• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Mitä tarkoittaakaan tes tai neuvottelutulos? – Tutustu sopimussanastoon

13.12.2019 - 09.42 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31.3.2020. Neuvottelemaan käydään toden teolla alkuvuodesta. Neuvotteluissa on paljon osapuolia ja yksityiskohtia. Olemme keränneet keskeistä sanastoa tähän uutiseen.

Virka- ja työehtosopimus eli ves tai tes

Työnantaja- ja työntekijäpuolen solmima sopimus, jossa sovitaan palkoista ja muista palvelusuhteen ehdoista.

Yleissitova virka- ja työehtosopimus

Sopimus on yleissitova, kun se on valtakunnallinen ja sitä pidetään omalla alallaan kyllin edustavana. Kaikkien tietyn alan työnantajien tulee noudattaa yleissitovaa sopimusta, niidenkin jotka eivät kuulu mihinkään työnantajaliittoon. 

Neuvottelutulos

Tulos, joka syntyy neuvottelupöydässä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken. Tulos ei ole vielä valmis sopimus, vaan se täytyy hyväksyä päättävissä elimissä, esimerkiksi OAJ:n hallituksessa. Vasta hyväksynnän jälkeen on varmaa, että uusi sopimus on saavutettu.

Liittokierros

Työsopimusneuvottelut, joissa liitot sopivat keskenään palkoista ja työehdoista ilman keskusjärjestöjen sopimaa ratkaisua.

Paikallinen sopiminen

Työpaikalla tapahtuva sopiminen. Työntekijän oikeudet perustuvat lakiin ja yleensä työehtosopimukseen, mutta työpaikalla voidaan paikallisesti sopia esimerkiksi näitä paremmista ehdoista tietyiltä osin.

Kiky-tunnit

Neuvotteluiden kuuma peruna. Työmarkkinajärjestöt solmivat kesällä 2016 kilpailukyky- eli kiky-sopimuksen, jolla pidennettiin vuosittaista työaikaa 24 tunnilla ilman palkanlisäystä, leikattiin julkisten alojen lomarahoja kolmeksi vuodeksi, laskettiin työnantajamaksuja ja korotettiin työntekijöiden vastaavia maksuja. Sopimuksella vältettiin maan hallituksen suunnittelemat pakkolait. Työntekijäjärjestöt haluavat eroon näistä palkattomista 24 työtunnista eli kiky-tunneista, ja niistä on väännetty kättä syksyn 2019 neuvottelukierroksesta alkaen.

Järjestölliset toimet

Jos neuvottelut tyssäävät, on työntekijäjärjestöjen mahdollista vauhdittaa niitä erilaisilla järjestöllisillä toimilla, kuten mielenilmauksilla tai lakoilla. Laki sallii järjestölliset toimet, kun edelliset sopimukset ovat päättyneet eli kun työrauhavelvoitetta ei enää ole.

Työsulku

Myös työnantaja voi käyttää työtaistelutoimia. Tällöin kyseessä on työsulku, jonka aikana työnantaja estää työnteon ja lopettaa palkanmaksun.

Valtakunnansovittelija

Valtion työ- ja elinkeinoministeriön virkamies, jonka tehtävänä on sovitella työriitoja. Puolueeton sovittelija auttaa työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä hakemaan sopua umpikujaan ajautuneissa tilanteissa. Suomessa työriitojen sovitteluun on osallistuttava, halusivat osapuolet tai eivät.

JUKO

OAJ kuuluu JUKOon eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöön, joka neuvottelee julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen korkeasti koulutettujen virka- ja työehtosopimukset. JUKOssa on kaikkiaan 200 000 jäsentä eri liittojen kautta. Iso koko tuo voimaa, ja tästä syystä neuvotteluliittoja on olemassa.

Avaintyönantajat Avainta

Valtakunnallinen ja monialainen yksityisen sektorin työnantajien edunvalvontajärjestö. OAJ neuvottelee ammatillisia ja ammattikorkeakoulu- sekä vapaan sivistyksen opettajia koskevan työehtosopimuksen AVAINOTESin ja muun muassa yksityisiä päiväkoteja koskevan AVAINTESin.

Hyvinvointiala HALI ry

Työnantajajärjestö, joka edustaa yksityistä sosiaali- ja terveysalaa. Mukaan kuuluu myös varhaiskasvatuksen palveluja tuottavia organisaatioita. OAJ ei ole sopijaosapuoli, mutta hyväksyy liityntäpöytäkirjan, jolla säädetään esimerkiksi sak-aikaa.

Kuntatyönantajat KT

Kunta-alan työnantajajärjestö. Ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla.

Sivistystyönantajat Sivista

Sivistys-, koulutus- ja tutkimusalan työnantajien edunvalvontajärjestö, joka on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen. OAJ:n jäseniä kuuluu kolmeen Sivistan sopimukseen: koko opetusalan sopimukseen, yliopistojen ja harjoittelukoulujen sopimukseen sekä aikuiskouluttajien sopimukseen.

Uutista muokattu 16.12.2019: lisätty selitykset kikylle ja työsululle.

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • Ajankohtaista sopimuksista -sivulle olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä sopimusaloittain. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!

Jaa