• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Neljä ammattikorkeakoulua siirtyy Sivistan sopimukseen

17.10.2019 - 10.42 Uutinen
Kuvituskuva

Noin 800 OAJ:n ammattikorkeakoulujäsentä siirtyy ensi keväänä Sivistystyönantajien työehtosopimukseen. OAJ kehottaa neuvottelemaan vaihdoksesta henkilöstön siirtymissopimuksen. Pääluottamusmiehiä on ohjeistettu muutoksesta.

Hämeen ammattikorkeakoulu, Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulut sekä Tampereen ammattikorkeakoulu siirtyvät vuodenvaihteesta 2020 Sivistystyönantajiin. Noin 800 OAJ:n jäsenen työehtosopimus vaihtuu muutoksen myötä keväällä 2020. Muutos ei vaikuta työtehtäviin eikä työsopimuksiin, eikä myöskään palkkaan siirtymähetkellä.

– Ammattikorkeakouluja on kaikkiaan 23 ja ne kaikki toimivat osakeyhtiöinä. Nyt julkistettu siirtymä on jatkoa ammattikorkeakoulujen hakeutumiselle Sivistan edunvalvonnan piiriin. Avaintyönantajiin jää enää kuusi ammattikorkeakoulua. Avaintaan amkit päätyivät aikoinaan kunnallisista sopimuksista, OAJ:n korkeakouluasiamies Pasi Repo taustoittaa.

OAJ muistuttaa siirtymissopimuksesta

Työnantajayhdistyksen valinta ei ole neuvottelukysymys, vaan työnantaja päättää siitä. Koska vaihdos vaikuttaa kuitenkin palvelussuhteen ehtoihin, siitä on käytävä yhteistoimintalain velvoittama menettely.

– OAJ suosittelee vahvasti, että Sivistan työehtosopimukseen siirtymisestä neuvotellaan henkilöstön siirtymissopimus, jossa määritellään muun muassa palkan muodostuminen. Ellei näistä asioista sovita siirtymähetkellä, niihin voi olla vaikea enää myöhemmin puuttua, Repo toteaa.

Yksittäisen jäsenen ei tarvitse toimia, vaan pääluottamusmiehet neuvottelevat asiasta.

– Avaintan ja Sivistan työehtosopimuksissa on jonkin verran eroja. Sivistan sopimuksessa on eräät yksityiskohdat paremmin, esimerkiksi lehtorien ja yliopettajien lisensiaatti- ja tohtorilisät ja toisen kalleusluokan puuttuminen. Jotkin asiat ovat taas heikommin. Seuraavan kokemuslisän vaikutus siirtymähetken palkkaan voi joissain tapauksissa olla nettovaikutukseltaan nolla euroa, mikä johtuu Sivistan alkupalkkojen pienuudesta verrattuna Avaintan vastaaviin. Opettajan tulevien vuosien kokemuslisien korotusvaikutukset saattavat näin jäädä pienemmiksi, mutta nykyisiä opetushenkilöstön palkkoja muutos ei leikkaa, Repo selventää.

TAMKissa siirtyviä jäseniä 300

OAJ:n 2. varapuheenjohtajan, pääluottamusmies Päivi Koppasen työnantaja Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi työnantajayhdistystä vaihtavista taloista. Siirtymissopimusta on valmisteltu OAJ:n ohjeen mukaisesti. Muutos koskee noin 300 jäsentä. 

– Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö on yhä tiiviimpää, ja se on varmasti yksi painava syy siihen, miksi oma työnantajani hakeutui Sivistaan, joka on myös yliopistojen työnantajayhdistys. Toinen on koulutuspoliittinen. Sivistalla on korkeakoulupoliittista edunvalvontaa eli se pyrkii vaikuttamaan myös ammattikorkeakoulujen resursseihin ja poliittisiin päättäjiin.

– Ensi kevään neuvottelukierroksella nähdään, millaisen linjan vankistunut Sivistyönantajat ottaa neuvotteluissa. Sivistan neuvottelupöytä on sopimusmuutosten myötä OAJ:lle entistä tärkeämpi, ja korkeakoulukysymysten painoarvo kasvaa, Koppanen pohtii.

Tästä sopimusvaihdoksessa on kysymys

  • Ammattikorkeakoulut HAMK, Karelia, Savonia ja TAMK siirtyvät Sivistystyönantajiin vuoden 2020 alusta. Amkit ovat osakeyhtiöitä, ja ne saavat itse päättää, mihin työnantajayhdistykseen kuuluvat.
  • Työehtosopimuksen vaihdos koskee noin 800 OAJ:n jäsentä.
  • Vanhaa työehtosopimusta noudatetaan sopimuskauden loppuun 31.3.2020 saakka.
  • Muutos ei vaikuta työtehtäviin tai työsopimukseen eikä palkkaukseen siirtymähetkellä.
  • Pääluottamusmiehet neuvottelevat siirtymäsopimuksesta. He ovat saaneet neuvotteluihin koulutuksen ja ohjeet OAJ:sta.

Teksti: Heikki Sahlman