen edellyttämään yhteistyöhön ja suunnitteluun on riittävästi yhteistä työaikaa.

Myös päätökset opintojaksojen muodostamisesta ja rakenteesta on Laakson mukaan hyvä arvioida ja päättää oppilaitostasolla.

– Näin varmistetaan jokaisen lukion kannalta paikallista oppiaineyhteistyötä parhaiten tukeva malli.

Tästä on kyse

  • Uusi lukiolaki astui voimaan elokuussa 2019, minkä takia myös lukion opetussuunnitelman perusteet uusittiin
  • Uudistuksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, tukea yksilöllistä oppimista sekä kehittää lukion toimintakulttuuria yhä yhteisöllisemmäksi ja osallistavammaksi
  • Pyrkimyksenä on nostaa suomalaisten koulutustasoa sekä lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä ja jatko-opintoihin valmistavana väylänä. Samalla halutaan vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle
  • Uusien opetussuunnitelmien mukainen opetus alkaa kaikissa Suomen lukioissa elokuussa 2021. Koulutuksen järjestäjien omien tai lukiokohtakohtaisten opetussuunnitelmien työstäminen on jo käynnissä monessa kunnassa. Paikalliset opetussuunnitelmat pohjaavat valtakunnalliseen perustetekstiin.
  • Opetushallitus tukee työtä koulutuksilla, tukimateriaaleilla ja käytännön työkaluilla.

Tutustu uuteen lopsiin

 

Teksti: Heikki Pölönen

Kuva: Leena Koskela