• logo
  • logo

OAJ vastaa kysymyksiin sak-työajasta: Näin sen pitäisi toteutua

30.08.2019 - 12.05 Uutinen
Kuvituskuva

Miten lapsiryhmän ulkopuolista työaikaa käytetään tänä lukuvuonna? Siitä päätetään päiväkodeissa juuri nyt. OAJ:n työmarkkina-asiamies vastaa kuuteen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaikaa koskevaan kysymykseen.

OAJ:n kyselyn mukaan opettajat ovat tyytyväisiä suunnittelu- , arviointi-  ja kehittämistyöaikaa koskeviin sopimusmääräyksiin.  Työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson muistuttaa, että nyt olisi tärkeää luoda suuntaviivat lapsiryhmän ulkopuoliselle työskentelylle koko toimintavuoden ajaksi.

– Päiväkodin johtajan on käsiteltävä työajan käyttöön liittyviä asioita varhaiskasvatuksen opettajien pedagogisessa tiimissä. Yhdessä on suunniteltava, miten opettajan viikoittaisesta työajasta varattava noin 13 prosentin sak-työaika toteutetaan käytännössä ja paljonko työaikaa sak-ajan lisäksi varataan vanhempien tapaamisiin, moniammatillisen työtiimin työskentelyyn ja asiantuntijayhteistyöhön.

Johansson listaa muutamia kysymyksiä sak-työajasta yhteiseen pohdintaan.

1. Mitä tehtäviä sak-työaikaan kuuluu?

Sak-työajalla tehdään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnittelua, arviointia ja kehittämistä, laaditaan esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmia, valmistaudutaan huoltajien tapaamiseen sekä arvioidaan ja kehitetään omia ja koko työyhteisön pedagogisia toimintatapoja.

2. Mitkä tehtävät eivät kuulu sak-työaikaan? 

Sak-työaikaan ei kuulu moniammatillinen yhteistyö, kuten oman päiväkodin tiimi- ja henkilöstöpalaverit tai asiantuntijayhteistyö, jota tehdään esimerkiksi opetustoimen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Lasten vanhempien tapaamisia, vanhempainiltoja, juhlia tai koko henkilöstöä koskevia palavereja ja koulutuksia ei myöskään lasketa sak-työaikaan.

3. Mihin kohtaan sak-työaikaa varataan ja miten sen toteutuminen merkitään?

Työvuoroluetteloon varataan kulloinkin riittävä aika eli noin 13 prosenttia työajasta lapsiryhmän ulkopuolella tehtäviin sak-tehtäviin joko määrättyihin viikonpäiviin tai viikon jokaiselle työpäivälle.

Sak-työaikaa ei pidä jakaa liian pieniin osiin tai merkitä sellaiseen ajankohtaan, jolloin pedagogista asiantuntijuutta tarvitaan erityisen paljon lapsiryhmässä.

Päiväkodin johtajan pitää ohjeistaa opettajia, miten toteutunut sak-työaika merkitään työvuoroluetteloon. Esimerkiksi työpaikan ulkopuolella tehty työaika pitää näkyä toteutumaosiosta.

4. Voiko sak-työaikaa käyttää päiväkodin ulkopuolella?

Kyllä. Osa työajasta voidaan käyttää esimiehen antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti työpaikan ulkopuolella. Esimerkiksi opettajan itsenäisesti tekemiä suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviä voidaan tehdä myös etänä. Yhteinen suunnittelu ja lasten henkilökohtaiset suunnitelmat tehdään yleensä työpaikalla.

Silloin kun sak-tehtäviä tehdään työpaikalla, työnantajan on huolehdittava, että työtila ja -välineet ovat asianmukaiset. Opettajien on yhdessä sovittava, miten esimerkiksi työhuoneen käyttöä porrastetaan tai muuten taataan se, että jokaisella on mahdollisuus laatia rauhassa esimerkiksi lasten esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmia.

5. Mitä tehdään, jos suunniteltu sak-työaika ei toteudu?

Varhaiskasvatuksen on oltava kaikkina toimintapäivinä tavoitteellista ja suunnitelmallista. Siksi työvuoroluetteloon merkityistä sak-työajoista on pidettävä kiinni.

Jos opettaja ei jostain syystä voi tehdä sak-työtehtäviä sovittuna aikana, hän kertoo esimiehelleen, mitä tehtäviä jäi tekemättä ja esimies varaa työvuoroluetteloon niitä varten tarvittavan työajan toiseen ajankohtaan.

6. Voiko sak-ajan määrä vaihdella toimintavuoden aikana?

Suunnittelu- arviointi- ja kehittämisajan tarve voi vaihdella esimerkiksi kuukausittain riippuen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävistä ja toiminnan tarpeista. Keskustasolla on työnantajajärjestöjen kanssa arvioitu, että sak-työajan tarve on keskimäärin viisi tuntia viikossa.

Toimintakauden alussa suunnittelutarve on suurempi ja vastaavasti toimintakauden lopussa arviointi ja kehittäminen ovat suuremmassa roolissa. Suunnitteluun tarvittava aika voi vaihdella, sillä lasten esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen ei välttämättä sijoitu tasaisesti jokaiselle kuukaudelle toimintavuoden aikana.

OAJ teki keväällä jäsenilleen laajan kyselyn sak-työajan toteutumisesta. Kyselyn tulokset julkaistaan 19. syyskuuta ja sen loppuraportti ilmestyy Lastentarha-lehden liitteenä.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela

Lisää vinkkejä verkossa!

 

Jaa