• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ: Kouvolan lomautussuunnitelmat vastuuttomia – ”pilaisi koko lukuvuoden työn”

04.12.2019 - 14.44 Tiedote
Kuvituskuva
OAJ:n kehittämispäällikkö Niku Tuomisto huomauttaa, että Kouvolan suunnittelemat lomautukset pilaisivat koulujen koko lukuvuoden koulutyön, estäisivät oppimisen tuen ja vaarantaisivat opetuksen turvallisuuden.

Kouvolan kaupunki suunnittelee ensi vuodeksi kolmen viikon lomautusta, joka koskisi myös opettajia. OAJ pitää suunnitelmaa täysin vastuuttomana eikä aio seurata vierestä, jos kaupunki toteuttaa suunnittelemansa lomautukset.

Kouvolan kaupunki suunnittelee ensi vuodeksi kolmen viikon lomautuksia, jotka koskisivat koko henkilöstöä.

OAJ pitää Kouvolan lomautussuunnitelmia vastuuttomina. Haitta kohdistuisi oman kunnan lapsiin ja nuoriin ja heikentäisi heidän tulevaisuudennäkymiään. Pahiten lomautuksista kärsisivät tuen tarpeessa olevat oppilaat.

– Lomautukset pilaisivat koulujen koko lukuvuoden koulutyön, estäisivät oppimisen tuen ja vaarantaisivat opetuksen turvallisuuden. Opetussuunnitelman tavoitteet jäisivät toteutumatta, ja koulujen työrauha heikkenisi, OAJ:n kehittämispäällikkö Niku Tuomisto sanoo.

Lomautukset johtaisivat laittomiin tilanteisiin

Kolmen viikon lomautus johtaisi OAJ:n mukaan kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa myös laittomiin tilanteisiin, huomauttaa OAJ:n Kouvolan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Olli-Pekka Hakkarainen.

– Esimerkiksi perusopetuksessa laki turvaa oppilaille oikeuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen kaikkina koulupäivinä. Lisäksi laki velvoittaa kuntaa huolehtimaan oppimisympäristön turvallisuudesta. Kumpikaan näistä oikeuksista ei toteudu lomautuksen aikana, Hakkarainen sanoo.

Lomautusten vaikutukset näkyisivät hänen mukaansa pitkään.

– Opetussuunnitelman toteuttaminen käy mahdottomaksi ja oppilaiden turvallisuus vaarantuu, jos puolet opettajista on poissa. Lomautusten aiheuttama haitta kestäisi kouluissa kuukausia, koska kaikki opettajat eivät voi olla poissa yhtä aikaa työpaikaltaan.

Hakkarainen huomauttaa lisäksi, että Kouvola on saanut valtionosuutta opetuksen järjestämiseen.

– Kaupunki ei voi jättää huolehtimatta lakisääteisiä velvoitteitaan.

OAJ vaatii päättäjiä perääntymään

OAJ vaatii Kouvolan päättäjiä luopumaan kouluja, oppilaitoksia ja päiväkoteja koskevista lomautusaikeista.

– Kouvolan ensi vuoden talousarvio on jäämässä viisi miljoonaa ylijäämäiseksi, joten mitään perustetta tällaiselle lomautukselle ei ole. Nyt on myös kouvolalaisten vanhempien korkea aika herätä puolustamaan heidän lastensa oikeutta häiriöttömään opetukseen ja oppimisen turvallisuuteen, Hakkarainen toteaa.

OAJ ei aio seurata vierestä, jos kaupunki toteuttaa suunnittelemansa lomautukset.

– Tämä on niin vakava asia, että emme aio vain seurata vierestä, jos päättäjät toteuttavat lasten ja nuorten tulevaisuutta sekä koko kaupungin mainetta haittaavan suunnitelmansa, Niku Tuomisto sanoo.

Jos lomautukset toteutuvat, OAJ puuttuu niiden seurauksiin ja selvityttää laillisuuden.

–Työnantaja voidaan esimerkiksi velvoittaa jälkikäteen järjestämään lomautusten vuoksi antamatta jäänyt opetus, Tuomisto sanoo.

Tästä lomautusuhassa on kyse

  • Kouvola käynnisti yhteistoimintaneuvottelut 18. lokakuuta. Kaupunki tavoittelee vuodelle 2020 5,5 miljoonan euron kertaluonteista säästöä henkilöstömenoista. Tämä tarkoittaisi koko henkilöstön lomauttamista kolmeksi viikoksi. Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä.
  • Maanantaina 9. joulukuuta kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden budjetista, johon tuo summa on jo sisällytetty.
  • Yt-neuvottelujen odotetaan päättyvän 9. joulukuuta. Kaupunginhallitus tehnee päätöksen lomautuksista 16. joulukuuta.
  • OAJ:n Kouvolan paikallisyhdistys ja Kymenlaakson alueyhdistys ovat aktiivisesti pyrkineet vaikuttamaan siihen, että lomautusta ei toteutettaisi. Yhdistystoimijat ovat muun muassa tavanneen kunnallispoliitikkoja ja mediaa sekä järjestäneet aiheesta jäsenillan, jossa on ollut mukana myös OAJ:n kehittämispäällikkö Niku Tuomisto.