• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

”Oli jo korkea aika saada huippukokous Suomeen” – Maailman opettajajärjestöjen johtoa kokoontui Akavataloon

13.03.2019 - 20.11 Uutinen
Kuvituskuva
Maailman opetusjärjestön Education Internationalin pääsihteeri David Edwards (kesk) puhui liittojohtajille keskiviikkona Helsingin Akavatalossa.

Maailman opettajajärjestön pääsihteerin David Edwardsin mukaan maailmassa on maita, joissa ministerin sukulainen on aina parempi koulutusasiantuntija kuin ammattiliiton opettaja. Suomi onkin hänestä oiva paikka dialogille koulutusjärjestelmien kehittämisestä.

Yli kahdenkymmenen maan opettajajärjestöjen johtajia kokoontui delegaatioineen keskiviikkona OAJ:n keskustoimiston tiloihin Akavataloon.

Kyseessä oli valmistautuminen opetusalan huippukokoukseen ISTP:hen (International Summit on the Teacher Profession), jonka virallinen osuus järjestetään torstaina ja perjantaina Espoon Dipolissa.

Kokouksen järjestävät yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö, OAJ sekä maailman opettajajärjestö Education International (EI).

”Opettajajärjestöjen kykyjä aliarvioidaan”

EI:n pääsihteerin David Edwardsin mukaan huippukokous oli jo korkea aika saada Suomeen.

– Suomi on varmasti parhaita paikkoja maailmassa ISTP:n asian ajamiseen. Maailmalla on paljon voimia ja ihmisiä, joilla on eri käsitykset siitä, miten koulutuskeskustelua eri instituutioiden välillä tulee harjoittaa, Edwards muistutti.

Tällä hän viittasi suomalaiseen dialogiin, jossa esimerkiksi opetusministerin ja ammattijärjestön keskusteluyhteys on hallituskokoonpanoista riippumatta lopulta säilynyt, mikä ei suinkaan ole asian laita kaikkialla maailmassa.

– Monessa maassa vallanpitäjät aliarvioivat opettajajärjestöjen kyvyt ja tiedot siitä, mitä koulutusjärjestelmälle pitää tehdä. Jossakin maassa voidaan sanoa, ettemme halua tähän keskusteluun ”ammattiliiton opettajia”, vaan mieluummin vaikkapa ministerin serkun, Edwards sivalsi.

Kokoukseen osallistuu oppimistuloksia mittaavassa Pisa-tutkimuksessa parhaiten menestyneitä, sekä muutamia siinä eniten tasoaan nostaneita maita. Kustakin maasta kokoukseen tulee saada mukaan sekä koulutuksesta vastaava ministeri että opetusjärjestöjen johtoa.

Ministerin ja opettajajärjestön väliset huonot suhteet ovat estäneet useiden maiden osallistumisen vuodesta 2011 järjestetyn ISTP:n kokouksiin.

Ammattijärjestöjen ja ministerien seurueet vierailivat aiemmin päivällä pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa, esimerkiksi Jätkäsaaren päiväkodissa ja peruskoulussa.

”Menestys ei ole sattumaa”

Kokouksen pääteemat ovat opetusalan osallistava ja yhteistyöhön perustuva johtaminen, kestävä kehitys sekä Suomen aloitteesta ensi kertaa myös varhaiskasvatus.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan nämä, OAJ:n ja opetusministeriön yhteistyössä valitsemat teemat, ovat keskeisiä maailman lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta.

– Toivon hedelmällistä keskustelua näistä ja muistakin teemoista. Toivon myös, että kokous saa poliitikot ja päättäjät ymmärtämään sen, että parhaat koulutusmaat eivät ole nousseet asemaansa sattumalta. Se on tapahtunut kaikkialla panostamalla ja myös investoimalla koulutukseen ja opettajan ammattiin, Luukkainen sanoi.

Edwardsin mielestä Suomessa käytävään koulutuskeskusteluun voisi sopia hashtag-tunniste ”Trust teachers”, eli luottakaa opettajiin.

– Suomessa vallitsee kontrollin sijaan luottamusta, eikä ajatus opettajien autonomiasta ei tarkoita sitä, että opettaja jätetään yksin. Tämä vaatii kokonaisvaltaista ajattelutapaa, jossa Suomessa ollaan pitkällä, Edwards totesi liittojohtajille.

Teksti: Matias Manner

Kuva: Leena Koskela

Suomi järjestää ensimmäisenä Pohjoismaana kansainvälisen opetusministereiden ja opettajajärjestöjen huippukokouksen 14.-15.3.2019.  Suomen aloitteesta varhaiskasvatus nousee tänä vuonna uutena teemana asialistalle. Kokous on poliittisten päättäjien ja opettajajärjestöjen välinen dialogikokous, joka tuo Suomeen opetusministerin ja opettajajärjestön puheenjohtajan lähes 20 maasta. 

International Summit on the Teaching Profession (ISTP) -kokous järjestetään kerran vuodessa OECD:n, maailman opettajajärjestön Education International’in sekä kokouksen järjestäjäksi valitun isäntämaan yhteistyönä. Aiemmin kokous on ollut Yhdysvalloissa, Hollannissa, Uudessa-Seelannissa, Kanadassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa sekä Portugalissa.

Lisätietoja kokouksesta: www.istp2019.fi. Seuraa twitterissä tunnuksella #ISTP2019