• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vaatii: Korkeakoulujen murentaminen on lopetettava

13.03.2019 - 08.00 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ käy tänään 13.3.2019 puhumassa SYL:in ja SAMOKin kanssa nykyisille ja tuleville kansanedustajille siitä, mikä korkeakoulujen tila tällä hetkellä on ja mitä pitäisi muuttaa. SYL on yliopisto-opiskelijoiden ja SAMOK ammattikorkeakouluopiskelijoiden etujärjestö.

Ensi vaalikaudella nämä asiat saatava kuntoon korkeakouluissa:

1) Perusrahoitus riittäväksi.

Perusrahoituksen  taso pitää olla sellainen, että yliopistot ja amkit voivat toteuttaa opetusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa laadukkaasti.

2) Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen indeksien jäädyttäminen on purettava.

Esimerkiksi ammattikorkeakouluissa rahoitus jää tämän vuoden loppuun mennessä kustannusten noususta johtuen yli 50 miljoonaa euroa jälkeen. Yliopistoille indeksien jäädytykset ja puolitukset ovat tarkoittaneet yliopistoille yhteensä 120 miljoonan leikkuria.

3) Osaaminen pitää ottaa Suomen kilpailukyvyn ykkösasiaksi.

OAJ, Akava, korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt sekä Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisivat 12.3 yhteisen kannanoton,  jossa ne vaativat yhdessä korkeakoulu-, tutkimus- ja osaamispanostusten kasvattamista seuraavalla vaalikaudella.

4)  Resursseja jatkuvalle oppimiselle. 

Korkeakouluille on annettu tehtäväksi työikäisen väestön osaamisen kehittäminen, mutta tälle jatkuvan oppimisen tehtävälle ei ole vielä selkeää rahoitusta.

5) Yliopistodemokratiaa on vahvistettava.

Henkilöstöllä pitää olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yliopistoa koskeviin päätöksiin.

OAJ:n näkemyksiä Musiikkitalolla järjestetyssä tilaisuudessa avasivat erityisasiantuntija Hannele Louhelainen, YLL:n puheenjohtaja Santeri Palviainen, yliopistoasiamies Hanna Tanskanen sekä TOOLin puheenjohtaja Jarno Varteva.

Lue OAJ:n korkeakouluja koskevat eduskuntavaalitavoitteet tästä.

 

 

 

Jaa