• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n vaikuttamistyö tuotti tulosta

18.09.2019 - 16.56 Uutinen
Kuvituskuva

Koulutusrahojen palautus budjetissa oli arvovalinta ja tällä kertaa päättäjät kuulivat OAJ:n viestin. Toki korjattavaakin jäi vielä, mutta suunta on muuttunut ja siitä voimme olla hyvillämme, OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka sanoo.

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla on vihdoin koittamassa paremmat ajat koulutusmenojen leikkausvuosien jälkeen. Hallitus ansaitsee Heljä Misukan mielestä kiitokset siitä, että se halusi panostaa osaamiseen, vaikka talousnäkymät eivät ole parhaat mahdolliset.

– OAJ teki määrätietoisesti töitä koko organisaation voimin eduskuntavaalien edellä. Halusimme vaikuttaa äänestäjiin, puolueisiin ja hallitusohjelmaan. Tässä olivat esimerkiksi OAJ:n aluetoimijat vaalien alla hienosti mukana.

Yhdeksi OAJ:n vaikuttamistyön näkyväksi tulokseksi Misukka nostaa ammatilliseen koulutuksen 80 milj. euron lisärahoituksen. Jo aiemmin luvatun 20 milj. euron kanssa lisäys merkitsee laskennallisesti yli 1 400 ammatillisen opettajan palkkaamista.

– Tavoitteena on, että vastaava summa tulisi myös vuosina 2021 ja 2022. Hallitusohjelman valossa tämä on mahdollista, sillä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin on osoitettu kaikkiaan 235 milj. euroa. Tämä helpottaa koulutuksen järjestäjiä. Nyt ne voivat palkata lähivuosiksi lisää opettajia.

Ammattikorkeakorkeakoulujen ahdinko lievittyy

Ensi vuoden budjetti lievittää myös ammattikorkeakoulujen rahoitusahdinkoa. Ne saavat 20 milj. euroa lisää perusrahoitusta, minkä lisäksi indeksikorotukset tuovat 22 milj. euroa.

– Ammattikorkeakoulujen rahoitusta leikattiin kahden edellisen hallituksen aikana lähes neljänneksellä eli 190 milj. euroa. Reilun 40 milj. euron korjaus ei vielä ratkaise kaikkia ongelmia, mutta se on hyvä alku, Misukka toteaa.

Tasokorotus ja indeksin palautus koskee myös yliopistoja. Korkeakoulurahoituksen korjaamiseksi OAJ teki vahvaa vaikuttamistyötä yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

Pieni paikkaus saatiin myös lukiokoulutuksen reilun 100 milj. euron rahoitusvajeeseen. Pysyvää rahoitusta lukiokoulutukselle lisätään 18 milj. euroa.

Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen luvataan lisärahaa laadun ja tasa-arvon kehittämishankkeista. Varhaiskasvatukseen tämä toisi alkuun 125 milj. euroa ja perusopetukseen 180 milj, euroa. Rahojen kohdentuminen tarkentuu vielä.

– Hallitus esittää mm. kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua sekä laajennusta viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluihin. OAJ:n mielestä lisärahoituksella pitää turvata erityisesti laatua, mikä tarkoittaa esimerkiksi riittävää opettajamitoitusta ja oppimisen tuen kuntoon laittamista. Kohdentamisessa on otettava huomioon myös johtajien ja esimiesten työ.

Korkeakoulujen uudet aloituspaikat jäivät toiveeksi

– Budjettiesitykseen ei sisälly varhaiskasvatuksen opettajien lisäkoulutuspaikkoja, mikä on selvä puute. Edellinen hallitus osoitti yliopistojen järjestämään varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen 28 milj. euroa, ja nyt olisi tarvittu noin 30 milj. euroa, Misukka harmittelee.

Taiteen perusopetuksen pysyvää rahoitusta korotettiin pitkän kuivan kauden jälkeen. Lisäystä tuli 2 milj. euroa.

OAJ mukana valmistelemassa oppivelvollisuuden laajentamista

Talousarvioesityksessä on varauduttu oppivelvollisuuden laajentamiseen 18 ikävuoteen asti.

– Oppivelvollisuus uudistuu näillä näkymin syksystä 2021 alkaen, mutta kaikki uudistuksen yksityiskohdat ovat yhä auki. OAJ on opetus- ja kulttuuriministeriön kutsumana mukana valmistelutyössä.

– Järjestön omia näkemyksiä oppivelvollisuuden laajentamisen toteutustapaan valmistellaan parhaillaan. OAJ toimikunnat pohtivat asiaa jo ensi viikon kokouksissaan, ja hallitus linjaa asiaa seuraavassa kokouksessa, Misukka kertoo.

Kiky-hyvityksen aikaistamisesta piristysruiske kunnille

OAJ on hyvillään myös kiky-lomarahaleikkauksen liittyvän hyvityksen aikaistamisesta tämän vuoden puolelle. Kunnat saavat kertaluonteisesti 237 milj. euroa valtionosuuksien lisäyksenä.

– Toivottavasti tämä osaltaan elvyttää kuntataloutta, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos toteaa.

Talousarvioesitys tulee valtioneuvoston käsittelyyn 7. lokakuuta. Samalla selviää, kuinka varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lisärahoitus tarkemmin kohdentuu. OAJ kutsutaan kuultavaksi budjetista myös eduskuntaan myöhemmin syksyllä.

 

Teksti: Heikki Sahlman

Jaa