• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n valtuutettu kertoo yliopistojen karusta arjesta – ”Yliopistoindeksi takaisin ja riittävä rahoitus korkeakoulutukselle”

10.05.2019 - 09.00 Uutinen
Kuvituskuva
Inkeri Ruokonen osallistuu keskiviikkona alkaneeseen OAJ:n valtuuston kokoukseen, joka päättyy perjantaina.

Koulutus ratkaisee yhteiskunnan tulevaisuuden, ja yliopistoissa koulutetaan Suomen opettajat, muistuttaa OAJ:n valtuutettu Inkeri Ruokonen. Korkeakoulutukseen kannattaa satsata, koska siitä hyötyy niin yksilö kuin yhteiskunta.

Tulevan hallituksen pitää palauttaa yliopistoindeksit ja varmistaa riittävä rahoitus sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulutukselle. Koulutukseen sijoittaminen on aloitettava heti, sillä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus on Suomessa Pohjoismaiden suurin, ja suomalaisten koulutustason nousu on pysähtynyt.

Näin toteaa OAJ:n valtuutettu Inkeri Ruokonen. Hän tuntee yliopistojen arjen, sillä hän työskentelee yliopistonlehtorina ja Kasvatustieteiden maisteriohjelman johtajana Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Työnsä kautta hän tuntee konkreettisesti myös edellisten hallitusten koulutusleikkausten vaikutukset.

– Yliopistoindeksin leikkauksista aiheutuneet säästöt ovat viime vuosina kohdistuneet voimakkaasti Helsingin yliopistoon. Tämä kaikki on heijastunut koko yliopiston toimintaan, vaikka opetusta ja tutkimusta on yritetty varjella yliopistosäästöiltä.

Opetusryhmät kasvaneet, massaluennot lisääntyneet

Konkreettisesti koulutusleikkaukset näkyvät Ruokosen mukaan opetusryhmäkokojen suurentumisena ja massaluentojen lisääntymisenä. Lisäksi suositaan verkko-oppimisympäristöjä.

– Opettajalla on vastuullaan entistä suurempi määrä opiskelijoita ja entistä vähemmän työaikaa opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen ja kohtaamiseen, Ruokonen sanoo.

Lisäksi opetus- ja tutkimushenkilöstölle on siirtynyt lisää hallinnollisia tehtäviä, joihin käytetty aika on pois opetuksesta ja tutkimuksesta.

– On hyvä, että säästövaateita on kohdistettu henkilöstömenoista tilakustannuksiin. Tämä on kuitenkin tarkoittanut työ- ja opetustilojen supistamista ja uudelleen järjestelyjä, joka taas aiheuttaa haasteita digitaalisten oppimisympäristöjen luomisessa.

Muutama vuosi sitten tapahtuneiden irtisanomisten ja yliopiston toimitarakenteen uudelleen järjestelyn myötä on Ruokosen mukaan selvitty eteenpäin, vaikka työn kuormittavuus on selvästi kasvanut. Säästöt eivät valitettavasti ole vielä loppuneet ja tällä hetkellä säästöjä etsitään ensisijaisesti tilakustannuksista.

Koulutus parantaa taloutta, työllisyyttä ja elämää

Miten Suomi hyötyisi siitä, että yliopistoihin satsattaisiin lisää rahaa? Kasvatustieteellisessä työskentelevänä Inkeri Ruokonen löytää esimerkin läheltä: yliopistoissa koulutetaan opettajat kaikille koulutusasteille, ja opettajien osaamisen varassa lepää koulutuksen ja siten Suomen tulevaisuus.

– Mitä korkeammin koulutettuja kansalaiset ovat, sitä enemmän hyvinvointia yhteiskunta voi kansalaisilleen kehittää ja tuottaa. Koulutus parantaa julkisen talouden tilaa, mutta erityisesti yksittäisten ihmisten työllisyyttä ja elämäntilannetta. Yliopistokoulutuksen riittävä resurssointi, yliopisto-opetukseen ja tutkimukseen sijoittaminen ovat avaintekijöitä suomalaiselle hyvinvoinnille, mutta myös globaalille maailmanrauhan ja hyvinvoinnin kehitykselle, Ruokonen sanoo.

Hän opettaa itse musiikin pedagogiikkaa ja kasvatustieteellisiä opintoja. Lisäksi hän tutkii itse ja ohjaa opinnäytetöitä.

– Opettajan taitojen kehittämisessä on huomioitava vuorovaikutukseen perustuvan kontaktiopetuksen ja työelämäyhteyksien, kuten ohjatun harjoittelun merkitys. Tähän tehtävään tulee turvata riittävät resurssit.

Edunvalvontaan virtaa perheestä

Tällä viikolla Ruokosella on OAJ:n valtuutettuna tiivis kokousrupeama, kun valtuusto on koolla keskiviikosta perjantaihin. Valtuuston lisäksi hän toimii YLL:n (Yliopistojen opetusalan liitto) hallituksessa, HYL:n puheenjohtajana ja jukolaisena luottamusmiehenä.

OAJ:n valtuutettuna ja opettajankouluttajana hän haluaa nostaa esiin yliopistokoulutuksen ja korkeakoulusektorin ajankohtaisia asioita oman valtuustoryhmäni kautta. Hän tahtoo myös edistää  koko opetusalan edunvalvontaa ja tehdä yhteistyötä eri valtuustoryhmien välillä.

– Voimanlähteeni on perhe. Yhteiset retket, koiran ulkoilutus, konsertit, ooppera ja teatterit sekä mökkeily antavat voimaa.

Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Jarkko Mikkonen

Jaa