• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajien eläkkeelle siirtyminen tasaista

11.01.2019 - 10.57 Uutinen
Kuvituskuva

Opettajien siirtyminen eläkkeelle on varsin tasaista lähimmän kymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi luokanopettajista jää eläkkeelle noin joka kolmas vuoteen 2028 mennessä.

Seuraavien kymmenen vuoden kuluessa kunta-alalta jää eläkkeelle vajaat 170 000 työntekijää, mikä on kolmasosa kaikista kunta-alan palkansaajista.

Eläkeyhtiö Kevan tekemä selvitys antaa OAJ:n tutkijan Vesa Ilveksen mielestä opettajakunnan osalta varsin odotetun näkymän.

— Eläkkeelle siirtyvien opettajien määrä on melko tasainen vuosittain, dramatiikkaa ei ole. Ennusteessa näkyy myös, että alemman eläkeiän aikanaan valinneita ja sen mukaisesti eläkkeelle jääviä opettajia on työelämässä yhä vähemmän. Samaten näkyy opetusalan urakierto, kun vertaillaan opettajaryhmiä keskenään. Opetusalan johtajat ovat muita ikääntyneempiä, ja siksi heidän joukossaan on eniten lähivuosina eläkkeelle siirtyviä, Ilves kuvaa. 

Vuoteen 2028 mennessä yli puolet (52,7 %) opetusalan johtajista jää eläkkeelle. Yli kolmannes jää eläkkeelle myös opettaja ja muut opetusalan erityisasiantuntijat -ryhmään lukeutuvista ( 38,2 %) ja erityisopettajista (35,6 %) lähimmän kymmenen vuoden aikana.

Luokanopettajista eläkkeelle jää kymmenen vuoden kuluessa lähes kolmannes (32,3 %), peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajista vajaa kolmannes (29,2 %) ja lastentarhanopettajista reilu neljännes (25,8%).

Vuoteen 2038 mennessä nykyisistä luokanopettajista on siirtynyt eläkkeelle jo reilut 40 prosenttia. 

Yhä useampi kunta-alan työntekijä saavuttaa vanhuuseläkeiän kuin 2000-luvun alussa. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään lähempänä varsinaista eläkeikää, ja tällöinkin työntekijää yhä useammin osa-aikatyökyvyttömyyseläkkeelle kuin täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle.

Opetusalalta työkyvyttömyyseläkkeelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyviä on vähemmän kuin kunta-alalta keskimäärin.

Kevan ennusti koski kuntien ja valtion työntekijöiden siirtymistä eläkkeelle vuosina 2019–2038. Tutustu raporttiin.

 

Kuva Leena Koskela

Jaa