• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ: Oikeus varhaiskasvatukseen tärkeää – laadun kehittämistä pitää jatkaa

22.08.2019 - 15.39 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ kannattaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista, mutta se ei vielä riitä. Nyt on jatkettava varhaiskasvatuksen kehittämistä.

OAJ on tyytyväinen hallituksen ehdotuksiin luopua subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksesta. Hallitusohjelmaan on kirjattu myös tavoite palauttaa lasten ja kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilökunnan suhdeluku 1:7:ään. Molemmat uudistukset pitäisi OAJ:n mielestä valmistella samaan aikaan. Samalla järjestö muistuttaa, että työtä varhaiskasvatuksen kehittämiseksi pitää jatkaa.

Laadukas varhaiskasvatus tuottaa hyvää

OAJ on äänekkäästi puolustanut jokaisen lapsen oikeutta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen ja antaa tuoreessa lausunnossaan kiitosta maan hallituksen suunnitelmalle luopua varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta.

— Laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti lasten tulevaisuuteen ja oppimiseen sekä edistää yhdenvertaisuutta, erityisasiantuntija Kirsi Sutton perustelee.

Rajaus heikensi tasa-arvoa

Edellinen hallitus rajasi lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen 20 tuntiin viikossa, mikäli toinen vanhemmista oli kotona. Kolme vuotta voimassa ollut rajaus on heikentänyt sekä lasten että henkilökunnan hyvinvointia.

Nyt asiaan on tulossa muutos. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautusta koskevan lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi 22. elokuuta. Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan 1.8.2020. 

OAJ toteaa lausunnossaan, että varhaiskasvatusoikeuden rajaus on asettanut lapset eriarvoiseen asemaan vanhempiensa elämäntilanteen tai työmarkkina-aseman sekä kunnan suorittaman tarveharkinnan perusteella. Rajaus on heikentänyt myös koulutuksellista tasa-arvoa, maahanmuuttajalasten ja perheiden kotoutumista ja lisännyt epäsuotuisissa oloissa kasvavien lasten syrjäytymisvaaraa.

Varhaiskasvatuksen rajaus on osaltaan johtanut siihen, että lasten kokonaismäärä ryhmissä on kasvanut. Se on OAJ:n mukaan haitannut lasten yksilöllistä huomioimista ja heikentänyt heidän mahdollisuuksiaan saada tarvittua kasvun ja oppimisen tukea.

Suhdeluvut kuntoon kaikille

OAJ mielestä asetusmuutos, jossa lasten ja kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstön väliseksi suhdeluvuksi määriteltäisiin 1:7:ään olisi valmisteltava samassa aikataulussa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisen kanssa. Saman suhdeluvun tulisi koskea myös niitä lapsia, jotka osallistuvat varhaiskasvatukseen korkeintaan viisi tuntia päivässä.

— Lasten ja kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstön väliset suhdeluvut eivät voi vaihdella sen mukaan kuinka pitkän ajan lapsi on päiväkodissa. Ristiriitaista on sekin, että ryhmien koko riippuu siitä, kuinka paljon samassa ryhmässä on alle tai yli viisi tuntia varhaiskasvatukseen osallistuvia lapsia, Sutton sanoo.

Varhaiskasvatuksen kehittämistä jatkettava 

OAJ toivoo lausunnossaan, että hallitus jatkaa varhaiskasvatuksen kehittämistä. Laissa pitäisi OAJ:n mielestä määritellä tarkemmin, mitä pedagoginen varhaiskasvatus tarkoittaa ja miten se eroaa muista varhaiskasvatuksen toimintamuodoista.

— Erot ovat ratkaisevia toiminnan pedagogisen sisällön ja laadun kannalta. Lapsilla ei tämänkään uudistuksen jälkeen ole välttämättä oikeutta päiväkodeissa toteutettavaan varhaiskasvatukseen, jos kunta tarjoaa lapselle paikan perhepäivähoidossa, Sutton perustelee.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela