• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n vinkit esimiehille: Muista ainakin nämä, kun kohtaat sisäilmaongelman

24.10.2019 - 09.00 Uutinen
Kuvituskuva

Marraskuussa OAJ:n työhyvinvoinnin lukuvuoden teemana on työympäristö kunnossa. Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sisäilmaongelmat ovat valitettavan yleisiä. OAJ:n työelämäasiamies kokosi muistilistan siitä, kuinka sisäilmaongelmissa pitää toimia.

Tärkeintä on suhtautua sisäilmaoireiluun vakavasti, sanoo OAJ:n työelämäasiamies Riina Länsikallio.

– Esimiehellä on työturvallisuuslain ja myös erityislain mukainen velvollisuus huolehtia terveellisestä ja turvallisesta työ- ja oppimisympäristöstä.

Henkilöstöllä on taas velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja kehittämistarpeista työoloissa.

– Kun esimies saa ilmoituksen, tulee hänen selvittää asiaa ja ryhtyä toimiin puutteiden ja epäkohtien poistamiseksi. Käytännössä esimiehen kannattaa viedä sisäilmaongelmien selvittämis- ja korjaustarve kirjallisesti eteenpäin sekä työnantajalle että kiinteistön edustajille, Länsikallio vinkkaa.

Rehtorit ja johtajat, hoida sisäilmatilanteet näin:

  1. Suhtaudu vakavasti sisäilmaoireiluihin. Ohjaa työntekijä työterveyshuoltoon ja oppilas terveydenhoitajalle tilanteen arvioimiseksi. Muista, että terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä tietoja.

  2. Ilmoita mahdollisesta sisäilmaongelmasta omalle esimiehellesi, työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle. Pyydä rakennuksen tai tilan kunnon selvittämistä rakennusterveysasiantuntijaa apuna käyttäen.

  3. Ilmoita ongelmista kiinteistön omistajan edustajalle tilanteen ratkaisemiseksi. Yksilöi ilmoituksessa tila tai rakennuksen osa, jos mahdollista. Tarkista, mitä toimenpiteitä on aiemmin tehty turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen perusteella.

  4. Esitä moniammatillisen sisäilmatyöryhmän perustamista tämän asian edistämiseksi tai vie asia olemassa olevan sisäilmatyöryhmän käsittelyyn.

Lähde mukaan hyvinvointivuoteen

Työhyvinvoinnin lukuvuoden teema marraskuussa on turvallinen työympäristö.

Lokakuun loppuun mennessä teemavuoteen liittyvään työhyvinvointihaasteeseen on lähtenyt jo lähes 60 työnantajaa ympäri maan. Niille OAJ tarjoaa konkreettisia vinkkejä työhyvinvoinnin parantamiseksi.

–Vielä ehtii lähteä mukaan. Työhyvinvointi on yhteinen juttu, ja haluamme tukea työnantajia sen parantamisessa. Esimerkiksi lokakuun loppuun mennessä mukaan lähteneille lähetämme näppärän listan hyvän päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosrakennuksen kriteereistä sekä neuvoja sisäilmaongelmien hoitamisessa, Länsikallio kertoo.

Teemavuosi tarjoaa täsmätietoa

Työhyvinvoinnin lukuvuosi -kampanjassa on yhdeksän kuukausittain vaihtuvaa teemaa sisäilmasta työkuorman hallintaan.

Teemat perustuvat työelämätutkimustietoon, ja eri teemakuukausien aikana OAJ jakaa täsmätietoa työhyvinvoinnin edistämisestä.

– Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseksi kehitetyt mallit ja välineet sekä asiantuntija-artikkelit tukevat työtä jokaisella työpaikalla, joten niitä kannattaa todellakin hyödyntää jokaisella alan työpaikalla.

Lisää sisäilmaongelmien ratkaisemisesta:

Lisää turvallisen työympäristön rakennetamisesta:

Teksti: Salla Hongisto
Kuva: Leena Koskela

Työhyvinvoinnin lukuvuosi 2019–2020

OAJ tarjoaa työkaluja työssäjaksamiseen läpi lukuvuoden. Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden ongelmiin vastataan kuukausittain vaihtuvin teemoin. Tutustu vinkkeihin ja hyvinvointietuihin!

Työhyvinvointivuosi