• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ voitti taas ketjutuskiistan - Helsinki joutuu maksamaan opettajalle puolen vuoden palkan

08.02.2019 - 11.46 Uutinen
Kuvituskuva

Määräaikaisuuksien ketjuttamainen kävi Helsingille kalliiksi. Oppilasmäärän vähäinen vaihtelu ja rahanpuute eivät kelvanneet perusteiksi.

Helsingin hallinto-oikeus on määrännyt Helsingin kaupungin maksamaan luokanopettajalle kuuden kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen laittomien määräaikaisuuksien ketjuttamisesta. Lisäksi kaupunki joutuu maksamaan OAJ:lle oikeudenkäyntikuluja 2 500 euroa.

Kolmesta vain yksi oli laillinen

Opettajalla oli kolme vuoden mittaista määräaikaisista virkasuhdetta. Oikeuden mukaan vain yksi niistä oli lain mukainen.

Oikeus katsoi, että luokanopettaja oli kahdeksi vuodeksi otettu ilman lainmukaista perustetta määräaikaiseen virkasuhteeseen. Ensimmäisen virkasuhteen määräaikaisuudelle oli laillinen peruste viran keskeneräisen täyttöprosessin vuoksi. Opettajaa ei kuitenkaan valittu tähän virkaan, vaan virkasuhdetta ketjutettiin edelleen.  Kahdelle seuraavalle määräaikaisuudelle ei hallinto-oikeuden mukaan ollut perustetta.

OAJ kitkee ongelmaa

Luokanopettajaa oikeudessa avustanut OAJ:n lakimies Kristiina Tuhkiainen on tyytyväinen päätökseen. Opettajien roikottaminen määräaikaisissa virkasuhteissa on iso ongelma, jota OAJ on pyrkinyt kitkemään kaikin tavoin antamalla muun muassa oikeusapua jäsenilleen.

— Kuntien olisi nyt korkea-aika ymmärtää, että lait on säädetty noudatettavaksi. Valistunut työnantaja ymmärtää, että henkilöstönsä arvon ja haluaa kohdella henkilöstöään hyvin ja oikeudenmukaisesti, Tuhkiainen sanoo.

Tämän vuoden aikana OAJ on voittanut useita ketjutusriitoja pääkaupunkiseudulla. Espoo, Kauniainen ja nyt Helsinki ovat joutuneet maksamaan tuntuvia korvauksia opettajille laittomien määräaikaisuuksien ketjuttamisesta.

Kristiina Tuhkiainen toivoo, että rangaistukset toimivat ja kunnat käyttävät rahansa mieluummin vakituisten opettajien palkkaamiseen kuin määräaikaisuuksilla kikkailusta koituviin korvauksiin.

Oppilasmäärät olivat kasvussa

Helsinki perusteli määräaikaisuuksia toimintojen vakiintumattomuudella, joka oli jo johtunut oppilasmäärän vaihtelusta, määrärahojen pienenemisellä ja sillä, että lähivuosina saatetaan tarkastella oppilaaksi ottoaluetta uudelleen, ja se voi vaikuttaa oleellisesti opettajistosuunnitteluun.

Hallinto-oikeus totesi, että oppilasmäärän vähäinen ajoittainen vaihtelu ei sellaisenaan ole lain mukainen peruste määräaikaisuudelle. Oppilasmäärän vaihtelu on ollut pientä ja oppilasmäärä pikemminkin on lähtenyt kasvuun sekä korvausvaatimuksen tehneen opettajan koulussa että koko kaupungin alueella.

Työtehtävät olivat pysyviä

Työn pysyvyyttä arvioitaessa hallinto-oikeus totesi, että kysymys oli kaupungin lakisääteiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluvasta perusopetuksesta, jonka järjestämiseen on jatkuvasti tarvittu opettajia. Myös se, että kaupunki palkkasi korvausvaatimuksen tehneen opettajan tilalle toisen opettajan osoitti, että korvausvaatimuksen tehneen opettajat työtehtävät olivat olleet luonteeltaan jatkuvia ja pysyviä.

Hallinto-oikeus totesi myös, ettei kaupungissa oltu päätetty oppilaaksi ottoalueen uudelleen tarkastelun suunnittelemisesta, valmistelemisesta tai toteuttamisesta. Päätöstä ei myöskään ollut siitä, että opetusryhmiä olisi järjestelty uudelleen siten, että opettajatyövoiman tarve olisi korvausvaatimuksen tehneen opettajan koulussa vähentynyt.

Lue myös OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen blogi Kuka haluaa olla hyvä työnantaja.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Maija Kauppila