• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ.fi:ssä rutkasti tietoa vuosityöajasta ja vastauksia huoliin – keskustelu jatkuu

05.02.2019 - 10.02 Uutinen
Kuvituskuva

Tiedot perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta löytyvät vastaisuudessa oaj.fi-sivujen Arjessa-osiosta. Ammatilliseen vuosityöaikaan liittyviä asioita käsitellään Työelämäoppaamme Työaika-osiossa.

OAJ sulki viime viikolla vuosityöaikaryhmänsä Facebookissa. Jatkossa tietoa ja vastauksia jäsenten huoliin löytyy kootusti OAJ:n verkkosivuilta, johon kootaan muun muassa vastauksia vuosityöaikaryhmässä esiin nousseisiin kysymyksiin ja huoliin. 

–Tavoitteena on, että jokainen löytää jatkossa helposti perustiedot siitä, mistä vuosityöajassa on kysymys. Seuraamme toki edelleen myös keskusteluja ja päivitämme verkkosivujen sisältöjä sitä mukaa, kun uusia kysymyksiä nousee, OAJ:n verkkoviestintäpäällikkö Heikki Pölönen sanoo.

Huolet kuullaan ja kysymyksiin vastataan

Kymmeniin vuosityöaikaan liittyviin kysymyksiin Facebook-ryhmässä vastasi OAJ:n työmarkkina-asiamies. Ryhmästä hän toi myös vuosityöaikaan liittyviä huolia tiedoksi niin neuvottelijoille kuin tulo- ja palkkapoliittiseen toimikuntaan, joka OAJ:n hallituksen tavoin seuraa vuosityöaikakokeilujen etenemistä.

Fb-sivulla ongelmia aiheutti esimerkiksi se, että perusopetuksen vuosityöaikakokeilu ja ammatillisella toisella asteella jo hyväksytty vuosityöaikasopimus menivät keskusteluissa sekaisin. Toinen Facebook-ryhmän ongelma syntyi siitä, että FB-keskusteluissa kysymykset ja vastaukset erkanevat toisistaan pitkissä keskusteluketjuissa.

– Facebookin ryhmistä on moneksi, mutta tieto- tai vastauspankkeina ne ovat aika onnettomia. Ryhmässä erittäin hyvää oli se, että saimme kattavan käsityksen siitä, minkälaisia huolia, toiveita ja kysymyksiä vuosityöaikaan liittyy. Kaikki kysymykset ja vastaukset vuoden ajalta käydään läpi, ja kokoamme ne OAJ:n verkkosivuille, josta jokaisen on helppo löytää vastaukset, Pölönen sanoo.

Keskustelu jatkuu ja huoliin vastataan

Eri koulutusasteiden vuosityöaikaan liittyvät asiat löytyvät OAJ.fi:ssä omista paikoistaan. Perusopetuksen vuosityöaikakokeiluun liittyvät asiat löytyvät Arjessa-osiosta. Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikatiedot löytyvät Työelämäoppaan Työaika-osiosta.

– Tällöin ei ole huolta, että perusopetuksen vuosityöaikakokeilun ja ammatillisen koulutuksen vuosityöajan asiat sekoittuisivat toisiinsa. Sivuilta löytyvät myös samat vuosityöaikaa selventävät diasarjat kuin Facebook-ryhmästä. Lisäksi sivut kokoavat samaan aiheeseen liittyvät verkkouutiset yhteen, Pölönen sanoo.

Vuosityöaikasivuja päivitetään jatkossakin sitä mukaa, kun uusia kysymyksiä tai huolia herää. Ammatillisen vuosityöaikaan ja perusopetuksen vuosityöaikakokeiluihin liittyviä kysymyksiä voi jokainen lähettää esimerkiksi kyselyllä, jossa kokemuksia sopimusviestinnästä kerätään 12. helmikuuta asti.

Nyt kerätään kokemuksia

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä oppituntien käsite poistui lainsäädännöstä. Sen vuoksi ammatillisessa koulutuksessa oli tärkeää vaihtaa myös työaikajärjestelmä sellaiseksi, että se huomioi opettajien muuttuneen työnkuvan.

Yksi sosiaalisen median keskusteluissa toistuva kysymys perusopetuksen vuosityöaikakokeiluihin liittyen on se, että käykö näin perusopetuksessakin. Ajetaanko kokeilumalli suoraan läpi kaikkiin kouluihin?

OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos vakuuttaa, että niin ei tule käymään.

– Nyt kokeillaan. OAJ:n hallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti pyrimme kokeilulla saamaan tietoa siitä, voisiko jokin muu kuin opetusvelvollisuustyöaika toimia perusopetuksessa. Opettajien työnkuva on muuttunut, ja edunvalvontajärjestönä meille tärkeintä on löytää keinot, joilla varmistetaan, että opettajille maksetaan kaikesta heidän tekemästään työstä. Tämä edellyttää sitä, että työaikaa suunnitellaan ja seurataan, ja että suunnitelmaa noudatetaan. Jos 1520 tuntia ei riitä tehtävien tekemiseen, täytyy kokeilukouluissa arvioida, miten toimitaan: jätetäänkö jotain tekemättä vai nostetaanko tuntimäärää lisäkorvausta vastaan, Lindroos sanoo.

Kokeilu on vasta alussa

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilun käynnistämisestä teki päätöksen OAJ:n hallitus. Prosessi on edennyt niin, että ensin OAJ ja Kunnallinen Työmarkkinalaitos KT tekivät kokeilusopimuksen. Tämän sopimuksen pohjalta paikalliset toimijat tekevät oman sopimuksensa.

OAJ:n hallitus hyväksyy paikallisen opettajayhdistyksen ja paikallisen työnantajan tekemän sopimusluonnoksen. Vasta sen jälkeen kokeilu voi alkaa. Paikallinen prosessi kuitenkin alkaa äänestyksellä. Kokeilua suunnittelevan koulun opettajat äänestävät siitä, lähtevätkö mukaan kokeiluun. Osassa kokeilukouluista on päätetty lähteä kokeilemaan vuosityöaikaa, jos yli puolet kannattaa osallistumista. Toisissa kouluissa enemmistön on pitänyt olla kahden kolmasosan suuruinen.

Elokuussa 2018 mukaan kokeiluun lähti seitsemän alakoulua. Vuoden alussa mukaan liittyi vielä yksi alakoulu.

Nyt mukana olevilta opettajilta kerätään kyselyllä kokemuksia.

– Kokemusten pohjalta saamme tietoa, jonka pohjalta voimme tarvittaessa puuttua kokeilussa esiin tulleisiin ongelmiin. Tarvittaessa päivitämme kokeilusopimuksen soveltamisohjeita. Kolmivuotiseksi suunnitellun kokeilun aikana tulemme esimerkiksi arvioimaan, ovatko sidotun ja sitomattoman työn prosentit kohdallaan, vaan pitääkö niihin tehdä muutoksia, Lindroos sanoo.

Kokeiluun on mahdollista tulla yhä mukaan. OAJ:n hallitus on linjannut, että kokeilun viimeinen aloittamisajankohta on 1.8.2020 ja että kokeilun tulee kestää kolme vuotta. Kaikki kokeilut päättyvät viimeistään 31.7.2023.

– Sosiaalisessa mediassa kokeilua on kritisoitu siitä, että mukana on vain alakouluja. On totta, että jos haluamme kattavan kuvan siitä, miten vuosityöaikamalli sopisi perusopetukseen, tarvitaan kokeiluun mukaan myös yläkouluja. Tavoitteenamme onkin saada yläkouluja mukaan. Ymmärrän, että vaatii rohkeutta kokeilla uutta, mutta vain kokeilujen avulla saamme vastauksia siihen, miten opettajien kaikki työ saataisiin palkanmaksun piiriin, Lindroos sanoo.

 

Teksti: Maija-Leena Nissilä, Sara Juntunen
Kuva: Leena Koskela