• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Nettikiusaaminen kuriin empatialla – tekoälystä visioidaan apuria

07.05.2019 - 08.00 Uutinen
Kuvituskuva

Empatia nettiin -hankkeessa haetaan teknologian keinoja ja kansalaisten keinoja estää nettikiusaamista. Yhtenä keinona visioidaan tekoälyä, joka oppii tunnistamaan ja poistamaan viesteistä loukkaavia ilmaisuja. Kiusaamisen ehkäisemisessä vanhemmat ovat avainroolissa, mutta yhteistyötäkin tarvitaan.

Suurin osa vanhemmista ja opettajista näkee, että päävastuu nettikiusaamisen ehkäisemisessä on vanhemmilla. Toisaalta joka viides vanhemmista ja 15 prosenttia opettajista pitää teknologiayhtiöitä päävastuussa nettikiusaamisen ehkäisemisessä.

Tämä selviää Microsoftin käynnistämästä Empatia nettiin -hankkeen kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin noin 1000 suomalaisen vanhemman ja yli 400 opettajan näkemyksiä lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta nettikiusaamisesta.

OAJ on ollut mukana tekemässä opettajille suunnattua kyselyä.

–On tärkeää, että ymmärrämme paremmin, miten netissä ja digitaalisissa ympäristöissä kiusataan ja häiritään toisia. Näin voimme tukea paremmin sekä lapsia, opettajia että vanhempia ja löytää erilaisia mahdollisuuksia vähentää verkossa tapahtuvaa häirintää, Opetusalan Ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Oppilailta ideoita tekoälylle

Tänään julkaistut kyselyn tulokset kertovat, että vanhemmista 50 prosenttia ja opettajista 42 prosenttia uskoo, että tekoäly ja uudet teknologiat voisivat auttaa nettikiusaamisen ehkäisemisessä. Esimerkiksi teknologiayritys Microsoftissa etsitään keinoja, jolla tekoäly voisi vähentää nettikiusaamista viestien kielellisen ja kuvavalvonnan avulla.

Espoon Latokartanon peruskoulussa järjestetään 8. toukokuuta luokkabotti-kokeilu, jossa oppilaat opettavat tekoälyä tunnistamaan lasten ja nuorten kohtaamaa nettikiusaamista ja empaattisempaa vuorovaikutusta.

Nettikiusaamisen tunnistaminen ja siihen puuttuminen on tärkeää

Kiusaaminen on netissä helpompaa kuin kasvokkain. Netissä on helppo heitellä letkautuksia, kun toisen reaktiota ei näe. Viestien kasvottomuus vähentää empatiaa ja johtaa helposti töykeyteen, kiusaamiseen ja jopa vihapuheeseen.

Kyselyyn vastanneista peruskoulun opettajista jopa yli puolet on havainnut oppilaisiin kohdistuvaa nettikiusaamista koulussaan viime vuoden aikana. Kuitenkin vain 17 prosenttia vanhemmista tietää lastaan kiusatun netissä eikä joka viides osaa sanoa, onko omaa lasta kiusattu netissä.

Yksi keino ehkäistä netissäkin tapahtuvaa kiusaamista on tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. Niitä opetetaankin jo perusopetuksessa monen eri aineen yhteydessä.

– Opettajalla tulee olla myös riittävästi aikaa kohdata jokainen lapsi ja ratkoa esille nousevia ongelmatilanteita. Häirinnän ja kiusaamisen tunnistaminen ja siihen oikealla tavalla puuttuminen on hyvin tärkeää sekä kouluyhteisöjen hyvinvoinnille että myös henkilöstön työhyvinvoinnille, Olli Luukkainen toteaa.

Somen käyttäytymissäännöt tutuksi jo alakoulussa

76 prosenttia opettajista ja 68 prosenttia vanhemmista on keskustellut lasten kanssa nettikiusaamisesta. Vanhemmat kokevat tarvitsevansa lisää tietoa ja parempia työkaluja nettikiusaamisen ehkäisemiseen. 

Nettikiusaamista ehkäistään kouluissa pääasiassa opettamalla somen ja internetin käyttäytymissääntöjä oppilaille ja rajoittamalla kännyköiden käyttöä. Puuttuminen vähenee, kun mennään alakoulusta yläkouluun ja toisen asteen oppilaitoksiin. 

Empatia nettiin -hanke

  • Empatia nettiin -hanke pyrkii selvittämään tapoja empatian lisäämiseksi verkossa luomalla digitaalisen empatiapakkauksen. Ideoita pakkauksen sisällöksi voi lähettää toukokuun loppuun asti hankkeen verkkosivuilla www.empatiapakkaus.fi.
  • Empatia nettiin -hankkeessa on mukana Opetusalan ammattijärjestö, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Someturva, sekä useita yrityskumppaneita kuten Microsoft, If ja Elisa.
  • Hankkeen toteuttamaan kyselyyn vastasi 1002 vanhempaa ja 417 peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajaa.
  • Kyselytutkimuksen vanhemmille toteutti YouGov Finland ja kyselytutkimuksen opettajille teki Hill+Knowlton Strategies yhteistyössä Microsoftin ja OAJ:n kanssa.

OAJ haluaa kitkeä kouluista kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan

  • OAJ on esittänyt, että Opetushallitus laatisi valtakunnalliset malliohjeet opetussuunnitelman mukaiseen suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Lue lausunto täältä
  • OAJ on mukana myös Kannustusryhmä-hankkeessa, jossa haastetaan ensi syksynä  7.–8.-luokkalaiset pohtimaan porukalla sitä, miten olisi toimittava, jotta kaikilla olisi hyvä ja turvallinen olo luokassa ja myös sen ulkopuolella. Lue lisää: www.oaj.fi/kannustusryhma