• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ haluaa opettajien palkat ja työolot kuntoon

31.07.2019 - 09.00 Tiedote
Kuvituskuva

Opetusalan palkat on saatava nousuun ja samalla on tärkeää turvata alan houkuttelevuutta työoloja kohentamalla. OAJ haluaa myös varhaiskasvatuksen opettajat siirrettäväksi opetusalan sopimuksiin.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ haluaa saada opetusalan palkat nousuun ja turvata opetustyön houkuttelevuutta myös työoloja kohentamalla. Palkkojen korjaamiseksi tarvitaan puheenjohtajan Olli Luukkaisen mielestä useampivuotinen palkkaohjelma, jonka tavoitteena olisi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen lähtöpalkan nostaminen 3 000 euroon.

– Opettajan ammatti on yhä suosittu. Opettajankoulutuksen hakijamäärien lasku kertoo kuitenkin opetus- ja kasvatustyön vetovoiman heikkenemisestä. Asiaa on seurattava ja tutkittava vielä tarkemmin, mutta osaltaan kehityskulku kielii siitä, etteivät alan palkkaustaso, työolosuhteet eikä opettajan urakehitys enää houkuta nuoria entiseen tapaan.

OAJ:ssä mietitään, miten voidaan turvata pätevien opettajien saanti tulevina vuosina.

– Alan vaatimaton palkkaustaso on kiistaton ongelma. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen, työuransa aloittavan opettajan palkkataso jää alle 3 000 euron. Alan palkkauksessa pitää ottaa paremmin huomioon myös esimiesten lisääntynyt työmäärä ja vastuu.

Luukkainen muistuttaa, että naisvaltainen opetusala on muun julkisen sektorin rinnalla lunastanut osansa kiky-sopimuksesta, joka lisäsi työaikaa ja leikkasi määräaikaisesti lomarahoja.

– Lähestyvällä neuvottelukierroksella haluamme kompensaation kikystä. On tarvetta tarkastella sekä työaikoja että palkkausta, Luukkainen muotoilee.

OAJ haluaa, että myös varhaiskasvatuksen opettajat siirretään opetusalan sopimuksiin. Luukkaisen mielestä ei ole mitenkään perusteltavissa, että varhaiskasvatuksen opettajien palvelussuhteen ehdot määräytyvät yhä eri sopimuksissa kuin muiden opettajien. Tämä on OAJ:n mielestä jäänne ajalta, jolloin varhaiskasvatusta tarjottiin osana kunnan sosiaalipalveluita.

– Varhaiskasvatuksen opettajien palkkaus on eri opettajaryhmien matalin. On kohtuutonta, että sen lisäksi heidän työehdoistaan neuvotellaan eri pöydissä kuin muiden opettajien, hän toteaa.

Kannustimia uralle kaivataan

Olli Luukkainen ehdottaa systemaattista tukea opettajille uran alku- ja loppupäähän ja kaipaa myös opettajan uralle uudenlaisia etenemismahdollisuuksia.

– Opettajalla voisi olla kevennetty työvelvollisuus ensimmäisenä työvuonna.

Luukkaisen mukaan uran loppupuolella opettaja voisi taas käyttää osan työajastaan nuorempien tukeen ja ohjaamiseen, mentorointiin ja tutorointiin.

– Muutoinkin opettajan uraa pitäisi ehkä tarkastella uudelleen, sillä etenemismahdollisuuksia on nykyisellään vähänlaisesti. Nuorempaa sukupolvea vuodesta toiseen varsin samanlaisissa tehtävissä puurtaminen ei välttämättä enää houkuta. Pitäisi olla muitakin portaita ja kannustumia kuin johtajan tai rehtorin tehtävä. Niidenkin vetovoima on suuresta työmäärästä ja kasvaneista vastuista johtuen viime vuosina heikentynyt, Luukkainen pohdiskelee.

OAJ:n jäseniä koskevat työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun loppuun 2020. Luukkainen toimii myös Julkisalan neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtajana.

Lukuvuoden avausinfon voi katsoa jälkikäteen tästä linkistä.

Jaa