• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Miten vuosityöaikakokeilu sujuu? Nyt kerätään kokemuksia

30.01.2019 - 17.03 Uutinen
Kuvituskuva

Miten perusopetuksen vuosityöaikakokeilu on sujunut? Nyt kokeilussa mukana olevilta kerätään kokemuksia. Ne auttavat arvioimaan jatkoa ja puuttumaan mahdollisiin pulmiin.

Perusopetuksen vuosityöaikaa on elokuusta asti kokeiltu seitsemässä koulussa. Niissä opettajat äänestivät olevansa halukkaita kokeilemaan, toimisiko vuosityöaikajärjestelmä paremmin kuin oppituntien määrään sidottu työaikajärjestelmä.
 
OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos kertoo, että jo syksyllä OAJ:n toimistolta oltiin tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi kokeilukoulujen luottamusmiesten ja pääluottamusmiesten kanssa. Kouluilla on myös pyynnöstä vierailtu. 
 
Pian kokemuksista piirtyy tarkempi kokonaiskuva. Tällä viikolla kokeiluissa mukana oleville on lähetetty kysely, jolla selvitetään laajasti kokemuksia siitä, miten kokeilun ensimmäinen puolivuotinen on sujunut.
 
– Nyt kokeilu on siinä vaiheessa, että on hyvä hetki kerätä kootusti kokemuksia kaikilta mukana olevilta opettajilta ja rehtoreilta. Vastaukset muodostavat hyvän kuvan tämänhetkisestä tilanteesta, vaikka puoli vuotta on varsin lyhyt aika johtopäätösten tekemiseen kokeilun yksityiskohdista, Lindroos sanoo. 

Jäsenten edustajat seuraavat kokeilua tiiviisti

Kyselyn tuloksia odottavat mielenkiinnolla myös OAJ:n jäsenten edustajat järjestön hallituksessa, tulo- ja palkkapoliittisessa toimikunnassa sekä valtuustossa.
 
– Käymme kokeilujen ajan jokaisessa kokouksessa läpi senhetkisen tilanteen. Nyt tärkeintä on selvittää, mikä toimii ja mikä ei, ja arvioida, kuinka hyvin OAJ:n hallituksen kokeilulle asettamat tavoitteet toteutuvat, Petri Lindroos sanoo.
 
Vuosityöaikakokeilussa työaikaa varataan sellaisiinkin työtehtäviin, joille nykysopimuksessa ei ole korvausperustetta, kuten pedagogisten asiakirjojen laatimiseen sekä erilaisten projektien ja hankkeiden toteuttamiseen. Työajan käyttöä suunnitellaan ja sen toteutumista seurataan.
 
– Kyselyn avulla saamme kokeilussa olevilta opettajilta näkemyksiä työajan suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä hyvistä käytännöistä ja mahdollisista sudenkuopista. Kysely paljastaa myös, mikäli vuosityöaikasopimusta on sovellettu väärin. Näin voimme täsmentää ohjeita siitä, kuinka sopimusta pitää soveltaa, Lindroos sanoo. 

Kokeilujen etenemisestä kuulet OAJ:n verkkosivuilta

OAJ ja KT sopivat kokeilusta vuosi sitten, tammikuussa 2018. OAJ:n ehtona mukaan pääseville kunnille oli muun muassa se, että ne palkkaavat uudet opettajat elokuun ensimmäisestä päivästä alkaen. 
 
Kokeilusta kiinnostuneissa kunnissa käytiin asiasta vielä paikalliset neuvottelut, ja viime kädessä koulun opettajat itse päättivät, lähtevätkö he mukaan.
 
Kokeilusopimuksen synnyttyä OAJ perusti Facebook-ryhmän, jossa vuosityöajasta kiinnostuneet voivat seurata kokeilujen edistymistä. Jotta vuosityöaikatieto on kaikkien saatavilla, keskitytään OAJ:ssä jatkossa viestimään asiasta järjestön verkkosivuilla, oaj.fi:ssä.
 
– Facebook-ryhmän suosio oli iloinen yllätys. Keskustelu on ollut vilkasta, ja siinä on noussut esiin hyviä huomioita. Terveiset on välitetty niin toimikuntaan ja hallitukseen kuin neuvottelijoillekin. 
 
Pelkkää kiitosta ei Facebook-ryhmä ole saanut. Moni ryhmän jäsen on kritisoinut ryhmän keskusteluilmapiiriä ja sitä, että keskusteluissa tuppaavat menemään sekaisin perusopetuksen vuosityöaikakokeilu ja ammatillisen koulutuksen vuosityöaika. Facebook-ryhmässä tieto myös herkästi hukkuu kommenttiketjuihin, mikä vaikeuttaa vastausten löytymistä.
 
– Alkuvuodesta ammatillisen vuosityöaikamallin käyttöönotto laajeni, joten nyt on hyvä hetki keskittää viestintä verkkosivuille. Siellä tieto on helpommin kaikkien jäsenten löydettävissä, eivätkä ammatillisen ja perusopetuksen asiat mene keskenään sekaisin.
 
Tänä keväänä perusopetuksen kokeilussa keskitytään kokeilun arkeen ja kokemusten keräämiseen.

– Kun uusia tuloksia kokeilusta saadaan, niistä kerrotaan verkkosivuillamme ja Opettaja-lehdessä, Lindroos sanoo.

Tutustu vuosityöaikaan!

  • Facebook-ryhmän tiedostoissa oli kattava pläjäys tietoa vuosityöaikakokeilujen historiasta aina sopimuksiin ja siihen, mitä sopimukset tarkoittavatkaan opetustyön arjessa. Tiedostot eivät katoa Facebook-ryhmän mukana, vaan löytyvät OAJ.fi:stä. 
  • Täältä löydät tietoa perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta.
  • Muuta työaikatietoa löydät Työelämäoppaan Työaika-sivulta.

Mistä sopimusasioista kaipaat tietoa? Vastaa kyselyyn!

  • OAJ kehittää verkkosivujensa Työelämäopasta. Lue, mistä on kyse! 
  • Jäsen, kerro, mikä sopimusasioissa tai palvelussuhteen ehdoissa askarruttaa, niin autat meitä viestimään paremmin! Vastaa kyselyyn viimeistään tiistaina 12.2.2019.

 

Teksti: Heikki Pölönen
Kuva: Leena Koskela