• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ opastaa varhaiskasvatuksen opettajan työajasta – Lempäälässä suunnitteluaika rullaa hyvin

28.01.2019 - 13.30 Uutinen
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksen opettajalla on nyt mahdollisuus käyttää työajastaan noin viisi tuntia viikossa pedagogiseen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Lempäälässä sak-työaika on keskitetty yhteen päivään.

Varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Ritari on tyytyväinen. Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaika toteutuu nyt mallilla, jota kaikki päiväkodeissa työskentelevät kilpaa kiittävät.

Lempäälän malli toimii siten, että kerran viikossa varhaiskasvatuksen opettaja tekee yhdeksän tunnin työvuoron. Keskiviikkoisin tai torstaisin hän tulee töihin viimeistään kello 8 ja on koko aamupäivän lapsiryhmässä. Iltapäivän 4 tuntia opettaja käyttää puhtaasti pedagogisen varhaiskasvatuksen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

— Näin tiimissä on neljä ehjää päivää eikä opettaja joudu pomppimaan ryhmässä ja suunnittelemassa vähän väliä, Ritari sanoo.

Suunnitteluajan viidennen tunnin opettaja käyttää opettajien yhteiseen tapaamiseen minä viikonpäivänä tahansa. Ritari on iloinen, että opettajilla on nyt myös yhteistä aikaa.

Kokeilu laajeni koko kuntaan

Aluksi mallia pilotoitiin yhdessä päiväkodissa, mutta koska palaute oli niin hyvää, Lempäälä päätti laajentaa kokeilua muihinkin päiväkoteihin. Nyt kokeilu on voimassa koko kunnassa toukokuun loppuun, jolloin sen toimivuutta arvioidaan uudelleen.

Ritari kertoo, että uutta mallia lähdettiin hakemaan, kun päiväkotien henkilöstö valitti, että varhaiskasvatuksen opettajilla ei ole riittävästi aikaa olla lapsiryhmissä. Työnantaja lähetti henkilöstölle kyselyn, jossa pyydettiin palautetta ja ehdotuksia siitä, miten viiden viikkotunnin suunnitteluaika olisi hyvä toteuttaa. Toiveet koottiin yhteen ja pilotiksi valittiin yhden päivän malli.

— Malli toimii, koska opettajat ovat olleet mukana kehittämässä sitä, Ritari kertoo.

Lempäälässä sak-työaika on alusta saakka merkitty työvuorosuunnitelmiin. Myös työvuorosuunnittelua kehitetään kaiken aikaa, jottei se kuormittaisi varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatusyksikön johtajia liikaa.

Uudet työaikamääräykset OAJ:n sivuilla

OAJ on koonnut varhaiskasvatuksen opettajien uudet työaikamääräykset esitteeksi, jota jaettiin Educa-messuilla viikonloppuna. Tietopaketti on ladattavissa myös OAJ:n nettisivuilla.

Työaikamääräyksen mukaan varhaiskasvatuksen opettajien on varattava noin 13 prosenttia työajastaan lapsiryhmän ulkopuoliseen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Jokaisessa kunnassa on oltava ohjeet, miten työaikamääräystä sovelletaan ja toteutetaan käytännössä. OAJ:n esitteen avulla käytäntöjä halutaan yhdenmukaistaa.

Jäsenelle selustaa

OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson toivoo, että OAJ:n jäsenet voivat käyttää työaikaesitettä apunaan, kun he keskustelevat työajasta ja sen käytöstä esimiehensä kanssa.

— Jos suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöajan käytöstä on epäselvyyttä, kannattaa ottaa yhteys luottamusmieheen. Jokaisessa päiväkodissa on toimittava kunnassa laaditun ohjeen mukaisesti.

Johansson muistuttaa, että OAJ:n ohjeet eivät juurikaan poikkea Kuntatyönantajien ohjeista. Työaikaesitteen ohjeissa OAJ on halunnut rohkaista jäseniään käymään keskustelua oman esimiehensä kanssa työaikatarpeestaan, jotta sak-työaikaa varataan kulloinkin riittävästi.

— Sopimusmääräystä pitäisi olla helppo soveltaa, koska OAJ ohjeistaa määräystä samalla tavalla kuin Kuntatyönantajat. Myös luottamusmiehet ovat voineet tukeutua KT:n ohjeisiin yleiskirjeeseen tai nettisivuihin, jos kuntien ohjeissa on ollut tulkintaerimielisyyksiä.

OAJ:n alue- ja paikallisyhdistykset voivat tilata varhaiskasvatuksen työaikamääräykset -julkaisua  myös printtinä osoitteesta toimistopalvelut@oaj.fi.

Teksti ja kuva: Riitta Korkeakivi