• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ lisää kansainvälistä solidaarisuustyötä – nämä 6 periaatetta ohjaavat toimintaa

21.05.2019 - 08.45 Uutinen
Kuvituskuva
Pääkaupunkiseudun alueen OAJ-valtuutetut tapasivat Nenän OAJ:n valtuuston kokoustauolla. OAJ on tänäkin vuonna mukana Nenäpäivä-kampanjassa.

OAJ ohjaa vastedes aiempaa enemmän rahaa solidaarisuustyöhön ja osallistuu nykyistä aktiivisemmin globaalia oikeudenmukaisuutta edistävään työhön. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa lisääntyy. Nämä linjaukset sisältyvät OAJ:n valtuuston hyväksymään uuteen kansainväliseen strategiaan.

Toukokuun alussa kokoontunut OAJ:n valtuusto linjasi OAJ:n kansainvälistä strategiaa piirun verran uuteen suuntaan. Tavoitteeksi tuli muun muassa nostaa solidaarisuustyön rahoitus 0,7 prosenttiin jäsenmaksutuotoista.

Lisäksi OAJ on tulevina vuosina aiempaa aktiivisemmin mukana globaalia oikeudenmukaisuutta edistävässä toiminnassa ja tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Ensimmäisiä merkkejä uudenlaisesta yhteistyöstä ovat esimerkiksi kampanjat Nenäpäivän ja Planin kanssa.

OAJ:n solidaarisuustyö on aiemmin perustunut ulkoministeriön hankerahoitukseen OAJ:n omissa kehitysyhteistyöprojekteissa. Nyt ulkoministeriö on kuitenkin muuttanut hakukriteerejään ja myös maan hallitus on leikannut rahoitusta. Rahaa on ohjattu suurille kehitysyhteistyöjärjestöille.

– Kahdessa viime haussa OAJ ei ole saanut hankkeisiin rahoitusta, joten nyt oli aika miettiä uusia tapoja tehdä solidaarisuustyötä ja pohtia, miten OAJ voisi entistä aktiivisemmin kantaa oman vastuunsa globaalin oikeudenmukaisuuden edistämisestä, kertoo järjestöpäällikkö Jenni Arnkil.

Tukea maailman opettajille

OAJ:n kansainvälisen työn keskeinen kohde ovat opettajat kaikkialla maailmassa.

– Erityisesti painotamme opettajien asemaa, opettajien edunvalvontaa, opettajien palkkaus- ja työolosuhteita, jokaisen oikeutta yhdenvertaiseen koulutukseen sekä opettajien ay-oikeuksia ja mahdollisuuksia ammattijärjestötoimintaan, painottaa OAJ:n kansainvälisten asioiden koordinaattori Anders Rusk.

Kaikkialla maailmassa ammattiyhdistystoiminta ei ole vapaata. Palkansaajien oikeuksien puolustaminen voi pahimmillaan johtaa vankeustuomioihin, maasta karkotuksiin, tappouhkauksiin ja jopa hengen menettämiseen.

– Tämä pätee myös opettajien ay-toimintaan. Onkin tärkeää, että kansainvälisiä ay-oikeuksia puolustavat mahdollisuuksiensa mukaan ne maat ja järjestöt, joilla on mahdollisuus tehdä solidaarisuustyötä, Jenni Arnkil muistuttaa.

OAJ:n kyselyn mukaan myös jäsenet pitävät solidaarisuustyötä tärkeänä.

– Uskomme, että OAJ:n jäsenistöstä valtaosa on sitä mieltä, että OAJ:n järjestönä on tärkeää tehdä solidaarisuustyötä ja kantaa vastuuta myös globaalisti. Tätä on myös kysytty syksyllä 2018 OAJ:n jäseniksi liittyneiltä, ja vastanneista valtaosa piti solidaarisuustyötä tärkeänä osana järjestön toimintaa. Valtuuston hyväksymä uusi suunta on vastaus jäsenistön toiveisiin, Arnkil sanoo.

OAJ etsii Arnkilin mukaan yhteistyömuotoja, joissa myös jäsenet pääsevät vaikuttamaan. Lisäksi jäsenet ovat jatkossa osa yhteisöä, joka kantaa aiempaa aktiivisemmin vastuuta myös globaalisti.

Myös entiset väylät käytössä

Strategian uudelleensuuntaus ei mullistanut kaikkea entistä: OAJ:n kansainvälinen toiminta jatkuu vakiintuneesti erityisesti opettajien pohjoismaisessa yhteistyöjärjestössä NLS:ssä, Euroopan opettajajärjestössä ETUCE:ssa ja maailman opettajajärjestössä EI:ssä.

NLS:n puheenjohtajana on tällä hetkellä OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, ja ETUCE:ssa on hallituksen jäsenenä koulutusjohtaja Heljä Misukka. EI:n toimintaan osallistutaan aktiivisesti esimerkiksi heinäkuussa, kun vuorossa on joka neljäs vuosi järjestettävä kongressi.

OAJ:n uudistuneen kansainvälisen strategian keskeiset pointit:

  1. Työ perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ihmisoikeuksista, lasten ja naisten oikeuksista, ay-oikeuksista ja järjestäytymisvapaudesta sekä opetusalan maailmanjärjestön EI:n poliittisiin ja strategisiin linjauksiin.

  2. Kv-toiminta suuntautuu kansainväliseen edunvalvontaan, järjestöyhteyksiin ja järjestötyöhön sekä globaalia oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta edistävään työhön.

  3. Kansallisella tasolla kehitysyhteistyön painopisteitä on kaksi: koulutuksen vahvistaminen sekä ammattijärjestötoiminnan tukeminen. OAJ painottaa opettajajärjestöjen toiminnan vahvistamista, mihin usein sisältyy myös esimerkiksi tyttöjen oikeuksien sekä demokratiakehityksen edistämistä.

  4. OAJ lisää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa erityisesti globaalin oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuustyön teemojen parissa. OAJ tekee kansainvälistä työtä aiempaa näkyvämmäksi, ja järjestää kampanjoita ja tempauksia ja osallistuu niihin esimerkiksi Maailman opettajapäivän yhteydessä.

  5. OAJ:n valtakunnallisten, alue-, ja paikallisyhdistykset voivat sisällyttää kansainvälisen näkökulman toimintaansa silloin, kun se on luonnollista.

  6. Alue- ja paikallistasolla on tavoitteena kehittää myös kahdenkeskistä toimintaa esimerkiksi tutustumis- ja opintokäyntien avulla. Perinteiset osallistumismuodot kuten kummitoiminta ovat tärkeitä solidaarisuuden osoituksia.

Kuva: Heikki Pölönen